7.4.2015

Uutta tutkimustietoa yrityskauppojen vaikutuksista yritysten omistaja-arvoon

Yrityskauppoja on käsitelty blogissamme aikaisemmin asianajajan näkökulmasta. Yrityksiä saattaisi kiinnostaa myös arvio siitä, millaisia vaikutuksia yrityskaupoilla voi olla niiden omistaja-arvon (shareholder value) kehittymiseen. Valloillaan on pitkään ollut käsitys, ettei yrityskaupoilla ole erityistä vaikutusta yrityksen omistusarvoon. Marraskuussa julkaistu Intralinks Holdings Inc:n, Cass Business Schoolin M&A tutkimuskeskuksen (MARC) ja City University Londonin toteuttama tutkimus ”Masters of the Deal: Part 1” kuitenkin osoittaa, että yhtiön aktiivisuus yrityskaupoissa näkyy selkeästi sen pörssikurssissa. Tutkimuksen tulokset haastavat myös sen näkemyksen, että yrityskaupoissa myyjät olisivat aina voittajia ja ostajat häviäjiä.

Yrityskauppojen vaikutuksia omistaja-arvoon on aikaisemmin tutkittu kauppakohtaisesti pian kaupan julkistamisen jälkeen, mutta kyseisessä tutkimuksessa yritysten seuranta-aika oli yli 20 vuotta, jonka aikana yritysten omistusarvon kehitystä seurattiin kolmen vuoden tarkastelujaksoissa. Tutkimuksessa seurattiin 25 000 globaalia yritystä, mikä tekee siitä aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia merkittävästi kattavamman. Tutkimus osoitti, että yhtiöt pärjäsivät markkinoilla huomattavasti heikommin niillä kolmen vuoden tarkastelujaksoilla, joiden aikana ne eivät olleet olleet yrityskaupoissa – ostoissa tai myynneissä – mukana. Erityisen merkittävästi negatiiviset vaikutukset näkyivät niissä yrityksissä, jotka olivat aiemmin osoittaneet yrityskauppa-aktiivisuutta. Parhaiten markkinoilla suoriutuivat tutkimuksen mukaan firmat, jotka tekivät yritysostoja toistuvasti.

Tutkimuksessa oli myös seurattu erikseen nuoria pörssiyhtiöitä eli yhtiöitä, jotka olivat olleet listattuina pörssiin alle kolme vuotta. Ensimmäisinä vuosinaan pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeiden kurssi tavanomaisesti laskee. Tutkimus kuitenkin osoitti, että ne nuoret yhtiöt, jotka tekivät vähintään kuusi yritysostoa kolmen vuoden tarkastelujakson aikana, nostivat kurssiaan keskimäärin 3,8 % vuodessa.

Tutkimuksen tulokset ovat kaiken kaikkiaan mielenkiintoisia ja ehkä rohkaisevat yrityksiä suunnittelemaan uusia yrityskauppoja. Tutkimus on saanut jo jatkoa, ja uuden tutkimuksen ”Masters of the Deal: Part 2” tulokset julkaistaneen tänä vuonna.

Emma Nyyssölä