Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

Työoikeudellinen kilpailukielto ja … tulkinnassa on huomioitava myös oikeutta työhön ja elinkeinonvapautta koskeva … jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

se on sähköisesti tehtynä 275 euroa ja paperisena 380 euroa. Sähköisesti … seuraa näistä henkilökohtainen … mutta mikäli odotukset eivät toteudukaan ja tulovirtaa ei ala https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakepaaoman-pakollisuus-poistunut-yhtioita-perustettaessa/

Teemaprekluusiosta

Teemaprekluusiosta Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt otsikkoasiaa ratkaisussaan … tehdä puheena olevaa huoltotyötä. Käräjäoikeudessa kuultiin kahta https://www.lrhto.fi/blogi/2019/teemaprekluusiosta/

Testamentin muotovaatimukset

esimerkiksi henkilön ollessa sokeuden vuoksi kirjoituskyvytön. Suullinen … Kuitenkin käytännössä korkein oikeus on suuressa osassa tapauksia katsonut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/testamentin-muotovaatimukset/

Innovatiiviset julkiset hankinnat

aloittaa valittujen toimittajien kanssa neuvottelut innovatiivisen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/innovatiiviset-julkiset-hankinnat/

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi Oikeudenkäynnit hallintoasioissa voivat koskea … Samaan aikaan astuu voimaan laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Tämä ei https://www.lrhto.fi/blogi/2019/korkein-hallinto-oikeus-muuttuu-vuodenvaihteessa-paaasiassa-valituslupatuomioistuimeksi/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

tässä pahimmat sudenkuopat Korkein oikeus antoi vastikään ennakkopäätöksen … sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Työntekijälle ei https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta

jolloin vaadeoikeus lakkaa. Jos eronneiden puolisoiden välillä … tarvitaan kuolinpesän tekemiin oikeustoimiin. Entisen aviopuolison osakkuusasema … ositusperusteen syntyhetken jälkeen voi aiheuttaa haasteita ja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ositussopimus-ja-sen-merkitys-kuolinpesan-kannalta/

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora - muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun … perustuu riskiperusteiseen arviointiin ja tukeutuu ennen kaikkea yhteiskunnan eri tason https://www.lrhto.fi/blogi/2019/rahanpesulain-kokonaisuudistuksen-loppusuora-muutoksia-voimaan-172019-alkaen/

Julkisten hankintojen asiakirjajulkisuudesta

on pääsääntö ja salassapito on poikkeus pääsäännöstä. Asiakirjajulkisuutta … tiedonsaantioikeuden tarjousasiakirjoihin siltä osin kuin ne https://www.lrhto.fi/blogi/2019/julkisten-hankintojen-asiakirjajulkisuudesta/

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

Näihin töihin sovelletaan siis valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta … ettei työstä aiheudu vaaraa työmaahenkilökunnalle eikä muille https://www.lrhto.fi/blogi/2019/1407/

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen

muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen Ympäristölupia koskeva … laintarkistus osuu Suomen valtiosääntöoikeudellisten perusoikeuksien ytimeen. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ymparistolupien-muuttamisen-laintarkistus-osuu-perusoikeuksien-ytimeen/

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

esitöissä että oikeuskirjallisuudessa myös termejä hyvitys ja … osakkeenomistaja voi olla oikeutettu vastikkeensa … jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettavana hankkeena. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/vastikkeen-alentaminen-asunto-osakeyhtiossa-osakkeenomistajan-aikaisemmin-suoritettaman-remontin-vuoksi/

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa Antti Rinteen … olen erityisen tarkkaan lukenut ohjelman oikeusvaltiota ja oikeudenhoitoa koskevat osat. … ja ihmisoikeuksien merkitystä lainvalmistelussa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/oikeusvaltio-hallitusohjelmassa/

Hyvää syntymäpäivää GDPR!

voimaantuloa mahdollisista hallinnollisista seuraamusmaksuista … kun ko. uusista seuraamuksista … aikaiset hallinnolliset seuraamusmaksut on jo annettu ensimmäisen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hyvaa-syntymapaivaa-gdpr/

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

Urheilua pidettiin pitkään oikeudesta ja juridiikasta ulkopuolisena … Nykyään urheiluoikeuteen keskittyneitä asianajajia kuitenkin … Suomesta useita. Vaikka urheilun ja oikeuden välinen suhde ei ole enää https://www.lrhto.fi/blogi/2019/erotuomarivirhe-ja-valittaminen-urheilussa/

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

osakeyhtiön perustaminen jäädä kiinni 2.500 eurosta. Osakeyhtiölain mukaan kun yksityisen … on tullut olla tuo kyseinen 2.500 euroa. Kuten Anni tuolloin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimus-poistuu-172019/

« Edellinen 1234567...18 Seuraava »