10.8.2018

Uutta EU-oikeuskäytäntöä tekijänoikeuksiin liittyen – Valokuvaajan luvalla julkaistun ja rajoituksetta nettisivuilla saatavilla olevan valokuvan julkaisu kouluesitelmän osana ei ollut sallittua ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa

Uutta EU-oikeuskäytäntöä tekijänoikeuksiin liittyen – Valokuvaajan luvalla julkaistun ja rajoituksetta nettisivuilla saatavilla olevan valokuvan julkaisu kouluesitelmän osana ei ollut sallittua ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa

Unionin tuomioistuin on 7.8.2018 antanut uuden valokuvien tekijänoikeuksia koskevan ennakkoratkaisun C‑161/17. Tapauksessa saksalaisen koulun oppilas oli käyttänyt esitelmässään valokuvaa, joka oli ollut vapaasti ja valokuvaajan luvalla saatavilla matkailuaiheisella nettisivustolla. Koulu oli myöhemmin julkaissut esitelmän omalla internetsivustollaan. Kuva oli ollut alkuperäisessä sijainnissaan vapaasti käytössä eikä sen lataamista ollut rajoitettu. Lisäksi opiskelija oli liittänyt esitelmässä käyttämänsä valokuvan yhteyteen viittauksen kyseiseen matkailuaiheiseen sivustoon.

Kanteessaan valokuvan tekijänoikeuksien haltija katsoi, että hän oli antanut luvan kuvan julkaisuun ainoastaan kyseiselle matkailuaiheiselle nettisivustolle ja siten koulu, valokuvan kouluesitelmän osana julkaistessaan, rikkoi hänen tekijänoikeuksiaan.

Saksan liittovaltion ylin tuomioistuin pyysi unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, rikkooko tekijänoikeuden haltijan luvalla ja rajoituksetta julkaistun kuvan uudelleenjulkaisu tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) 3 artiklan 1 kohdan mukaista tekijän yksinoikeutta sallia tai kieltää teoksensa saattaminen yleisön saataviin.

Unionin tuomioistuin on aiemmassa oikeuskäytännössään (C-301/15) katsonut, että tekijänoikeusdirektiivin 3 artiklasta seuraava oikeus teoksen julkaisun kieltämiseen johtaa siihen, että tekijällä on myös oikeus vaatia jo kerran luvallisesti julkaistun teoksen yleisön saataville saattamisen lopettamista. Tämä kieltomahdollisuus olisi käytännössä tehoton, jos luvallisesti julkaistun teoksen saisi ilman tekijän lupaa julkaista jossain muualla. Kerran nettiin laitetun kuvan poissaaminen ei ole helppoa..

Tuomioistuin päätyi ennakkoratkaisussaan siihen, että valokuvan uudelleenjulkaisuun on aina saatava tekijänoikeuden haltijan lupa. Toinen mahdollisuus vapaasti julkaistujen kuvien käyttöön on alkuperäiseen sijaintiin johtavan hyperlinkin käyttäminen itse kuvan sijasta. Tällöin tekijällä säilyy mahdollisuus teoksensa jakamisen lopettamiseen niin halutessaan.

Tuomioistuimen perustelut ovat sinänsä ymmärrettäviä. Jos tekijänoikeuden haltijalla halutaan säilyttää mahdollisuus teoksensa jakelun lopettamiseen, ei ”vapaassakaan” jakelussa olevien valokuvien uudelleenjulkaisua voida sallia hallitsemattomasti. Tästä uudesta oikeuskäytännöstä voi kuitenkin seurata erikoisia tilanteita, kuvien uudelleenjulkaisu kun on internetissä erittäin yleistä. Ellei muuta, niin ainakin ala-asteen maantiedon esitelmien graafinen tyyli saattaa jatkossa hieman kärsiä kun kansilehdellä loistaa komean New Yorkin kaupunkikuvan sijaan sininen hyperlinkki.

Joska Rytkönen