24.5.2024

Yritysvastuudirektiivi hyväksyttiin – mitä se tarkoittaa yrityksille?

Yritysvastuudirektiivi ja sen asettamat velvoitteet ovat tulossa osaksi yritysten vastuullisuussääntelyä. Neuvosto päätti direktiivin hyväksymisestä tämän vuoden maaliskuussa ja Euroopan parlamentti hyväksyi myös osaltaan direktiivin 24.4.2024. Direktiivi vaatii sääntelyprosessissa vielä neuvoston virallisen hyväksynnän, jonka jälkeen se allekirjoitetaan ja julkaistaan. Virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi tulee saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa.

Direktiivi saatetaan voimaan asteittain, ja yritysten onkin hyvä valmistautua tulevaan sääntelyyn jo etukäteen. Yritysvastuudirektiivi tulee voimaan seuraavasti:

  • Vuonna 2027 direktiiviä sovelletaan yrityksiin, joilla on yli 5 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 1 500 miljoonaa euroa;
  • Vuonna 2028 direktiiviä sovelletaan yrityksiin, joilla on yli 3 000 työntekijää ja, joiden liikevaihto on 900 miljoonaa euroa;
  • Vuonna 2029 direktiiviä sovelletaan direktiivin varsinaisen soveltamisalan mukaisiin yrityksiin eli yrityksiin, joilla on yli 1 000 työntekijää ja, joiden liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat siten suuret yritykset. Lähtökohtaisesti pienet ja keskisuuret yritykset eivät kuulu sääntelyn piiriin, mutta direktiivillä voi olla niihinkin epäsuoria vaikutuksia. Varsinaiseen direktiivin soveltamisalaan kuuluu yritykset, joiden liikevaihto on maailmanlaajuisesti yli 450 miljoonaa euroa ja, joilla on yli 1 000 työntekijää. Lisäksi direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin alueella toimiviin franchise-yrityksiin, joiden liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa, josta on oltava vähintään 22,5 miljoonaa euroa rojalteista. Direktiivin soveltamisalaan kuuluu myös Euroopan unionin ulkopuoliset yritykset, joilla on toimintaa EU:ssa ja, joilla edellä mainitut raja-arvot täyttyvät Euroopan unionin alueella.

Sääntelyn tarkoituksena on edistää ympäristön suojelua ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yritysvastuudirektiivi asettaakin yrityksille huolellisuusvelvoitteen, jonka mukaan yritysten tulee tunnistaa, ehkäistä, lieventää, estää, minimoida ja lopettaa sellaiset toimet, joista aiheutuu kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia. Huolellisuusvelvoitteen mukaan yritysten tulee myös ottaa velvoite osaksi omia toimintaperiaatteitaan ja lisäksi seurata toimiensa vaikuttavuutta. Velvoitteen noudattamisesta tulee huolehtia niin yrityksen omassa toiminnassa kuin sen tytäryhtiöiden ja toimitusketjujenkin toiminnassa.

Yritysten direktiivin mukaiseen huolellisuusvelvoitteeseen sisältyy:

  • huolellisuusvelvoitteen sisällyttäminen yrityksen toimintaperiaatteisiin;
  • mahdollisten tai jo toteutuneiden haitallisten ihmisoikeus- tai ympäristövaikutusten tunnistaminen;
  • mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen;
  • toteutuneiden haitallisten vaikutusten eliminointi ja minimointi;
  • valitusmenettelyn perustaminen ja ylläpito;
  • toimien vaikuttavuuden seuranta; ja
  • julkinen tiedottaminen.

Uusi direktiivi tuo pakollisia vastuullisuusvelvoitteita yrityksille. Direktiivin tarkoituksena on viedä eteenpäin ympäristön suojelua, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Sääntelyn tavoitteena on pyrkiä asettamaan kestävä toimintatapa osaksi yritysten toimintaa. Lisäksi direktiivin avulla pyritään kiinnittämään ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelu vahvemmin osaksi yritysten toimintamalleja. Soveltamisalaan kuuluville yrityksille tulee kaikille samat velvoitteet, ja siten yhtenäinen sääntely edistää myös kilpailun toteutumista markkinoilla.

Yrityksillä on vielä hyvin aikaa valmistautua tulevaan sääntelyyn ja ennakoida direktiivin asettamia velvoitteita sekä tarkastella omia toimintamallejaan. Mikäli yritysvastuudirektiiviin, sen soveltamisalaan tai sen tuottamiin velvoitteisiin liittyen herää kysyttävää, niin toimistomme juristit auttavat mielellään niihin vastaamisessa.

Lue myös, mitä aiemmassa blogikirjoituksessa on kerrottu yritysvastuudirektiivistä: