Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Schrems II ja EU-US tiedonsiirron tulevaisuus

asiasta. 16. päivä heinäkuuta 2020 Euroopan unioni tuomioistuin antoi päätöksen … Yhdysvaltojen viranomaiset saavat oikeutuksen käyttää …  Euroopan tietosuojaneuvosto https://www.lrhto.fi/blogi/2020/schrems-ii-ja-eu-us-tiedonsiirron-tulevaisuus/

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona Sairaan … lapsi on pidettävä kotihoidossa. Tämä aiheuttaa työpaikoilla päänvaivaa. Tekijät ovat https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Green deal -sopimukset kestävän kehityksen mahdollistajina

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteuttaminen nykylainsäädännön keinoin on … on hidasta eikä lainsäädäntö aina seuraa mukana riittävän ajoissa. Haasteeseen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/green-deal-sopimukset-kestavan-kehityksen-mahdollistajina/

Vanheneeko oikeus vaatia ositusta?

Vanheneeko oikeus vaatia … joko avioeron tai toisen puolison kuoleman seurauksena. Kun avioeroa koskeva asia on … erottelu. Avioliittolain mukainen oikeus vaatia ositusta avioliiton purkauduttua ei https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vanheneeko-oikeus-vaatia-ositusta/

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

vuokranmaksuvelvollisuudesta hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta … toteaa korkein oikeus tuoreessa niin sanottuja päivävuokria … korkein oikeus on käsitellyt https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vuokralaista-ei-voi-velvoittaa-maksamaan-tuomion-antamishetkella-eraantymattomia-vuokria-kko-202057/

Whistleblowing-direktiivi suojaa työntekijöitä EU-oikeuden rikkomisesta ilmoitettaessa

rikkomisesta ilmoitettaessa Euroopan parlamentin 23.10.2019 hyväksymä ns. … työntekijää kohtaan ei saa kohdistaa oikeudellisia tai sopimuksellisia sanktioita https://www.lrhto.fi/blogi/2020/whistleblowing-direktiivi-suojaa-tyontekijoita-eu-oikeuden-rikkomisesta-ilmoitettaessa/

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

muutokset antavat aihetta muutoksiin työoikeudessa. … tämänhetkisen pandemian aikana. Oikeudellisesta näkökulmasta alustatyöhön liittyy … puhumattakaan alustatyön kansainvälisistä oikeudellisista kysymyksistä. Alustatyö tuo https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

kuten kosteutta … kellarin betonirakenteissa oli havaittu kosteutta mutta asuinkerroksen … sekä eristetilojen ja alajuoksujen kosteusarvot olivat normaaleja. Tarkastus oli tehty https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

liittyvistä olosuhteista. Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO … menettelyyn tuota osakassopimuksen ehtoa toteutettaessa. Kyseisessä tapauksessa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

Mitä sinä äiti teet siellä töissä?

ja joskus on hyvä pyytää toisilta apua. Seuraavana päivänä … kun ne eivät ole edenneet vielä oikeuden käsiteltäväksi. Toivottavasti … ja avustaa oikeuteen edenneessä kiinteistöriidassa. Osaan https://www.lrhto.fi/blogi/2020/mita-sina-aiti-teet-siella-toissa/

Oliko konkurssilain muuttaminen koronakriisin takia tarpeellista ja järkevää?

poistettiin kuudeksi kuukaudeksi velkojan oikeus osoittaa velallisyrityksen maksukyvyttömyys … hätäisesti konkurssiin koronakriisin aiheuttamien maksuvaikeuksien vuoksi. Mielestäni https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oliko-konkurssilain-muuttaminen-koronakriisin-takia-tarpeellista-ja-jarkevaa/

Kodin älylaitteet, tietosuoja ja jälleenmyyjän vastuu

tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja … voisi kerätä älykodin laitteita seuraamalla. Myyjän tiedonantovelvollisuus ja … voi yleensä avata menettämättä peruuttamisoikeutta. Jos peruuttamisoikeus lain mukaan https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kodin-alylaitteet-tietosuoja-ja-jalleenmyyjan-vastuu/

Keskustele vuokranantajasi kanssa vuokranalennuksesta

vuokranalennuksesta Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat näkyvät erityisesti … kauneudenhoitoalan yritykset ja … mennessä noin 15 prosenttia yrityksistä on neuvotellut uusista ehdoista vuokrasopimuksiin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/keskustele-vuokranantajasi-kanssa-vuokranalennuksesta/

Akklamaatio, asiamiespakko vai applikaatio – Mistä yhtiökokouksessa on kysymys?

Esitys on laadittu nopeasti ja poikkeusolojen tarpeisiin. Kaikki tuntuu perin … joka seuraa herkeämättä pörssikursseja ja tekee … osakkeenomistaja olisi voinut voi käyttää oikeuksiaan vain hallituksen käyttöön tarjoaman https://www.lrhto.fi/blogi/2020/akklamaatio-asiamiespakko-vai-applikaatio-mista-yhtiokokouksessa-kysymys/

Wahti paikkakunnan ympäri

jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Tartuntatautilain mukaan … Edelleen samassa laissa oli seura … rangaistakoon vankeudella korkeintaan kahdeksi vuodeksi taikka https://www.lrhto.fi/blogi/2020/wahti-paikkakunnan-ympari/

E-urheilun kasvava suosio ja muutama oikeudellinen näkökohta e-urheilusta

kasvava suosio ja muutama oikeudellinen näkökohta … Entä mitä oikeudellisia ongelmia … Euroopan urheilun peruskirjan artikla … mukaiseksi urheilutuloksi. Mitä oikeudellisia ongelmia https://www.lrhto.fi/blogi/2020/e-urheilun-kasvava-suosio-ja-muutama-oikeudellinen-nakokohta-e-urheilusta/

Näin koronaepidemia on vaikuttanut työllisyyteen ja työntekijöiden asemaan

puolivälin jälkeen tehtyjen rajoitustoimien seurauksena yritysten talousnäkymät ovat … karsimisen erityisesti helpottamalla ja nopeuttamalla työntekijöiden lomauttamista. https://www.lrhto.fi/blogi/2020/nain-koronaepidemia-vaikuttanut-tyollisyyteen-ja-tyontekijoiden-asemaan/

« Edellinen 1234567...20 Seuraava »