20.10.2015

Yhtiöjärjestyksen pakolliset ja vapaaehtoiset määräykset

Yhtiöjärjestyksen pakollisia määräyksiä ovat vain yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Tilikaudesta on määrättävä yhtiöjärjestyksessä vain, jos sitä ei ole määrätty perustamissopimuksessa.

Kaupparekisterillä on oma malli yhtiöjärjestyksestä. Samoin joillakin kaupallisilla toimijoilla on omia mallejaan. Mallien käytössä on se vaara ja riski, että tuolloin ei oteta huomioon yhtiön erityistarpeita, jolloin jokin tärkeäkin seikka saattaa tulla laiminlyödyksi. Tämän vuoksi kannattaa aina yhtiötä perustettaessa ja yhtiöjärjestystä suunniteltaessa tehdä se yhdessä asiantuntijan kanssa.

Vapaaehtoisia yhtiöjärjestysmääräyksiä on lukuisia, kuten mm. osakepääoman suuruus ja vaihtelurajat, osakkeiden tuottamat oikeudet, lunastuslauseke, suostumuslauseke, yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja hallituksen valinta. Kokemus on osoittanut, että esim. lunastuslausekkeen käyttö voi olla useissa tilanteissa erittäin kätevää ja lunastuslauseke kannattaa suunnitella huolellisesti yhtiön omia tarpeita varten.

 

Harri Lukander

asianajaja