Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Asunto-osakeyhtiön lunastuslausekkeen muotoilu vaatii tarkkuutta

että hovioikeustasolla. Kyse oli … säännösten perusteella lunastusoikeus syntyi myös osakkaiden välisessä kaupassa. … ettei oikeutta lunastukseen missään nimessä ollut. https://www.lrhto.fi/blogi/2021/asunto-osakeyhtion-lunastuslausekkeen-muotoilu-vaatii-tarkkuutta/

Verkkokauppojen suosion huima nousu koronapandemian aikana

verkkomyynti ei lain poikkeussäännöksen mukaan ole … vaativaan Euroopan unionin maksupalveludirektiiviin … vahvan tunnistautumisen vaatimusten toteuttamisessa verkkokauppojen korttimaksamisessa https://www.lrhto.fi/blogi/2021/verkkokauppojen-suosion-huima-nousu-koronapandemian-aikana/

Urheilutulojen rahastointi urheilijan sosiaaliturvan täydentäjänä

syy tähän on urheilun rahoituspohjan kapeus. Terveydenhuolto ja muut sosiaalihuollon … tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä vähintään 9 600 https://www.lrhto.fi/blogi/2021/urheilutulojen-rahastointi-urheilijan-sosiaaliturvan-taydentajana/

Leskihän perii puolet ja lapset toisen puolen, eikö niin?

Ei tosin aivan rajoittamattomalla oikeudella. Otsikon ensimmäinen virhe on siis … kuolleen puolison nettovarat ovat 200.000 euroa. Lesken nettovarat ovat 100.000 euroa. https://www.lrhto.fi/blogi/2021/leskihan-perii-puolet-ja-lapset-toisen-puolen-eiko-niin/

Kartellirajoitus rajoilla: ’’pay-for-delay’’ patenttien sovintosopimukset YK:n farmaseuttisella sektorilla

farmaseuttisella sektorilla Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen … Samanlaista markkinoitten suojaa ajaa myös SEUT artikkeli 102 jonka mukaan sisämarkkinoille https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kartellirajoitus-rajoilla-pay-delay-patenttien-sovintosopimukset-ykn-farmaseuttisella-sektorilla/

Henkilöstöantien verotukseen helpotusta

verotukseen helpotusta Työntekijöille toteutettavien osakeantien verotusta koskeva … henkilöstöanneissa ilman riskiä veroseuraamuksista. Keskeistä uudistuksessa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/henkilostoantien-verotukseen-helpotusta/

Konserniavustuslaissa viitataan kumottuun lainsäädäntöön – mitä ja miksi?

voimassa olevaan lakiin kirjattua poikkeusluvan mahdollistavaa menettelyä. … liittyvään anomaliaan. Kyse oli seuraavanlaisesta … 30.4.2020. Emoyhtiön jakautuminen toteutui hieman ennen sitä. Jakautumisen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/konserniavustuslaissa-viitataan-kumottuun-lainsaadantoon-mita-ja-miksi/

Onko verotus taas pop?

jotka ansaitsevat yli 40.000 euroa vuodessa maksavat kaikista … ja vasemmistopoliitikkoa verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi keskustelua … verotuksen ja sen pitäisi olla sekä oikeudenmukaista että tukea yhteiskunnan kehitystä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/onko-verotus-taas-pop/

Oletko joskus törmännyt termiin testamentin toimeenpanija?

ilman pesän osakkaiden suostumusta tai oikeuden … että toimeenpanijalla on samanlaiset oikeudet kuin oikeuden määräämällä … Toimeenpanijan toimi ei sisällä oikeutta suorittaa varsinaista https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oletko-joskus-tormannyt-termiin-testamentin-toimeenpanija/

Koeaikapurkuunkin on oltava asiallinen peruste

työnantajat edellyttävät lähes poikkeuksetta työsuhteen alkuun … oikeuttaako mikä tahansa peruste työnantajan … syy ei anna työnantajalle koeajallakaan oikeutta päättää työsuhdetta. Työsopimuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koeaikapurkuunkin-oltava-asiallinen-peruste/

Ovatko osakeyhtiön ja säätiön hallituksen vastuut samanlaiset?

hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on … tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen … hallintoneuvoston jäsenen ja toimitusjohtajan on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ovatko-osakeyhtion-ja-saation-hallituksen-vastuut-samanlaiset/

Tunnista ja tunne tietosuojavastuusi!

aiheutti voimaan tullessaan paljon kohinaa … merkitys jokaisen yksilön perusoikeutena. On hyvä … ja jopa välinpitämättömyyden seurauksena. Mikäli rekisterinpitäjä ei huolehdi https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tunnista-ja-tunne-tietosuojavastuusi/

Vastuu vaikuttajamarkkinoinnista sosiaalisessa mediassa

muun muassa vaikuttaakseen lukijoidensa ja seuraajiensa asenteisiin ja toimintaan. Usein … jotka onnistuvat luomaan luottamusta seuraajiaan … tavalla kuin tavallinen mainos. Kuluttajat seuraavat usein vaikuttajaa muista syistä. https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vastuu-vaikuttajamarkkinoinnista-sosiaalisessa-mediassa/

Kilpailukieltosopimuksia säännellään uudelleen

sopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen … toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kilpailukieltosopimuksia-saannellaan-uudelleen/

Hyvitys avoliiton päättyessä

ja kumpikin pitää oman omaisuutensa. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu torjuvasti … syntyisi enemmän maksaneelle oikeus vaatia näitä kuluja avoliiton päättyessä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/hyvitys-avoliiton-paattyessa/

Schrems II ja EU-US tiedonsiirron tulevaisuus

asiasta. 16. päivä heinäkuuta 2020 Euroopan unioni tuomioistuin antoi päätöksen … Yhdysvaltojen viranomaiset saavat oikeutuksen käyttää …  Euroopan tietosuojaneuvosto https://www.lrhto.fi/blogi/2020/schrems-ii-ja-eu-us-tiedonsiirron-tulevaisuus/

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona Sairaan … lapsi on pidettävä kotihoidossa. Tämä aiheuttaa työpaikoilla päänvaivaa. Tekijät ovat https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Green deal -sopimukset kestävän kehityksen mahdollistajina

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteuttaminen nykylainsäädännön keinoin on … on hidasta eikä lainsäädäntö aina seuraa mukana riittävän ajoissa. Haasteeseen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/green-deal-sopimukset-kestavan-kehityksen-mahdollistajina/

« Edellinen 1234567...21 Seuraava »