Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Verokarhun kanssa painiessa tatami ei ole aina tasainen

jossa hallinto-oikeus että hallinto-oikeus pyysi asiassa lausuntoa muun muassa … tulkintaa verovelvollisen vahingoksi. Hallinto-oikeus ja korkein https://www.lrhto.fi/blogi/2019/verokarhun-kanssa-painiessa-tatami-ei-ole-aina-tasainen/

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?

Korkein hallinto-oikeus katsoi … korkein hallinto-oikeus päätyi soveltamaan tapaukseen veronkiertoon … Ratkaisun perusteluissa korkein hallinto-oikeus totesi https://www.lrhto.fi/blogi/2018/laakariyhtioiden-yhtiojarjestelyt-verosuunnittelua-vai-veronkiertoa/

Koska viimeksi tarkistit kiinteistöverotuspäätöksesi?

hyvinkin veronsaajamyönteisesti. Korkein hallinto-oikeus on antanut viime aikoina useita …  Verohallinto kuten myös hallinto-oikeus vielä toimistorakennuksena käyttää. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/koska-viimeksi-tarkistit-kiinteistoverotuspaatoksesi/

KHO kilpailun edistäjänä?

yllättävällä tavalla. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus lämmitystavaksi maalämmön. Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöksensä https://www.lrhto.fi/blogi/2017/kho-kilpailun-edistajana/

Käräjille vaalien tuloksesta?

Hallinto-oikeus oli määrännyt jo vaalit uudelleen … Hallinto-oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2017/karajille-vaalien-tuloksesta/

Tarkkana kauppakirjojen kanssa

juristista pelastajaksi tilanteessa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin ennakkopäätöksellään … tarkoitusta vastaamattomasti. Korkein hallinto-oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tarkkana-kauppakirjojen-kanssa/

Palkkaa vai työkorvausta?

Työn tekemisen muodot sekä yrittäjänä toimimisen mallit ja tavat ovat muuttuneet yhteiskunnan muutosten myötä. Rajanveto työsuhteisen työntekijän ja itsenäisen yrittäjän välillä aiheuttaa toisinaan työoikeudellisia pohdintoja. Tällaiset rajanvetotilanteet…
löytäminen aina ole helppoa. Korkein hallinto-oikeus antoi 31.3.2016 tätä rajanvetoa koskevan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/palkkaa-vai-tyokorvausta/

Osittaisjakautumisesta aiempaa käyttökelpoisempi?

muotoutunut melko tiukaksi. Vaasan hallinto-oikeus otti 9.12.2015 antamassaan … jakautuvan yhtiön käyttöön. Vaasan hallinto-oikeus osittaisjakautumista koskevia säännöksiä. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan mm. https://www.lrhto.fi/blogi/2015/osittaisjakautumisesta-aiempaa-kayttokelpoisempi/

Vahvistettujen tappioiden siirtäminen yritysmuodon muuttuessa

yritysmuodon muuttuessa Korkein hallinto-oikeus antoi 17.4.2015 ennakkoratkaisun … tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus viittaa päätöksen perusteluissa https://www.lrhto.fi/blogi/2015/vahvistettujen-tappioiden-siirtaminen-yritysmuodon-muuttuessa/