Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Onko verotus taas pop?

Kun opiskeluaikana kerroin kokeneelle lakimiehelle tekeväni … mutta kuitenkin viranomaisten aktiivisesti julkistamien verotietojen … suomalaisista … jotka ansaitsevat yli 40.000 euroa vuodessa maksavat https://www.lrhto.fi/blogi/2020/onko-verotus-taas-pop/

Oletko joskus törmännyt termiin testamentin toimeenpanija?

Ensi näkemältä vaikuttaisi … mutta asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Mahdollisuus … ilman pesän osakkaiden suostumusta tai oikeuden https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oletko-joskus-tormannyt-termiin-testamentin-toimeenpanija/

Koeaikapurkuunkin on oltava asiallinen peruste

Koeaikapurkuunkin on oltava asiallinen peruste … purkaa. Koeajan pituus voi työsopimuslain mukaan olla enintään kuusi kuukautta. … koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koeaikapurkuunkin-oltava-asiallinen-peruste/

Ovatko osakeyhtiön ja säätiön hallituksen vastuut samanlaiset?

Osakeyhtiölain 22 luvun 1 … säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta … jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ovatko-osakeyhtion-ja-saation-hallituksen-vastuut-samanlaiset/

Maksukyvyttömyysolettamasta konkurssissa

takia toukokuussa 2020 konkurssilakia väliaikaisesti … ettei velallista lain voimassaoloaikana oleteta … ei ole maksanut viikon kuluessa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saatuaan velkojan selvää https://www.lrhto.fi/blogi/2020/maksukyvyttomyysolettamasta-konkurssissa/

Tunnista ja tunne tietosuojavastuusi!

aiheutti voimaan tullessaan paljon kohinaa … vastaaville tahoille. Kuluneiden päivien aikana koko suomalaista yhteiskuntaa … rekisterinpitäjänä entistä tarkemmin. Jokaisen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tunnista-ja-tunne-tietosuojavastuusi/

Vastuu vaikuttajamarkkinoinnista sosiaalisessa mediassa

Vastuu vaikuttajamarkkinoinnista sosiaalisessa mediassa … miten erilaisia yhteisöpalveluja ja sosiaalisia … käytetään yhä enemmän erilaisiin markkinointitarkoituksiin. Tämä on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vastuu-vaikuttajamarkkinoinnista-sosiaalisessa-mediassa/

Kilpailukieltosopimuksia säännellään uudelleen

Kilpailukieltosopimuksia säännellään uudelleen … mukaan työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen … syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä sopimuksella rajoittaa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kilpailukieltosopimuksia-saannellaan-uudelleen/

Hyvitys avoliiton päättyessä

päättyessä Avoliitossa noudatetaan omaisuuden erillisyyden periaatetta. Kumpikin … oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä omaisuus erotellaan ja kumpikin pitää oman https://www.lrhto.fi/blogi/2020/hyvitys-avoliiton-paattyessa/

Schrems II ja EU-US tiedonsiirron tulevaisuus

tiedonsiirron tulevaisuus General Data Protection … unioni tuomioistuin antoi päätöksen ratkaisusta … joiden perusteella Yhdysvaltojen viranomaiset saavat oikeutuksen käyttää https://www.lrhto.fi/blogi/2020/schrems-ii-ja-eu-us-tiedonsiirron-tulevaisuus/

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona Sairaan lapsen paikka on … on aina ollut. Koronasyksy on tuonut mukanaan … lapsi on pidettävä kotihoidossa. Tämä aiheuttaa työpaikoilla päänvaivaa. Tekijät ovat https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Green deal -sopimukset kestävän kehityksen mahdollistajina

ja kiertotalouden toteuttaminen nykylainsäädännön keinoin on osoittautunut … Tavoitteisiin ei aina päästä tavoitellussa aikataulussa tai laajuudessa. Täytäntöönpano on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/green-deal-sopimukset-kestavan-kehityksen-mahdollistajina/

Kotisohvalla yhtiökokouksessa vielä kesään 2021 saakka?

jotka järjestävät yhtiökokouksensa ainoastaan virtuaalisesti. Suomessakin … tarkoitti ennakkoon äänestämistä eikä reaaliaikaista osallistumista. Kevään käytäntö saanee https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kotisohvalla-yhtiokokouksessa-viela-kesaan-2021-saakka/

Oikeudenkäymiskaaren 7:1 §:n turvaamistoimelle asetetut edellytykset ja niiden näyttökynnys turvaamistointa haettaessa

hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla hakijan saamista … voi määrätä pantavaksi vastapuolen irtainta tai kiinteätä omaisuutta takavarikkoon niin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oikeudenkaymiskaaren-71-n-turvaamistoimelle-asetetut-edellytykset-ja-niiden-nayttokynnys-turvaamistointa-haettaessa/

Vanheneeko oikeus vaatia ositusta?

Avioliitto purkautuu joko avioeron tai toisen puolison kuoleman seurauksena. Kun … koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on … omaisuuden ositus on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vanheneeko-oikeus-vaatia-ositusta/

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion … Jos laissa määrätään vuokranmaksuvelvollisuudesta … päättymisen jälkeiseltä ajalta vuokralaisen vielä pitäessä huoneistoa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vuokralaista-ei-voi-velvoittaa-maksamaan-tuomion-antamishetkella-eraantymattomia-vuokria-kko-202057/

Whistleblowing-direktiivi suojaa työntekijöitä EU-oikeuden rikkomisesta ilmoitettaessa

antaa suojaa työnantajan vastatoimilta sellaisille … direktiivissä tarkoitetuilla toimialoilla havaitsemistaan … rikkomisesta. Direktiivin aineellinen soveltamisala on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/whistleblowing-direktiivi-suojaa-tyontekijoita-eu-oikeuden-rikkomisesta-ilmoitettaessa/

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö … Työelämässä tapahtuvat muutokset antavat aihetta muutoksiin työoikeudessa. … teknologian kehittyminen ja työnantajien kansainvälistyminen ovat tuoneet työnteolle uusia https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan … myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

« Edellinen 1234567...21 Seuraava »