Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora - muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun … perustuu riskiperusteiseen arviointiin ja tukeutuu ennen kaikkea yhteiskunnan eri tason https://www.lrhto.fi/blogi/2019/rahanpesulain-kokonaisuudistuksen-loppusuora-muutoksia-voimaan-172019-alkaen/

Julkisten hankintojen asiakirjajulkisuudesta

on pääsääntö ja salassapito on poikkeus pääsäännöstä. Asiakirjajulkisuutta … tiedonsaantioikeuden tarjousasiakirjoihin siltä osin kuin ne https://www.lrhto.fi/blogi/2019/julkisten-hankintojen-asiakirjajulkisuudesta/

Näihin töihin sovelletaan siis valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta … ettei työstä aiheudu vaaraa työmaahenkilökunnalle eikä muille https://www.lrhto.fi/blogi/2019/1407/

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen

muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen Ympäristölupia koskeva … laintarkistus osuu Suomen valtiosääntöoikeudellisten perusoikeuksien ytimeen. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ymparistolupien-muuttamisen-laintarkistus-osuu-perusoikeuksien-ytimeen/

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

esitöissä että oikeuskirjallisuudessa myös termejä hyvitys ja … osakkeenomistaja voi olla oikeutettu vastikkeensa … jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettavana hankkeena. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/vastikkeen-alentaminen-asunto-osakeyhtiossa-osakkeenomistajan-aikaisemmin-suoritettaman-remontin-vuoksi/

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa Antti Rinteen … olen erityisen tarkkaan lukenut ohjelman oikeusvaltiota ja oikeudenhoitoa koskevat osat. … ja ihmisoikeuksien merkitystä lainvalmistelussa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/oikeusvaltio-hallitusohjelmassa/

Hyvää syntymäpäivää GDPR!

voimaantuloa mahdollisista hallinnollisista seuraamusmaksuista … kun ko. uusista seuraamuksista … aikaiset hallinnolliset seuraamusmaksut on jo annettu ensimmäisen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hyvaa-syntymapaivaa-gdpr/

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

Urheilua pidettiin pitkään oikeudesta ja juridiikasta ulkopuolisena … Nykyään urheiluoikeuteen keskittyneitä asianajajia kuitenkin … Suomesta useita. Vaikka urheilun ja oikeuden välinen suhde ei ole enää https://www.lrhto.fi/blogi/2019/erotuomarivirhe-ja-valittaminen-urheilussa/

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

osakeyhtiön perustaminen jäädä kiinni 2.500 eurosta. Osakeyhtiölain mukaan kun yksityisen … on tullut olla tuo kyseinen 2.500 euroa. Kuten Anni tuolloin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimus-poistuu-172019/

Sovittaisiko sittenkin?

Osapuolten keskinäinen neuvotteleminen on arkipäiväisin ja eniten … tarjota osapuolille merkittäviä etuja ja seuraavassa pyritäänkin purkamaan muutamia https://www.lrhto.fi/blogi/2019/sovittaisiko-sittenkin/

Orjakontrahtinormi

tarkistamaan tietojaan tai luulojaan oikeuskirjallisuudesta. Siinä yhteydessä tulee … että puolison oikeus saada tekemästään työstä korvausta … esitöissä tärkeänä ja tarpeellisena poikkeuksena siihen yleiseen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/orjakontrahtinormi/

Ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö uudistuu

painoarvo jatkokoulutukseen hakeuduttaessa kasvaa … nuorten stressin lievittämiseksi ja oikeusturvan takaamiseksi. Lukiokoulutusta … perustuslaillisia vaatimuksia yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien osalta ja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ylioppilastutkintoa-koskeva-lainsaadanto-uudistuu/

Asianajajan hajanaisia havaintoja yrityssaneerauksista

jossa velallisyhtiön on hakeutunut tai hakeutumassa saneeraukseen puutteellisin tai … vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Saneerausohjelmissa ei oman https://www.lrhto.fi/blogi/2019/asianajajan-hajanaisia-havaintoja-yrityssaneerauksista/

Isoäiti makaa takapihalla

mitä tällaisesta toiminnasta saattaa seurata … käyttöä seuraavat 25 https://www.lrhto.fi/blogi/2019/isoaiti-makaa-takapihalla/

Taas on lainsäätäjät valittu!

Olemme taas saaneet seurata neljän vuoden välein järjestettävää … on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta sekä … meille tuottaa ja miksi ihmeessä sitä toteuttamaan tarvitaan uusi edustuksellinen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/taas-lainsaatajat-valittu/

5G-mobiiliverkkoteknologia – enemmän dataa nopeammin erittäin pienillä viiveillä

rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa … ettei uuteen teknologiaan siirtyminen aiheuta merkittävää kasvua säteilylle … tabletti tai muu säteilyä aiheuttava laite. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/5g-mobiiliverkkoteknologia-enemman-dataa-nopeammin-erittain-pienilla-viiveilla/

Sukuselvitysten hankkimiseen askeleen verran helpotusta

ja selvitetään vainajan lakimääräiset oikeudenomistajat. Sukuselvitys on hankittava … asiakirjojen tilausta maistraatista ja seurakunnista. Näin on usein https://www.lrhto.fi/blogi/2019/sukuselvitysten-hankkimiseen-askeleen-verran-helpotusta/

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

sopimusten pohjalle.  Vaikka oikeusjärjestelmässämme vallitsee sopimusvapaus ja … ollaan perustavanlaatuisten sopimusoikeudellisten ongelmien edessä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ennakointia-sopimustoimintaan-ja-konfliktien-hallintaan/

« Edellinen 1234567...17 Seuraava »