Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Ajaako syyttäjä vaatimukseni?

Rikosasiassa syyttäjällä on joissain tilanteissa … syyttäjä voi ajaa uhrin vaatimusta vain rikosasian vastaajaa vastaan. Vaatimuksen ajaminen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ajaako-syyttaja-vaatimukseni/

KKO 2018:3 Tor-verkossa vierailun merkitys

näyttö ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi rikosasiassa yksinään riittää osoittamaan henkilön https://www.lrhto.fi/blogi/2018/kko-20183-tor-verkossa-vierailun-merkitys/

Miten syntyi nykyaikainen asianajotoiminta

tai työsuhteen irtisanominen. Kun rikosasia käsitellään täysimittaisessa https://www.lrhto.fi/blogi/2017/miten-syntyi-nykyaikainen-asianajotoiminta/

Näkökohtia yrityssalaisuuksien suojasta

Yrityssalaisuus, salassapito, esitutkinta
vahingonkorvausta voidaan vaatia aikanaan rikosasian käsittelyn yhteydessä. Iso osa vahingosta https://www.lrhto.fi/blogi/2017/nakokohtia-yrityssalaisuuksien-suojasta/

Rikosuhrimaksu käyttöön 1.12.2016 alkaen

Rikosuhrimaksu on uusi maksu, joka kerätään rikoksentekijöiltä. Rikosuhrimaksu aiheuttaa siten rikoksesta tuomitulle varsinaisen rangaistuksen ohella taloudellisen lisäseuraamuksen, jonka suuruus riippuu tuomitun rikoksen rangaistusasteikosta. Maksun tark…
ei ole harkinnanvarainen vaan se määrätään rikosasian käsittelyn yhteydessä.  Maksu määrätään https://www.lrhto.fi/blogi/2016/rikosuhrimaksu-kayttoon-1122016-alkaen/

Videoyhteys todistelussa – uhka vai mahdollisuus?

toimintansa on häiriintynyt taikka mikäli rikosasiassa kuultava on muusta kuin henkeen tai https://www.lrhto.fi/blogi/2016/videoyhteys-todistelussa-uhka-vai-mahdollisuus/

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia maaliskuun alusta lähtien

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uhridirektiivi määrittää rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.
Lisäksi rikoksen uhrin oikeutta saada rikosasiaan liittyvä asiakirja käännettynä …  Syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle on pyynnöstä annettava https://www.lrhto.fi/blogi/2016/rikoksen-uhrin-oikeuksiin-parannuksia-maaliskuun-alusta-lahtien/