Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

KKO 2019:11 Asianajajaliiton valvontalautakunta puuttui oikealla tavalla liian suureen laskuttamiseen

seuraamusmaksun … asiasta oli kysymys korkeimman oikeuden antamassa ennakkopäätöksessä … asianajaja oli valittanut Helsingin hovioikeuteen ja lopulta korkeimpana https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kko-201911-asianajajaliiton-valvontalautakunta-puuttui-oikealla-tavalla-liian-suureen-laskuttamiseen/

Mitä EU-tavaramerkeille tapahtuu brexitin myötä?

Brexitin toteuttamistapa ja kokonaisvaltaiset vaikutukset … että tavaramerkin omistajalle ei aiheudu minkäänlaisia lisäkustannuksia. … nähden. Tavaramerkin omistajalle aiheutuvista kustannuksista ei ole vielä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mita-eu-tavaramerkeille-tapahtuu-brexitin-myota/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

koeaikaisen työntekijän asema ja oikeusturva. Koeaikasääntely on monin paikoin … keskeisimmistäkään ehdoista ole oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännönkään https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Varatuomari vai ihan oikea tuomari?

juristi tai varsinkin maaseudulla … väittää olevansa perehtynyt lakiin ja oikeudellisten asioiden hoitoon. Yleisimmin … kyse on yliopistossa ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/varatuomari-vai-ihan-oikea-tuomari/

Milloin todistamisvelvollisuus murtaa liikesalaisuuden suojan?

ja siksi niille annetaan oikeusjärjestyksessämme vahvaa suojaa.  … ovat tällöin liikesalaisuuden paljastumisen seuraukset salaisuuden haltijalle ja salaisuuden https://www.lrhto.fi/blogi/2019/milloin-todistamisvelvollisuus-murtaa-liikesalaisuuden-suojan/

Hampurilaisia ja immateriaalioikeutta

Hampurilaisia ja immateriaalioikeutta Uuden tuotteen kehittämisen jälkeen … Huolehtimalla tuotteen immateriaalioikeudellisesta suojasta varmistetaan esimerkiksi https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hampurilaisia-ja-immateriaalioikeutta/

Välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta

välimiesmenettelylain uudistustarpeesta Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi viime viikon … monia positiivisia puolia tavalliseen oikeudenkäyntiin verrattuna. Alla olen nostanut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/valimiesmenettelysta-ja-valimiesmenettelylain-uudistustarpeesta/

Virkavastuun realisoituminen

työmoraalilla. Usein uutisointia seuratessa syntyy … eikä siitä yleensä seuraa mitään. Viime vuoden lopulla korkein … mistä seurasi yhden lapsen kuolema ja neljän henkilön https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Lakimies, juristi, asianajaja - heistä on moneksi?

hyväksi aiheeksi käsitellä hieman näitä oikeudellisen alan mystisiä nimikkeitä. Aihe ei … suojaamistarpeen johdosta. Oikeudellista apua kaipaavalle oikeudellisen alan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/lakimies-juristi-asianajaja-heista-moneksi/

Risto Siilasmaan kirja Nokiasta – kiinnostavaa luettavaa sivusta seuranneelle

kiinnostavaa luettavaa sivusta seuranneelle Mitä viime syksynä ilmestyneestä … Seurasin erityisesti verkkopuolta aikanaan … kysynnän imuun. Ilmeisesti tuon ajan seurauksena kasvoi usko omaan erehtymättömyyteen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/risto-siilasmaan-kirja-nokiasta-kiinnostavaa-luettavaa-sivusta-seuranneelle/

Kiistellyn EU:n tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena tehokkaampi suoja digitaalisilla markkinoilla

tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena tehokkaampi suoja … tekijänoikeusdirektiivi eli direktiivi tekijänoikeudesta … tekijänoikeuslainsäädäntöä ja vahvistaa luovan työn https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kiistellyn-eun-tekijanoikeusdirektiivin-tavoitteena-tehokkaampi-suoja-digitaalisilla-markkinoilla/

Hankintamenettelyn keskeyttäminen – milloin se on mahdollista?

että toteutettu ja tarjousvertailuun saakka edennyt … että aloitettu hankintamenettely tulee toteuttaa sellaisenaan. … ja markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on kuitenkin suhtauduttu https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hankintamenettelyn-keskeyttaminen-milloin-se-mahdollista/

Askeleen lähempänä yhteisöjen tulolähdejaon poistamista?

saaduista tuloista. Tulolähdejaon aiheuttamista ongelmakohdista on käyty keskustelua … että vuokraustoiminnassa aiheutuneet tappiot saataisiinkin vähentää https://www.lrhto.fi/blogi/2019/askeleen-lahempana-yhteisojen-tulolahdejaon-poistamista/

Oikeusvaltio kehittyy

Oikeusvaltio kehittyy Olin pari viikkoa sitten … oman henkensä kaupalla. Maan liittäminen Neuvostoliittoon teki mahdottomaksi myös … Vaikka asianajajaliitto oli toiminut koko neuvostovallan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/oikeusvaltio-kehittyy/

Kokoontumislakiin esitetään muutosta

muutosta Kirjoittaessani tätä blogia olen seurannut Ranskassa viime aikoina pidettyjä … ja katson kaikilla ihmisillä olevan oikeus turvallisuudentunteeseen osoittaessaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/kokoontumislakiin-esitetaan-muutosta/

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa

tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa Euroopan unionin … vaikka asetus onkin suoraan sovellettavaa oikeutta kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-tietosuojalaki-voimaan-vuodenvaihteessa/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

tai työntekijällä ei kummallakaan ole oikeutta purkaa työsopimusta ilman erittäin … Työsopimuslain mukaan purkamiseen oikeuttavana syynä voidaan pitää työntekijän https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Mikä merkki voi olla tavaramerkki?

äänimerkki tai näiden yhdistelmä. Seuraavaksi esittelen esimerkkejä … liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/mika-merkki-voi-olla-tavaramerkki/

« Edellinen 1234567...15 Seuraava »