Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Green deal -sopimukset kestävän kehityksen mahdollistajina

ja kiertotalouden toteuttaminen nykylainsäädännön keinoin on osoittautunut … Tavoitteisiin ei aina päästä tavoitellussa aikataulussa tai laajuudessa. Täytäntöönpano on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/green-deal-sopimukset-kestavan-kehityksen-mahdollistajina/

Kotisohvalla yhtiökokouksessa vielä kesään 2021 saakka?

jotka järjestävät yhtiökokouksensa ainoastaan virtuaalisesti. Suomessakin … tarkoitti ennakkoon äänestämistä eikä reaaliaikaista osallistumista. Kevään käytäntö saanee https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kotisohvalla-yhtiokokouksessa-viela-kesaan-2021-saakka/

Oikeudenkäymiskaaren 7:1 §:n turvaamistoimelle asetetut edellytykset ja niiden näyttökynnys turvaamistointa haettaessa

hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla hakijan saamista … voi määrätä pantavaksi vastapuolen irtainta tai kiinteätä omaisuutta takavarikkoon niin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oikeudenkaymiskaaren-71-n-turvaamistoimelle-asetetut-edellytykset-ja-niiden-nayttokynnys-turvaamistointa-haettaessa/

Vanheneeko oikeus vaatia ositusta?

Avioliitto purkautuu joko avioeron tai toisen puolison kuoleman seurauksena. Kun … koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on … omaisuuden ositus on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vanheneeko-oikeus-vaatia-ositusta/

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion … Jos laissa määrätään vuokranmaksuvelvollisuudesta … päättymisen jälkeiseltä ajalta vuokralaisen vielä pitäessä huoneistoa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vuokralaista-ei-voi-velvoittaa-maksamaan-tuomion-antamishetkella-eraantymattomia-vuokria-kko-202057/

Whistleblowing-direktiivi suojaa työntekijöitä EU-oikeuden rikkomisesta ilmoitettaessa

antaa suojaa työnantajan vastatoimilta sellaisille … direktiivissä tarkoitetuilla toimialoilla havaitsemistaan … rikkomisesta. Direktiivin aineellinen soveltamisala on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/whistleblowing-direktiivi-suojaa-tyontekijoita-eu-oikeuden-rikkomisesta-ilmoitettaessa/

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö … Työelämässä tapahtuvat muutokset antavat aihetta muutoksiin työoikeudessa. … teknologian kehittyminen ja työnantajien kansainvälistyminen ovat tuoneet työnteolle uusia https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan … myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen … usein sovitaan yhtiössä työskentelevien osakkaiden työskentelyn ja osakeomistuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

Mitä sinä äiti teet siellä töissä?

ihmisten kanssa ja pyrin löytämään ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Kaikkien ei kuulu … tehdä kaikkea ja joskus on hyvä pyytää toisilta apua. … äitinsä olevan ammatiltaan turisti. Samoihin aikoihin vanhempani ostivat itselleen uuden https://www.lrhto.fi/blogi/2020/mita-sina-aiti-teet-siella-toissa/

Oliko konkurssilain muuttaminen koronakriisin takia tarpeellista ja järkevää?

Oliko konkurssilain muuttaminen koronakriisin takia … jolla muutettiin väliaikaisesti konkurssilakia yhden säännöksen osalta. … että velallinen ei ole konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saatuaan viikon kuluessa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oliko-konkurssilain-muuttaminen-koronakriisin-takia-tarpeellista-ja-jarkevaa/

Kodin älylaitteet, tietosuoja ja jälleenmyyjän vastuu

yhä monipuolisempia tapoja hyödyntää erilaisia … mittareita ja älylaitteita osana arkirutiinejamme. Miltä … Kukapa ei haluaisi nukkua … käyttäjäprofiilin. Kyseinen älypatja on vain yksi esimerkki lukemattomista https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kodin-alylaitteet-tietosuoja-ja-jalleenmyyjan-vastuu/

Keskustele vuokranantajasi kanssa vuokranalennuksesta

kanssa vuokranalennuksesta Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat näkyvät erityisesti … pärjätä hengissä vallitsevien olojen aikana. Tällaisia yrityksiä ovat erityisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2020/keskustele-vuokranantajasi-kanssa-vuokranalennuksesta/

Akklamaatio, asiamiespakko vai applikaatio – Mistä yhtiökokouksessa on kysymys?

asiamiespakko vai applikaatio … Kevään aikana on ollut mielenkiintoista … suhtauduttu yhtiökokousten pitämiseen ja millaisia ratkaisuja on … myös kevätkynnölle haluavan isäntämiehen ratkaisun https://www.lrhto.fi/blogi/2020/akklamaatio-asiamiespakko-vai-applikaatio-mista-yhtiokokouksessa-kysymys/

Wahti paikkakunnan ympäri

Wahti paikkakunnan ympäri Viimeaikaisten tapahtumien yhteydessä on keskusteltu … paljon erilaisista suosituksista ja suoranaisista … joita valtiovalta on asettanut kansalaisille. https://www.lrhto.fi/blogi/2020/wahti-paikkakunnan-ympari/

E-urheilun kasvava suosio ja muutama oikeudellinen näkökohta e-urheilusta

Koronan vaikutus näkyy nyt miltei kaikilla elämän … on nähtävillä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin … keskeyttämisten johdosta. Urheilua ei pääse ainakaan joukkuelajien osalta harrastamaan https://www.lrhto.fi/blogi/2020/e-urheilun-kasvava-suosio-ja-muutama-oikeudellinen-nakokohta-e-urheilusta/

Näin koronaepidemia on vaikuttanut työllisyyteen ja työntekijöiden asemaan

Näin koronaepidemia on vaikuttanut työllisyyteen ja työntekijöiden … yrityksistä arvioi koronaepidemialla olevan ainakin jonkinasteisia negatiivisia vaikutuksia https://www.lrhto.fi/blogi/2020/nain-koronaepidemia-vaikuttanut-tyollisyyteen-ja-tyontekijoiden-asemaan/

Hankintalain toimintamahdollisuuksista koronavirustilanteessa

Hankintalain toimintamahdollisuuksista … Koronavirus vaikuttaa monella tavalla hankintayksiköihin ja … mutta ei hankintalain sisältöön. Tämän kirjoituksen tarkoituksena https://www.lrhto.fi/blogi/2020/hankintalain-toimintamahdollisuuksista-koronavirustilanteessa/

Malttia velkojat ja velalliset

Malttia velkojat ja velalliset Maksuvaikeudet ovat nopeasti … kun talouselämä teki äkkijarrutuksen. Paitsi että tilanne aiheuttaa velalliselle … viivästyminen ja mahdolliset lykkäykset tai velkojen anteeksiannot aiheuttavat myös https://www.lrhto.fi/blogi/2020/malttia-velkojat-ja-velalliset/

« Edellinen 1234567...21 Seuraava »