9.7.2015

Yritysverotuksen avoimuuden lisääminen

Euroopan parlamentin jäsenet ovat keskiviikkona 8.7.2015 äänestäneet tarkistuksista osakkeenomistajien oikeuksia koskeviin sääntöihin. Äänestys liittyy lakiesitykseen 2014/0121(COD), jolla halutaan muuttaa direktiivin 2007/36/EY säännöksiä koskien osakkeenomistajien kannustamista pitkäaikaiseen vaikuttamiseen. Direktiivin tavoitteena on lisätä avoimuutta ja kannustaa osakkeiden omistukseen pitkällä aikavälillä.

Parlamentin jäsenet esittävät, että suurten yritysten ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, kuten pörssiyhtiöiden, pitäisi julkaista tiedot tehdystä tuloksesta ja tuloksesta maksetuista veroista sekä saaduista valtiontuista maittain. Mietinnön esittelijä Sergio Cofferatin (S&D, Italia) mukaan äänestys oli tärkeä askel kannustettaessa yrityksiä ja sijoittajia sitoutumaan yrityksiin pitkällä aikavälillä ja lisättäessä avoimuutta yrityksen johdon ja sijoittajien välillä. “Nyt hyväksytty teksti sisältää tärkeitä välineitä veronkierron torjumiseksi. Maakohtaisen veroraportoinnin myötä monikansallisten yritysten pitäisi julkaista tiedot maksamistaan veroista niissä maissa, joissa ne toimivat”, kertoo Cofferati.

Parlamentin tekstissä (Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys) painotetaan, että suurten yhtiöiden toimintaan ja erityisesti niiden saamiin voittoihin, voitoista maksettuihin veroihin ja saatuihin tukiin liittyvän avoimuuden lisääminen on välttämätöntä osakkeenomistajien ja muiden unionin kansalaisten yhtiöitä koskevan luottamuksen varmistamiseksi ja yhtiöihin vaikuttamisen helpottamiseksi. Pakollinen raportointi tällä alalla voidaan sen vuoksi nähdä tärkeänä osana vastuuta, joka yrityksillä on osakkeenomistajia ja yhteiskuntaa kohtaan.

Parlamentti jatkaa yhä esityksen käsittelyä ja aloittaa epäviralliset neuvottelut neuvoston kanssa lakitekstin lopullisesta muodosta.

Parlamentissa 8.7.2015 hyväksytyt tekstit

Parlamentin uutinen aiheesta

Niina Uski