14.5.2019

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Anni Laukkanen pohti blogissamme viime syksynä, voiko osakeyhtiön perustaminen jäädä kiinni 2.500 eurosta. Osakeyhtiölain mukaan kun yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoman on tullut olla tuo kyseinen 2.500 euroa.

Kuten Anni tuolloin kirjoitti, Suomen hallitus kiinnitti norminpurkutalkoiden innoittamana huomiota osakeyhtiölain edellyttämän vähimmäisosakepääomavaatimuksen tarpeellisuuteen yksityistä osakeyhtiötä perustettaessa. Tämän seurauksena eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen yksityisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta. Lakimuutos vahvistettiin 8.2.2019.

Osakeyhtiölaki tulee tämän myötä muuttumaan siten, että kyseistä vähimmäisosakepääomaa koskevasta osakeyhtiölain 1:3 §:stä poistuu yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus kokonaan sekä maininta siitä, että yksityisellä osakeyhtiöllä on aina oltava osakepääoma. Huomionarvoista kuitenkin on, että julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman tulee edellä selostetun lakimuutoksenkin jälkeen olla aiemmin säädetty 80.000 euroa. Lakimuutos ei myöskään estä sitä, että yksityisellä osakeyhtiöllä olisi jatkossakin osakepääomaa. Tällaisen osakepääoman vähimmäismäärää ei vain enää vaadita, jolloin myös ennen lakimuutoksen voimaan tuloa perustetut yhtiöt voivat alentaa osakepääomaansa osakeyhtiölain osakepääoman alentamista koskevien säännösten mukaisesti. Vähimmäisosakepääomavaatimus poistuu uudistuksen myötä yksityisen osakeyhtiöiden ohella myös asunto-osakeyhtiöiltä sekä lisäksi osuuskunnan rahastointivelvollisuudesta luovutaan.

Lain muutoksen taustalla on ennen kaikkea halu purkaa yrittäjiä ja yrityksiä koskevaa niin sanotusti ylhäältä päin tulevaa sääntelyä sekä helpottaa yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista. Muutos astuu voimaan 1. heinäkuuta 2019.

Niina Uski

juristi