Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Kotisohvalla yhtiökokouksessa vielä kesään 2021 saakka?

pandemian vaikutusta lähitulevaisuuden yhtiökokousten järjestämiseen on vaikea arvioida. On … 2020 ja kesän 2021 välillä pidettävien yhtiökokousten järjestäminen voidaan turvata ja https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kotisohvalla-yhtiokokouksessa-viela-kesaan-2021-saakka/

HelHO 2.7.2020 – Onko yhtiökokouskutsu peruutettu asianmukaisesti, ja ovatko jo peruutetussa kokouksessa tehdyt päätökset mitättömiä?

Onko yhtiökokouskutsu peruutettu … ettei osakeyhtiölain mukaista yhtiökokousta voida pitää jo peruutetun kutsun … peruuttamista varten. Koska yhtiökokouskutsun peruuttamistavasta ei ole säädetty https://www.lrhto.fi/blogi/2020/helho-272020-onko-yhtiokokouskutsu-peruutettu-asianmukaisesti-ja-ovatko-jo-peruutetussa-kokouksessa-tehdyt-paatokset-mitattomia/

Akklamaatio, asiamiespakko vai applikaatio – Mistä yhtiökokouksessa on kysymys?

miten eri puolilla on suhtauduttu yhtiökokousten pitämiseen ja millaisia ratkaisuja on … jossa yhtiökokous on syytä pitää esimerkiksi … korvannut koeäänestys tai nyt keväällä jopa yhtiökokoustiedotteessa näkynyt https://www.lrhto.fi/blogi/2020/akklamaatio-asiamiespakko-vai-applikaatio-mista-yhtiokokouksessa-kysymys/

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen Koronavirusepidemiasta … on pitänyt tärkeänä varsinaisten yhtiökokousten pitämistä ja suositellut etäyhteyksien https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koronavirusepidemian-vaikutus-yhtiokokousten-pitamiseen/

Hallinnointikoodiin muutoksia 1.1.2020 lähtien

viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta pörssitiedotteella tai vaihtoehtoisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hallinnointikoodiin-muutoksia-112020-lahtien/

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

mukaan yhtiökokous päättää enemmistöllä uudistusta tai … jolla yhtiökokous kieltäytyisi huomioimasta … Hyvitysvaatimuksen esittäminen on tärkeää yhtiökokouspäätöksen mahdollisen moitekanteen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/vastikkeen-alentaminen-asunto-osakeyhtiossa-osakkeenomistajan-aikaisemmin-suoritettaman-remontin-vuoksi/

Tupakkalaki tiukentuu - miten käy parvekesauhuttelun?

Kerrostaloasujien naapurisopu voi olla koetuksella asuntojen parvekkeilla tapahtuvan tupakoinnin johdosta. Parvekkeellaan tupakoivat pitävät oikeutenaan käyttää parvekettaan haluamallaan tavalla, vaikka sitten sauhutteluun. Toiset taas katsovat oikeudekse…
yhtiökokous ole voinut yksinkertaisella äänten https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tupakkalaki-tiukentuu-miten-kay-parvekesauhuttelun/

Kuka määrittää yhtiön tahdon?

että nimenomaan yhtiökokous vasta määrittää yhtiön tahdon tämän … sen toimiva johto. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on ylin päättävä elin. Yhtiökokoukselle on https://www.lrhto.fi/blogi/2015/kuka-maarittaa-yhtion-tahdon/