Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Mikä ihmeen digivero?

julkaisi viime keväänä direktiiviluonnoksen väliaikaisesta liikevaihtoon … digiverotuksesta. Direktiiviluonnoksen mukaan digivero kohdistuisi https://www.lrhto.fi/blogi/2018/mika-ihmeen-digivero/

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa?

perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin … Sekä maksuviivästysdirektiivin että maksuehtolain hallituksen esityksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/luulitko-maksaneesi-laskusi-ajoissa/

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan – Helpottuuko vakuutuksen valinta?

unionin vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi Direktiivin johdosta muutoksia on tehty myös useisiin … direktiivin täytäntöönpanemiseksi on annettu. https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-laki-vakuutusten-tarjoamisesta-voimaan-helpottuuko-vakuutuksen-valinta/

Liikesalaisuusdirektiivin ja sen implementoinnin vaikutukset oikeudenkäynteihin

Liikesalaisuusdirektiivin ja sen implementoinnin vaikutukset … Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi julkaistu asiaa koskeva blogikirjoitus. Direktiivin tarkoituksena on ollut yhtenäistää https://www.lrhto.fi/blogi/2017/liikesalaisuusdirektiivin-ja-sen-implementoinnin-vaikutukset-oikeudenkaynteihin/

EU:n liikesalaisuusdirektiivi

liikesalaisuusdirektiivi Euroopan parlamentti ja neuvosto on … antanut direktiivin julkistamattoman taitotiedon ja … eli lyhyemmin liikesalaisuusdirektiivin. Nykyisin aina vain merkittävämpi osa https://www.lrhto.fi/blogi/2017/eun-liikesalaisuusdirektiivi/

Pankkitunnusten säilyttämisestä

vaikeuksia. Euroopan unionia ja maksutilidirektiiviä on kiittäminen https://www.lrhto.fi/blogi/2017/pankkitunnusten-sailyttamisesta/

Säädetäänkö liian kovia sanktioita?

Erilaisissa yrityksiä koskevissa, usein EU:sta lähtöisin olevissa lainsäädäntöhankkeissa säädetään nykyisin velvoitteiden laiminlyönnistä yrityksille hyvin raskaita sakkoja, seuraamusmaksuja ja muita sanktioita.
neljännestä rahanpesudirektiivistä. Myös tuossa sääntelyssä tarkoitus on https://www.lrhto.fi/blogi/2016/saadetaanko-liian-kovia-sanktioita/

Hankintalaki uudistuu

hankintadirektiivien vaatimia muutoksia hankintamenettelyä https://www.lrhto.fi/blogi/2016/hankintalaki-uudistuu/

Euroopan unionin laki ja tietosuoja-asetus

EU, Euroopan unioni, tietosuoja-asetus, EU-lainsäädäntö, tietosuoja, asetus, direktiivi
lopputulokset ovat joka tapauksessa direktiivit ja asetukset. Direktiivit edellyttävät … että se täyttää vähintään direktiivin asettamat edellytykset. https://www.lrhto.fi/blogi/2016/euroopan-unionin-laki-ja-tietosuoja-asetus/

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia maaliskuun alusta lähtien

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uhridirektiivi määrittää rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.
uhridirektiivi. Uhridirektiivi määrittää rikoksen uhrin … suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset. Direktiivin täytäntöönpano laajentaa … tiedonantosäännökset olivat jo ennen direktiivin täytäntöönpanoa https://www.lrhto.fi/blogi/2016/rikoksen-uhrin-oikeuksiin-parannuksia-maaliskuun-alusta-lahtien/

« Edellinen 12 Seuraava »