9.3.2018

Virheitä, ominaisuuksia ja virheellisiä tietoja – Lyhyt katsaus vastuuseen kuluttajankaupassa

Virheitä, ominaisuuksia ja virheellisiä tietoja – lyhyt katsaus vastuuseen kuluttajankaupassa

Itä-Suomen hovioikeudessa pohdittiin vastikään käytetyn auton kauppaan liittyviä kysymyksiä (Itä-Suomen Hovioikeus 6.3.2018, tuomio nro. 112, Dnro S 17/471, vailla lainvoimaa). Mies oli ostanut elinkeinonharjoittajalta arvokkaan matkailuauton käytettynä. Ostohetkellä 6 vuotta ja 30 000 kilometriä rullannut auto osoittautui kuitenkin kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen melkoiseksi yllätykseksi. Auton määräaikaishuoltoja ja tiiveystarkastuksia oli laiminlyöty. Auton sisätiloissa oli ennen kauppaa havaittu kosteutta ja tämän johdosta korjailtu sisäpintoja. Alle kaksi kuukautta kaupan jälkeen suoritetussa huollossa auton vikamuistista löytyi noin 300 vikailmoitusta.

Puolen vuoden sisällä kaupasta autosta jouduttiin useilla eri huoltokäynneillä huoltamaan muun muassa kytkin, turboahdin, käynnistysakku sekä korjailemaan liimasaumassa olevaa vuotoa. Edellä mainittujen vikojen korjaukset myyjäyhtiö olikin omalla kustannuksellaan korjannut, kauppakirjassa olleesta ”sellaisena kuin se on” -ehdosta huolimatta. Myöhemmin selvisi lisäksi, että auton pakkotuulettava kattoluukku päästää joissain olosuhteissa auton sisään runsaasti vettä. Hovioikeus tosin päätyi pitämään tätä enemmänkin kattoluukun toimintaan liittyvänä ominaisuutena kuin virheenä.

Jatkuvien huoltojen, ja ei mielekkäiksi osoittautuneiden ominaisuuksien, seurauksena ostaja vaati kaupan purkua. Käräjäoikeudessa todettiin 6 vuotta vanhan auton olleen siinä kunnossa kuin siltä on perusteltua aihetta odottaa ja hylättiin ostajan vaatimukset. Hovioikeudessa todettiin myyjäyhtiön maksamien korjausten osalta, että purkuun tai hinnanalennukseen oikeuttavaa virhettä ei korjausten jälkeen autossa ole. Sen sijaan hovioikeus katsoi, että auton jälleenmyyntiarvoon vaikuttavista laiminlyödyistä määräaikaishuolloista, tiiveystarkastuksista ja aiemmista korjauksista olisi tullut ilmoittaa ostajalle ennen kauppaa. Auton korjausten jälkeisestä hyvästä kunnosta johtuen näitä tiedonantovirheitä pidettiin kuitenkin suhteellisen vähäisinä, joten kaupan purun sijaan hovioikeus päätyi tuomitsemaan ostajalle hinnanalennusta 10 000 euroa.

Jälleen todettiin siis ensinnäkin se, että ”sellaisena kuin se on” -ehto ei, varsinkaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä kaupassa, sulje myyjän vastuuta kauppatavarasta kovinkaan kattavasti. Myydyn tuotteen tulee tällaisesta ehdosta huolimatta vastata myyjän antamia olennaisia tietoja. Myyjä ei voi myöskään sysätä vastuuta tavaran virheistä ostajalle jättämällä kertomatta tiedossaan olevista tavaran olennaisista ominaisuuksista. Lisäksi tavaran tulee ehdosta huolimatta olla siinä kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut ominaisuudet huomioon ottaen perusteltua aihetta edellyttää.

Toiseksi, kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä kaupassa ostaja ei voi täysin tuudittautua kuluttajansuojalain antamaan turvaan. Tässä tapauksessa ostaja ei saanut purettua kauppaa vaikka melko uusi ja vähän ajettu matkailuauto osoittautui merkittävästi työläämmäksi ja erilaatuiseksi kuin ostaja oli odottanut. Kauppa olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä jos ostaja olisi ollut täysin tietoinen tavarasta. Tuomitun hinnanalennuksen määrä tosin osoittautui suhteellisen korkeaksi.

Kuluttajan on siis varsinkin käytetyn tavaran kaupassa edelleenkin tärkeää ottaa kattavasti selvää tavaran kunnosta ja ominaisuuksista. Myyjältä on myös hyvä tiedustella tavaran historiasta. Jos ostetussa tavarassa kuitenkin ilmenee merkittäviä eroja myyjän antamiin tietoihin tai olennaisia virheitä, tulee ostajan reklamoida asiasta myyjälle pikaisesti. Reklamaation tai mahdollisen riidan yhteydessä on usein järkevintä ottaa yhteyttä asianajajaan.

Joska Rytkönen