27.10.2023

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistajien muutoksia. Vaihdos voidaan toteuttaa nopeasti tai pitkälläkin aikavälillä. Sukupolvenvaihdoksessa tarkoituksena on usein siirtää yritys omistajan lapselle tai muulle lähisukulaiselle. Sukupolvenvaihdosta voidaan pitää monivaiheisena tapahtumana ja sen toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Yritykset ja tilanteet ovat erilaisia, ja sukupolvenvaihdoksen onnistunut toteuttaminen vaatii asiantuntijuutta.

Sukupolvenvaihdoksella voidaan saada yritykselle jatkaja usein omistajan lähipiiristä. Vaihdos voidaan toteuttaa kauppana, lahjana tai lahjanluonteisena kauppana. Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan siten, että yrityksestä ei makseta käypää arvoa, tulee arvioitavaksi myös lahjaveron mahdollisuus. Kauppana pidetään luovutusta, jossa vastike vastaa yrityksen käypää arvoa tai on vähintään yli ¾ sen käyvästä arvosta. Lahjanluontoinen kauppa on kyseessä, kun vastike on ¾ tai vähemmän yrityksen käyvästä arvosta. Lahjassa vastiketta ei makseta. Sukupolvenvaihdoksen voi toteuttaa myös perintötilanteissa, jolloin vastiketta ei myöskään makseta. Sukupolvenvaihdoksessa perintö- ja lahjavero voidaan huojentaa joko kokonaan tai osittain.

Perintö- ja lahjaverolain 55 § edellytykset ovat seuraavanlaiset:

Täyden verohuojennuksen edellytykset:

  1. Luovutuksen kohteena on yritys tai sen osa, ja
  2. Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa saamassaan yrityksessä, ja
  3. Luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta.

Osittaisen verohuojennuksen edellytykset:

  1. Lahjaveronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa, ja
  2. Luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjassa saadussa yrityksessä, ja
  3. Yrityksestä maksettavan veron määrä on yli 850 euroa.

Mahdollinen lahjavero tulee maksettavaksi yrityksen jatkajalle, jos kyseessä on lahja taikka lahjanluonteinen kauppa. Perintö- ja lahjaverosäännöksien sukupolvenvaihdosta koskevat verohuojennukset eivät edellytä sukulaisuussuhdetta.

Tuloverotukselliset seikat puolestaan koskevat yrityksestä luopujaa, jolle yrityksen luovutuksesta voi seurata luovutusvoittovero. Luovutusvoitto voi kuitenkin olla verovapaa, jos tuloverolain 48.1 § 3. kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät. Verovapauden edellytyksiä ovat seuraavat:

  1. Luovutettava omistusosuus on osuuksia tai osakkeita, jotka oikeuttavat vähintään 10 prosentin omistusosuuteen yhtiössä, ja
  2. Luovutuksensaajana on luovuttajan lapsi tai muu rintaperillinen tai luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Edellä mainitut lähisukulaiset voivat olla ostajana joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa, ja
  3. Luovutettava omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta luovuttajan omistuksessa. Määräaikaa laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös sellaisen henkilön omistusaika, jolta hän on saanut omaisuuden vastikkeettomasti.

Kaikkien edellytysten on täytyttävä.

Sukupolvenvaihdoksella voidaan turvata yritystoiminnan jatkuminen, kun yritykselle saadaan jatkaja. Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen vaatii niin yhtiö- ja vero-oikeuden kuin kohteena olevan yrityksen tuntemista. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaakin aloittaa ajoissa ja käyttää apuna asiantuntevaa juristia. Toimistomme asiantuntijat auttavat mielellään asiaan liittyvässä suunnittelussa ja toteutuksessa.