Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Onko kesämökkisi jätevesijärjestelmä kunnossa?

jäteveden käsittelyä koskevan lainsäädännön veivaaminen sai toistaiseksi … käsittelystä ja ympäristönsuojelulain muutos tulivat voimaan. Asetusta on https://www.lrhto.fi/blogi/2019/onko-kesamokkisi-jatevesijarjestelma-kunnossa/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus Työsopimuslain mukaan … ei työsuhteen aikana saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

muuttaakseen sen osakeyhtiöksi vai perustavatko suoraan osakeyhtiön. … mikäli osakepääomaa ei perustamisvaiheessa yhtiöön sijoiteta. Tuolloin ei enää https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakepaaoman-pakollisuus-poistunut-yhtioita-perustettaessa/

Teemaprekluusiosta

hovioikeus on käsitellyt otsikkoasiaa ratkaisussaan … suorittaneen epäonnistuneen työn ja aiheuttaneen kantajalle vahinkoa. Vastaaja … jättää huomioimatta. Hovioikeus on ratkaisunsa perusteluissa todennut teemaprekluusion https://www.lrhto.fi/blogi/2019/teemaprekluusiosta/

Testamentin muotovaatimukset

sääntelevä laki eli perintökaari asettaa erilaisia vaatimuksia … testamentin kumoamiseen. Alla on yksinkertaiset ohjeet … testamentin sen laatijan puolesta vain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/testamentin-muotovaatimukset/

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Hankintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä otettiin … palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän … palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa … tai ympäristölupia tai julkisia hankintoja. Korkein … valituslupatuomioistuimeksi. Samaan aikaan astuu voimaan laki oikeudenkäynnistä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/korkein-hallinto-oikeus-muuttuu-vuodenvaihteessa-paaasiassa-valituslupatuomioistuimeksi/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Työntekijälle ei ollut … että sopimus oli tehty sellaisissa … että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta

kuolinpesän kannalta Uutisissa on viime aikoina kirjoiteltu … päätin kantaa oman korteni kekoon ja koostaa aiheesta pienen paketin. Avioliittolain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ositussopimus-ja-sen-merkitys-kuolinpesan-kannalta/

Omistajatietojen rekisteröintivelvoite 1.7.2019 lukien

lukien voimaan tulleiden kaupparekisterilain muutosten johdosta lähes kaikkien yritysten … tosiasialliset edunsaajat. Vain … että yritys tai yhteisö tunnistaa tosiasialliset https://www.lrhto.fi/blogi/2019/omistajatietojen-rekisterointivelvoite-172019-lukien/

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora - muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora … rahoittamisen estämisestä on uudistettu kokonaisuudessaan vuosien … aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/rahanpesulain-kokonaisuudistuksen-loppusuora-muutoksia-voimaan-172019-alkaen/

Julkisten hankintojen asiakirjajulkisuudesta

ja ammattisalaisuudeksi. Julkisuuslaki suojaa tarjoajien … ja ammattisalaisuuksia. Hankintayksikön tulee kuitenkin … ja ammattisalaisuudesta. Hankintalain mukaan hankintayksiköiden asiakirjojen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/julkisten-hankintojen-asiakirjajulkisuudesta/

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

ja työturvallisuus Työsuojeluviranomainen antoi kesäkuun alussa muistutuksen … työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan tai urakoitsijan on yhdessä ja erikseen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/1407/

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen … koskeva lainsäädäntö on jälleen kerran suurennuslasin … Suomessa. Vesilain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ymparistolupien-muuttamisen-laintarkistus-osuu-perusoikeuksien-ytimeen/

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi … tai jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettavana … yhtiökokous päättää enemmistöllä uudistusta tai kunnossapitoa varten perittävän vastikkeen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/vastikkeen-alentaminen-asunto-osakeyhtiossa-osakkeenomistajan-aikaisemmin-suoritettaman-remontin-vuoksi/

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

on tässä hallitusohjelmassa esillä aiempia ohjelmia vahvemmin. Toki ohjelma on … aikojen … joten ainakin ongelmat on tunnustettu. … ja ihmisoikeuksien merkitystä lainvalmistelussa vahvistetaan. Oli ilo https://www.lrhto.fi/blogi/2019/oikeusvaltio-hallitusohjelmassa/

Hyvää syntymäpäivää GDPR!

Lauantaina tuli kuluneeksi vuosi … ensimmäinen vuosi näyttää olleen ainakin … vireille tulleista asioista 6.716 asiaa ratkaistiin. Käsittelyaika tietosuojavaltuutetun https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hyvaa-syntymapaivaa-gdpr/

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

aikana on hyvä pohtia tarkemmin … kuitenkin löytyy Suomesta useita. Vaikka urheilun ja oikeuden välinen suhde ei ole … ei kaikkea urheiluun liittyvää voida juridisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2019/erotuomarivirhe-ja-valittaminen-urheilussa/

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin kansallinen täytäntöönpano – lakimuutoksia voimaan 10.6.2019 alkaen

ja sen nojalla annetun kansallisen lainsäädännön tärkeimpänä tavoitteena on edistää … pitkäaikaista vaikuttamista sekä lisätä avoimuutta … tulevat käytännössä huomioitaviksi 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella ja kevään https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakkeenomistajien-oikeuksia-koskevan-muutosdirektiivin-kansallinen-taytantoonpano-lakimuutoksia-voimaan-1062019-alkaen/

« Edellinen 1234567...18 Seuraava »