28.6.2021

Viisaasti vesillä – vesiliikennelain lyhyt oppimäärä

Vastikään uudistunut vesiliikennelaki ulottaa päällikön vastuuta koskevan sääntelyn nyt myös huviveneilyyn. Mitä tämä tarkoittaa ja millaisia sanktioita päällikön vastuun laiminlyönnistä voi pahimmillaan seurata?

Lain mukaan jokaiselle venematkalle on määrättävä päällikkö eli kapteeni, joka vastaa kaikkien veneessä olijoiden turvallisuudesta. Päällikön nimeäminen on vapaamuotoista – tärkeintä on, että päällikkö tietää vastuunsa ja miehistön työnjako on selvä. Päällikön kuuluu huolehtia veneen kunnosta, riittävistä varusteita sekä arvioida veneilyolosuhteiden turvallisuutta. Oleellisinta on varmistaa, että veneestä löytyy jokaiselle veneilijälle sopivat pelastusliivit. Laki mahdollistaa myös muunlaisten kelluntavälineiden käytön, kunhan ne puetaan ylle tarpeen vaatiessa. Kelluntavälineiden ohella veneestä on löydyttävä äyskäri tai pilssipumppu sekä huviveneen koosta riippuen mela, airot tai ankkuri. Moottoriveneissä laki edellyttää lisäksi käsisammutinta, jonka toimivuus on tarkastettu vuosittain.

Lähtökohtaisesti päällikkö on veneen kuljettaja, joka tosiasiallisesti ohjaa ja hallitsee venettä. Tilanne on kuitenkin toinen esimerkkitilanteessa, jossa ravintolareissulla kevyesti päihtynyt päällikkö pyytää lastaan tai puolisoaan kuljettamaan veneen kotisatamaan. Kenties päällikkö itse tyytyy istuutumaan kuljettajan viereen antaakseen ohjeita. Yllättäen päällikkö voikin siis olla joku muu kuin veneen kuljettaja. Jos päällikön henkilöllisyys jää onnettomuustilanteessa epäselväksi, vastuu on viimekädessä kulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla. Tämä edellyttää sitä, että haltija on tosiasiassa voinut vaikuttaa veneen ohjailuun (Vesiliikennelain 16 §).

Jos päällikkö laiminlyö lakisääteiset vastuunsa tai muulla tavoin rikkoo vesiliikennelaissa sanktioitua normia, seurauksena on liikennevirhemaksu. Kyseessä on eräänlainen rikesakko, jonka määrä vaihtelee 70 eurosta 120 euroon. Jos samassa yhteydessä todetaan useampi eri vesiliikennerikkomus, kyseistä summaa voidaan vielä kertaalleen korottaa 40 eurolla. Moitittavuudeltaan ankarammista, rikokseksi luokiteltavista vesiliikennerikkomuksista voi sen sijaan seurata sakkoa tai muu rikosoikeudellinen rangaistus.

Uuden päällikkösääntelyn tarkoitus on tehdä suomalaisten veneilystä entistä turvallisempaa. Aiempaa yksityiskohtaisemmalle sääntelylle on tilausta, sillä koronakesien ansiosta veneilyinto on kasvanut toden teolla – ovathan suomalaiset ”maailman venehulluinta kansaa”.

Rebecca Turunen