Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Oikeudenkäymiskaaren 7:1 §:n turvaamistoimelle asetetut edellytykset ja niiden näyttökynnys turvaamistointa haettaessa

luokkaa. Korkein oikeus on antamassaan ennakkoratkaisussa … tuoreemmassa korkeimman oikeuden antamassa ennakkoratkaisussa … syntyneen vahingon ja vastuuperusteen. Ennakkoratkaisun https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oikeudenkaymiskaaren-71-n-turvaamistoimelle-asetetut-edellytykset-ja-niiden-nayttokynnys-turvaamistointa-haettaessa/

Virkavastuun realisoituminen

Viime vuoden lopulla korkein oikeus antoi ennakkoratkaisun KKO https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Sopimuskumppanin etujen huomioiminen sopimusta päätettäessä

irtisanomisaikaan vastikään antamassaan ennakkoratkaisussa KKO … ilmaissut tahtoaan sitoutua. Edellä mainittu ennakkoratkaisu kuitenkin https://www.lrhto.fi/blogi/2018/sopimuskumppanin-etujen-huomioiminen-sopimusta-paatettaessa/