Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Ajaako syyttäjä vaatimukseni?

Vaatimukset olisikin hyvä selvittää jo esitutkintavaiheessa. Jos vaatimuksen perusteiden ja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ajaako-syyttaja-vaatimukseni/

Lain kirjain ja yleinen oikeustaju ristiriidassa

korvausvaatimuksen. Tässä välissä asian esitutkinta ei ollut edennyt lainkaan. Tuon jälkeen asia … oikeudenkäynnin keston alkamisajan menevän esitutkintavaiheen puolelle siihen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/lain-kirjain-ja-yleinen-oikeustaju-ristiriidassa/

Liiketoimintakielto tehostuu – Mikä muuttuu?

osalta muutoksella laajennetaan esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada … että poliisin lisäksi muille esitutkintaviranomaisille annetaan poliisin tavoin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/liiketoimintakielto-tehostuu-mika-muuttuu/

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia maaliskuun alusta lähtien

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uhridirektiivi määrittää rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.
Direktiivin täytäntöönpano laajentaa esitutkintaviranomaisten ilmoitusvelvollisuutta … mahdollisuutta saada tukea ja suojelua. Esitutkintalain tiedonantosäännökset olivat jo ennen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/rikoksen-uhrin-oikeuksiin-parannuksia-maaliskuun-alusta-lahtien/