23.2.2016

Voiko hankintayksikkö luottaa tarjoajan tarjouksen tietoihin?

Julkista hankintaa toteuttava hankintayksikkö määrittelee hankinnan kohteen. Tarjouksia satelee sisälle; kaikki tarjoajat väittävät tuotteensa olevan juuri sellainen kuin tarjouspyynnössä esitetty. Voittavan tarjouksen tehneen yhtiön toimitusjohtaja on rastittanut kaikkiin tarjouspyynnön kohtiin ”kyllä”, vaikka tuote ei täysin tarjouspyyntöä olisi vastannut. Mikäli hän olisi yhteen kohtaan merkinnyt ”ei”, olisi yhtiön tarjous hylätty menettelystä. Myöhemmin selviää, ettei tarjouksessa annetut tiedot vastaa edellytyksiä – kuka vastaa?

Pääsääntöisesti hankintayksikkö voi luottaa tarjoajan antamiin tietoihin ja tarjoaja vastaa tarjouksensa paikkansa pitävyydestä. Tämän tarkoituksena on vähentää asiakirjojen kokonaismäärää sekä kaikkien osapuolien työmäärä tarjousvaiheessa. Muussa tapauksessa tarjoajien pitäisi tuottaa enemmän yksityiskohtaista tietoa tarjouksesta ja hankintayksikön pitäisi näistä dokumenteista selvittää yksityiskohtaisesti täyttääkö tarjous hankinnan vähimmäisedellytykset.

Vaikka hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan antamiin tietoihin, mutta sen voi olla myös järkevää asettaa varauma tarjoukseen. Tällöin tarjouspyynnön kohde saatetaan testata ennen sopimuksen allekirjoittamista, jolloin hankintayksikkö voi varmistaa, että hankinta todella kattaa hankinnan minimiedellytykset. Oikeuskäytännössä (MaO 784/15) on katsottu hankintayksikön menetelleen oikein jättämällä varauman ja sen perusteella toteuttanut testauksen ennen sopimuksen tekemistä. Tässä tapauksessa voittavan tarjouksen soveltuvuus oli asianmukaisesti selvitetty hankintayksikön toimesta, vaikka lähtökohtaisesti tarjouksen tiedoista vastasi tarjoaja.

Hankintayksikkö ei voi luottaa tarjoajan tietoihin silloin, kun tarjouksentekijän antamat tiedot ovat ristiriitaisia. Vaikka tarjouksentekijä ilmoittaisi vähimmäisvaatimusten täyttyvän, mutta liitteiden antaessa ristiriitaista tietoa, hankintayksikkö on velvollinen pyytämään selvitystä ristiriitaisuudesta.

Mutta mitä silloin, jos tarjoaja väittää tuotettaan tarjouspyynnön mukaiseksi, mutta kilpailija tietää, että ei se nyt ihan näin ole? Tällaisiakin välillä tulee vastaan nimittäin.

Vastaus: hankintaoikaisun vaatiminen. Autan mielelläni.

Sanna Lundström