21.10.2016

Verkkokauppashoppailua

Digitalisaatio on johtanut kulutustottumustemme muuttumiseen; kuvaan ovat astuneet verkkokaupat. Verkosta ostettuina tuotteet ovat usein edullisempia ja valikoima rajaton; mitä et löydä verkosta, ei ole käytännössä olemassa. Verkkokauppojen yleistymisen myötä yhä useampi siirtää ostoksensa perinteisistä kivijalkakaupoista verkon puolelle.

Verkko-asioimisessa on toki myös kääntöpuolensa; mitä jos tilattu tuote ei olekaan sitä mitä haettiin, tai ei ole sopiva? Millaisia kustannuksia kuluttajalle voi aiheutua tuotteen palauttamisesta?

Tällaisessa tilanteessa kuluttajan tulisi tehdä peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Kuluttaja saa valita tavaran palauttamistavan.

Muutama vuosi sitten voimaan tulleen EU-direktiivin myötä suomalaisen kuluttajan asema heikkeni verkkokaupassa; tuotteen palauttaminen ei ole enää välttämättä maksutonta, vaan on ostajan maksettava palautuskulut, jollei toisin ole sovittu. Aikaisemminhan palautuskuluista vastaaminen kuului myyjän tehtäviin.

Kuinka suuret nämä palautuskulut sitten voivat käytännössä olla? Kuluttajariitalautakunta on täysistuntopäätöksessään linjannut, mitä palautuskuluihin voi kuulua, eli toisin sanoen, mitä palauttamisesta voidaan veloittaa kuluttajalta. Lautakunnan mukaan tällaisia kuluja ovat ainoastaan todelliset ja välittömät kulut eli tuotteen lähetys- ja kuljetuskustannukset. Näin ollen myyjän käsittelykustannukset eivät kuulu todellisiin palautuskustannuksiin.

Vaikka voidaankin katsoa suomalaisen kuluttajan aseman verkkokaupanteossa heikentyneen, on se edelleen hyvin vahva; palautustilanteessa kuluttajan vastattavaksi voivat tulla ainoastaan tuotteen aidot lähetys- ja kuljetuskustannukset. Kuluriski tilattaessa ja palauttaessa tuotteita verkkokauppaan on siis hyvin pieni – turvallista verkkokauppashoppailua!

Henry Firtser