25.6.2015

Yritysvakoilu ja yrityssalaisuuden rikkominen työsuhteen päättyessä

Yritysvakoilussa on kysymys yrityssalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta tarkoituksena käyttää salaisuutta oikeudettomasti. Yrityssalaisuuden rikkomisella puolestaan tarkoitetaan mm. yritykseen palvelussuhteessa olevan henkilön asemansa vuoksi tietoonsa saaman yrityssalaisuuden oikeudetonta ilmaisemista tai käyttämistä.

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2015:42 käsittelee tilannetta, jossa työntekijä A oli irtisanoutunut X Oy:n palveluksesta ja jäänyt irtisanomisajaksi vuosilomalle. A oli palauttanut käytössään olleet X Oy:n laitteet irtisanomisajan kuluessa, mutta oli ennen tätä kopioinut työnantajansa yrityssalaisuuksia sisältäneitä tietokantoja ja tiedostoja henkilökohtaiselle tietokoneelleen. Tämän jälkeen työntekijä oli perustanut kilpailevan yhtiön.

Kyseessä olevassa tapauksessa A oli tiennyt, ettei hänellä ollut lupaa luovuttaa työnantajan tietokantoja ja tiedostoja ulkopuolisille tahoille. A:lla ei ollut irtisanomisaikana ollut mitään työtehtävien hoitamiseen liittyvää perustetta kopioida yrityssalaisuuksia sisältäviä tietoja. Korkein oikeus katsoi tämän puoltavan sitä, että kyseessä oli oikeudeton tiedon hankinta. X Oy ei ollut kuitenkaan rajoittanut A:n pääsyä tietokantoihin irtisanomisaikana. Tämän vuoksi tietojen hankinta on tehty A:n työhön kuuluvien tiedonhankkimisoikeuksien rajoissa, eikä siten ollut oikeudetonta. Näin ollen A ei syyllistynyt yritysvakoiluun.

Kyseenä olevassa tapauksessa oli jäänyt näyttämättä, että A olisi liiketoiminnassaan käyttänyt tai ilmaissut X Oy:lle kuuluvaa yrityssalaisuutta. Tämän vuoksi korkein oikeus katsoi, että A ei syyllistynyt myöskään yrityssalaisuuden rikkomiseen. Korkein oikeus katsoi, että yrityssalaisuuden rikkomisen yritys voi täyttyä jo yrityssalaisuuksia sisältävien tietojen kopioinnilla tilanteessa, jossa kopioimisen tarkoituksena selvästi on myöhemmin tapahtuva yrityssalaisuuden rikkominen. A:n teko voisi kattaa yrityssalaisuuden rikkomisen yrityksen tunnusmerkistön, jos A:n menettelyn tarkoituksena on selkeästi ollut myöhemmin tapahtuva yrityssalaisuuden rikkominen. Kuitenkin, koska täytetyn teon tuomitsemisoikeus oli kyseisessä tapauksessa vanhentunut, syyte yrityssalaisuuden rikkomisen yrityksestä hylättiin.