Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

tekemään työpaikoilla tänä syksynä erilaisin työaikajärjestelyin ja hyvässä yhteistyössä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Mikä muuttuu työaikalainsäädännössä?

Uuden lain tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn … muutoksia varmistamalla joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten tarpeisiin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mika-muuttuu-tyoaikalainsaadannossa/

Nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan

täydennettiin 1.6.2018 lukien vaihtelevaa työaikaa koskevalla sääntelyllä. Vaihtelevaa … jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee https://www.lrhto.fi/blogi/2018/nollatuntisopimuksia-koskeva-lainsaadanto-astui-voimaan/

Työaikalaki päivitetään 2020-luvun tarpeisiin – mutta milloin tämä tapahtuu?

Työaikalaki päivitetään … kolmikantaisen työryhmän selvittämään työaikasääntelyn kokonaisuutta ja valmistelemaan … joilla päivitetään työaikalain ja sen jälkeen vuosilomalain säännökset https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tyoaikalaki-paivitetaan-2020-luvun-tarpeisiin-mutta-milloin-tama-tapahtuu/

Työaika ja digitalisaatio

Työaika ja digitalisaatio Digitalisaatio terminä … työsuhteessa taikka yrittäjänä. Nykyinen työaikalakimme on säädetty vuonna 1996. Lain rakenne https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tyoaika-ja-digitalisaatio/