12.1.2021

Verkkokauppojen suosion huima nousu koronapandemian aikana

Erilaisten verkkokauppojen suosio on kasvanut COVID-19 -pandemian aikana räjähdysmäisesti niin Suomessa kuin ulkomailla. Suurimpana syynä verkkokauppojen suosion kasvuun voidaan olettaa olleen ihmisten halu välttää kontakteja ja siten riskiä saada koronavirustartunta. Verkkokaupoista on mahdollista tilata lähes mitä vaan, vaatteista ruokiin ja muihin päivittäistavaroihin sekä sisustustavaroista kodin elektroniikkaan. Koronapandemian aikana nimenomaan elintarvikkeiden ja muiden arjen välttämättömyyksien ostaminen verkosta on kasvanut eniten. Lista verkosta ostettavista asioista on kuitenkin loputon.

Verkkokauppa on etämyyntiä. Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Sillä, miten tuote toimitetaan ostajalle, ei ole merkitystä. Myös se, että ostaja noutaa verkosta tilatun tuotteen kivijalkamyymälästä, on etämyyntiä. Lainsäädännössämme on omat, muista kaupankäyntitavoista poikkeavat säännökset etämyynnille, joista myyjä ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi. Laissa on kuitenkin lueteltu myös poikkeuksia, milloin myynnin ei katsota olevan etämyyntiä, vaikka kaupankäynti on tapahtunut esimerkiksi juuri verkon välityksellä, ostajan ja myyjän tapaamatta toisiaan missään vaiheessa henkilökohtaisesti. Esimerkiksi koronapandemian aikana suureen suosioon noussut elintarvike- ja päivittäistavaroiden verkkomyynti ei lain poikkeussäännöksen mukaan ole etämyyntiä, mikäli kyseessä on yksittäisiä toimituksia koskeva sopimus eli ns. kertasopimus säännöllisesti toimivan jakelujärjestelmän avulla. Mikäli kyseessä kuitenkin on säännöllinen elintarvikkeiden tai päivittäistavaroiden toimitus esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, sovelletaan tällaiseen sopimukseen etämyyntiä koskevia säännöksiä.

Verkkokaupassa maksava on vielä vuoden 2020 loppuun saakka voinut välttyä niin sanotulta vahvalta tunnistautumiselta. Vuoden 2021 alusta verkkokaupoilla on oltava käytössään tietoturvaa parantava vahva, kaksivaiheinen tunnistautuminen. Kaksivaiheisella tunnistautumisella tarkoitetaan sitä, että sinun täytyy tunnistautua kahdella eri tavalla käyttääksesi palvelua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi salasanan ja kertakäyttöisen koodin yhdistelmää. Käytännössä saatat siis joutua käymään läpi muutamia lisävaiheita vahvistaaksesi henkilöllisyytesi. Säännös perustuu vahvaa asiakastunnistautumista (SCA, Strong Custiomer Authentication) vaativaan Euroopan unionin maksupalveludirektiiviin (PSD2), joka astui voimaan 13.1.2016. Siirtymäaika vahvan tunnistautumisen vaatimusten toteuttamisessa verkkokauppojen korttimaksamisessa päättyi kuitenkin vasta 31.12.2020. Direktiivi koskee kaikkea sähköistä maksamista ja verkkokauppaa.

Vahvan tunnistautumisen tarkoitus on parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalveluiden turvallisuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö pankkiasiointia koskevien tietojensa kanssa tarvitse enää olla varovainen. Markkinoilla voi aina olla liikkeellä myös huijareita, jotka voivat naamioida verkkosivunsa luotettavan näköisiksi. Ennen maksupalvelun käyttöä kannattaakin aina tarkistaa yrityksen nimi, yhteystiedot ja verkkosivuosoite.

Mikäli olet perustamassa yritystä, joka keskittyy verkkomyyntiin tai muihin etämyyntisääntelyn alaisiin kaupankäyntitapoihin, ole yhteydessä meihin. Autamme sinua yrityksesi perustamisessa ja neuvomme, mitä sääntelyä sinun tulee ottaa huomioon yrityksesi toiminnassa.

Niina Uski