26.1.2016

Valvo etujasi saneerausvelallisen velkoja!

Saat selvittäjän allekirjoittaman ohjelmaehdotuksen. Jo aiemmin sinulle on toimitettu saneerausvelallista koskeva perusselvitys. Olet tavallinen yrittäjä ja papereita riittää luettavaksi muutoinkin. Nyt katsot selvittäjän laatimaa monikymmensivuista nivaskaa hienoine Excel-taulukkoineen ja mietit, mitä siitä pitäisi lausua.

Perusselvityksessä selvittäjä on jo hieman raottanut saneerausvelallisen maksukyvyttömyyteen johtaneita syitä ja saneerausvelallisen suunnitelmia saada lisää euroja kassaan. Saneerausohjelmaehdotuksen jälkimmäisessä osassa, niin sanotussa toimenpideosassa, selvittäjä ilmoittaa velkojille ne konkreettiset toimenpiteet, joilla saneerausvelallisen liiketoiminta on tarkoitus elvyttää.

Mikäli sinulla on rajallinen aika käytettävissäsi, tarkista ohjelmaehdotuksesta ainakin se, että yrityksenne ilmoittama saatava on merkitty oikein sekä velkaluetteloon että itse liitteenä olevaan maksuohjelmaan. Selvittäjä on jo aiemmin pyytänyt ilmoitusta saatavan määrästä ja sille saneerausmenettelyn alkamispäivään saakka kertyneestä korosta.

Lisäksi on syytä tarkistaa, että saneerausmenettely on yrityksesi kannalta paras vaihtoehto. Selvittäjän ohjelmaehdotus sisältää konkurssivertailulaskelman. Laskelman tulee osoittaa, että saatavallenne kertyy parempi jako-osuus saneerauksessa kuin konkurssissa. Laskelman perustana oleva selvittäjän arvio konkurssitilanteesta on oltava uskottava.

Myös ohjelmaehdotusta varten laadittuun budjettiennusteeseen kannattaa tutustua. Budjettia tulee verrata saneerausvelallisen aiempiin tilikausiin, mutta samalla on syytä pitää mielessä selvittäjän ehdottamien konkreettisten saneeraustoimenpiteiden vaikutus liiketoimintaan. Tarkastelu on tehtävä kriittisesti, sillä liian toivorikkaat budjetit aiheuttavat hallaa sekä saneerausvelalliselle että velkojille.

On myös varmistettava se, että mikäli budjetti on laadittu liian maltilliseksi ja saneerausvelallisen liiketoiminta ponnahtaa nopeaan kasvuun, saavat velkojat liiketoiminnan kasvua vastaavan hyödyn itselleen. Toisin sanoen selvittäjän tulee ohjelmaehdotuksessa ottaa kantaa siihen, miten kyseisenlainen ennakoimaton voitto käytetään. Tarkoituksenmukaista on määrätä osa käytettäväksi saneerausvelallisen liiketoiminnassa ja osa lisäsuoritukseksi saneerausveloille.

Mikäli saneerausohjelmaehdotus vaikuttaa edellä mainitun perusteella hyväksyttävältä, ei tarvetta asiantuntijan apuun ole. Apumme on kuitenkin tarpeen, jos saatavanne on suuri tai se on vakuusvelkaa taikka on syytä laatia ohjelmaehdotusta koskeva väite/lausuma.

Krista Siro

osakas, asianajaja