2.1.2018

Uusi vuosi, uusi auto

Uusi vuosi, uusi auto

Viime vuoden loppupuoli meni omalta osaltani autokuumeessa velloessa. Autokuumeen nostatti erityisesti perheemme uusin tulokas, koiranpentu. Pennut kun kasvavat ällistyttävän nopeasti. Kohta vanha autoni käy meille ahtaaksi. Perinpohjaisen auton merkkiä, mallia, väriä, lisävarusteita ja erityisesti takalaatikon kokoa koskeneen pohdinnan jälkeen alkoi kyseisen valitun auton etsiminen. Seuraavaksi tiedossa olisi kauppakirjojen allekirjoitus.

Mutta mitä, jos autokauppa meneekin pieleen? Mitä, jos auto onkin viallinen? Mikäli auto on ostettu elinkeinoharjoittajalta ja ostajana on kuluttaja, kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia. Muussa tapauksessa kauppaan pätevät kauppalain säännökset, ellei osapuolten välisessä sopimuksessa ole sovittu toisin. Kummassakin tapauksessa ostaja voi vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Huomattava on, että ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Muuten ostajalla ei ole oikeutta vedota virheeseen.

Virheen oikaisu

Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa ostajalle virheettömän tavaran. Autokaupassa korjausta on pidettävä uuteen toimitukseen nähden ensisijaisena keinona. Tällainen oikaisu on tehtävä kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Toisaalta myöskään myyjä ei ole velvollinen oikaisemaan virhettä, mikäli siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Hinnanalennus

Jos virheen korjaaminen tai uusi toimitus ei tule kysymykseen taikka jos myyjä ei suorita korjausta tai uutta toimitusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut myyjälle havaitsemastaan virheestä, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli kauppa kuuluu kuluttajansuojalain piiriin, hinnanalennusta voidaan lisäksi vaatia myös silloin, jos virheen korjaamisesta tai uudesta toimituksesta on aiheutunut ostajalle kustannuksia tai olennaista haittaa.

Kaupan purku

Kaupan purkua koskevat säännökset eroavat siitä riippuen, onko kyse kuluttajansuojalain mukaisesta kaupasta vai kaupasta, johon sovelletaan kauppalakia. Kuluttajansuojalain mukaan kaupan purku ja hinnanalennus ovat vaihtoehtoisia ja käytettävissä samoissa tilanteissa eli muun muassa silloin, kun myyjä ei pysty korjaamaan virhettä. Kaupan purun edellytyksenä kuitenkin on, että virhe ei ole vähäinen. Sen sijaan kauppalain mukaan ostaja saa virheen vuoksi purkaa kaupan vain, jos sopimusrikkomuksella on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää.

Vahingonkorvaus

Ostajalla on lisäksi oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Tällaiseksi vahingoksi on oikeuskirjallisuudessa katsottu esimerkiksi sellaiset kulut, jotka syntyvät siitä, että tavaran käyttö estyy sinä aikana, joka tarvitaan korjaamiseen. Tyypillisesti vahingonkorvauksena ei korvata välillisiä vahinkoja, mutta jos virhe tai vahinko on johtunut huolimattomuudesta myyjän puolella tai jos tavara on kaupantekohetkellä poikennut siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut, ostajalla on oikeus korvaukseen myös välillisistä vahingoista.

Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi pitänyt havaita tavaran ennakkotarkastuksessa. Tavara, tässä tapauksessa siis auto, tulisi siis tarkastaa huolellisesti ennen kaupantekoa. Mikäli autokaupat tai niiden jälkimainingit askarruttavat, on hyvä olla yhteydessä asiantuntijaan. Toivotan lukijoille menestyksekkäitä uusia autokauppoja ja ennen kaikkea menestyksekästä uutta vuotta 2018!