25.1.2017

Uutta lainsäädäntöä koskien rajat ylittävää varojen perintää

 

18. tammikuuta 2017 voimaan tulleen lain eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismenettelystä myötä on tullut voimaan uusi menettely tehostamaan rajat ylittävää velkojen perintää. Lain taustalla on samaa nimeä kantava EU-asetus.

Menettelyssä velkoja voi hankkia tuomioistuimelta tilivarojen turvaamismääräyksen. Turvaamismääräys estää velallisen toiminnan, jolla pyritään siirtämään tai nostamaan varoja EU:n alueella olevalta pankkitililtä. Turvaamismääräyksen voi antaa Helsingin käräjäoikeus velkojan hakemuksesta.

Menettelyn edellytyksenä on, että ilman tällaista toimenpidettä olisi olemassa vaara velalliseen kohdistuvan vaatimuksen myöhemmän täytäntöönpanon estymisestä tai olennaisesta vaikeutumisesta. Toisin sanoen turvaamismenettelyllä pyritään estämään velallisen varojen siirto velkojan ulottumattomiin. Turvaamismenettely estää velallisen itsensä lisäksi myös hänen valtuuttamiaan henkilöitä suorittamaan maksuja turvaamismääräyksen alaiselta tililtä.

Turvaamismenettely on mahdollinen missä tahansa prosessin vaiheessa. Turvaamismenettelyyn voi turvautua myös velkoja, joka on jo saanut tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, jossa velallista on vaadittu maksamaan velkojan vaatimus. Turvaamismääräyksellä voidaan turvata myös vielä erääntymättömiä vaatimuksia, kunhan tällaiset vaatimukset johtuvat jo toteutuneesta liiketoimesta tai tapahtumasta ja niiden määrä on määriteltävissä. Turvaamismääräyksen määrä voi olla koko päävaatimuksen määrää vastaava tai vaihtoehtoisesti pienempi määrä.

Turvaamismenettelyä on pidettävä vaihtoehtona kansallisen lainsäädännön mukaisille turvaamistoimille rajat ylittävissä tilanteissa.

Henry Firtser