3.1.2017

Vihdoinkin olutta suoraan pienpanimolta

Osmotar, oluen seppä, Kapo, kaljojen tekijä,
otti ohrasen jyviä, kuusi ohrasen jyveä,
seitsemän humalan päätä, vettä kauhoa kaheksan;
niin pani pa’an tulelle, laittoi keiton kiehumahan.
Keitti ohraista olutta kerkeän kesäisen päivän
nenässä utuisen niemen, päässä saaren terhenisen,
puisen uuen uurtehesen, korvon koivuisen sisähän.”

(Kalevala, 20. runo)

Moni meistä on varmasti huomannut, että Suomen alkoholilainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Uudistuksen tarkoituksena on purkaa nykyisen lainsäädännön tarpeettomat, vanhentuneet ja kankeat normit ja samalla koota laki ja sen nojalla annetut asetukset mahdollisimman kattavasti yhteen lakiin.

Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta Alkolla säilyy edelleen yksinoikeus myydä yli 5,5-prosenttisia alkoholijuomia – tosin jatkossa klo 21.00 saakka. Mainitut poikkeukset Alkon yksinoikeudesta ovat tilaviini, sahti ja uutuutena käsityöläisoluet. Moni varmasti yhtyy mielipiteeseeni siitä, että oli korkea aika saada pienpanimoille sama myyntioikeus kuin tilaviineillä ja sahdilla. Uudessa laissa määritellään nimittäin käsityöläisoluet, joita niiden valmistajat saavat myydä suoraan valmistuspaikalta edellyttäen, että myyjä on itsenäinen.

Uudessa laissa säädetään kauppojen myymäläautojen oikeudesta myydä alkoholijuomia. Uutuutena mukaan tulee paljon puhuttu Alkon mahdollisuus palvella asiakkaita yhtiön myymäläautosta. Mikään ns. kiertuebussi ei kuitenkaan ole kyseessä, vaan auton reitin pitää palvella vakituista tai kausiasutusta. Myymäläautot eivät ts. voisi kiertää esimerkiksi festivaaleilla ja yleisötapahtumissa tai tehdä ”kotikäyntejä”.

Kaupan vähittäismyynti koskee nykyisin enintään 4,7 % käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Uudistuksessa enimmäisvahvuus nostetaan 5,5 %:iin ja vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistetaan. Tämän myötä on oluiden lisäksi mahdollista myydä vahvaa siideriä sekä väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja juomia.

Anniskelun osalta vanha jaottelu erilaisiin anniskelulupiin poistuu. Yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Lisäksi ravintolat voivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan eli ne voivat myydä alkoholijuomia kaupan tapaan myös asiakkaiden mukaan. Myynti tapahtuu normaalein vähittäismyynnin säännöin, huomioon ottaen mm. enimmäisalkoholipitoisuus ja vähittäismyyntiajat.

Anniskeluaikoja lievennetään siten, että varsinainen anniskeluaika päättyy jatkossakin klo 01.30, mutta anniskelua saa jatkaa pelkällä ilmoituksella enintään klo 04.00:ään. Ravintolaa ei myöskään enää tarvitsisi sulkea puolen tunnin kuluttua anniskelun päättymisestä, vaan ravintolat saisivat vapaasti päättää aukioloajoistaan. Anniskellut alkoholijuomat on kuitenkin nautittava tunnin kuluessa anniskeluajan päättymisestä. Uusi laki sallii jälleen myös ns. ”Onnelliset tunnit”.

Toisinaan on ilmennyt epäselvyyttä siitä, saako ja miten alkoholia tilata netin kautta ulkomailta. Uudessa laissa on tarkoitus kieltää rajat ylittävä etämyynti eli tilanne, jossa yksityishenkilö tilaa verkkokaupan kautta alkoholijuomia toisesta EU-jäsenvaltiosta siten, että juomien kuljetuksen Suomeen järjestää myyjä.

Juha Auvinen

asianajaja