Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Hyvää syntymäpäivää GDPR!

henkilötietojen … joiden vuoksi niiden toiminnasta henkilötietojen käsittelyn suhteen on tullut … sillä rekisteröidyt eivät enää tunge henkilötietojaan mihin tahansa. Ennen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hyvaa-syntymapaivaa-gdpr/

Tubetus oikeudellisesti uhattuna?

kollektiivisesti Euroopassa kasvavaa trendiä henkilötietojen ja henkilöön liittyvien oikeuksien https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tubetus-oikeudellisesti-uhattuna/

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa

voimaan tullessa nyt voimassa oleva henkilötietolaki kumotaan. Tietosuojalaki tekee muutamia … milloin lapsen henkilötietojen käsittely on sallittua. https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-tietosuojalaki-voimaan-vuodenvaihteessa/

Profiloinnilla presidentiksi

Tässä kohussa on kyse vakavasta henkilötietojen väärinkäytöstä ja … Automaattinen henkilötietojen … profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista https://www.lrhto.fi/blogi/2018/profiloinnilla-presidentiksi/

Mitä yrityksen johdon tulisi tietää uudesta tietosuoja-asetuksesta?

sillä tyypillisesti henkilötietojen käsittelyä koskevat päätökset tehdään … toisaalta rekisterinpitäjälle ja toisaalta henkilötietojen käsittelijälle. On olennaista https://www.lrhto.fi/blogi/2018/mita-yrityksen-johdon-tulisi-tietaa-uudesta-tietosuoja-asetuksesta/

Onko ”I agree” vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumusta ilmaiseva toimi?

käsittelevät läpinäkyvyyden toteuttamista henkilötietojen … suostumusta henkilötietojen käsittelyn perusteena sekä kansainvälisiä … siirtoja. Seuraavassa suostumuksesta henkilötietojen käsittelyn perusteena. https://www.lrhto.fi/blogi/2018/onko-i-agree-vapaaehtoinen-yksiloity-tietoinen-ja-yksiselitteinen-suostumusta-ilmaiseva-toimi/

Julkisen tiedon oikotie

erityislaeilla eivätkä esimerkiksi henkilötietoja sisältävät https://www.lrhto.fi/blogi/2018/julkisen-tiedon-oikotie/

In Finland we have this thing called Genomilaki

kuin muihinkin terveyttä koskeviin henkilötietoihin. Geneettiset tiedot on … yhdeksi terveystietojen piiriin kuuluvaksi henkilötietojen lajiksi ja siten geneettisten tietojen https://www.lrhto.fi/blogi/2017/genomilaki/

Toisen virhe on toisen aarre – Mitä yrityksesi voi oppia Uberistä

sekä automaattiseen että manuaaliseen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötiedoilla asetuksessa … sovellu ainoastaan rekisterinpitäjiin ja henkilötietojen käsittelijöihin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/toisen-virhe-toisen-aarre-mita-yrityksesi-voi-oppia-uberista/

Mo Farah ja Niken sähköpostit

avaamiseen ole silloinkaan oikeutta. Henkilötietojen suoja kattaa Suomessa ja … on sen loukkaamattomuus suojattu myös henkilötietojen suojan kautta. Ilman etukäteistä ja https://www.lrhto.fi/blogi/2017/mo-farah-ja-niken-sahkopostit/

Mitä tarkoittaa tietosuoja?

Tietosuoja viittaa käytännössä pelkästään henkilötietoon. Pitäisikin siis puhua … että nykyään kaikki tieto on siis henkilötietoa. Itse kaventaisin tätä luonnehdintaa https://www.lrhto.fi/blogi/2017/mita-tarkoittaa-tietosuoja/

Tieliikennemaksut – uhka vai mahdollisuus?

tietoja voitaisiin käyttää autoilijoiden henkilötietojen varastamiseen ja auton ohjauslaitteiden https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tieliikennemaksut-uhka-vai-mahdollisuus/

Sähköpostin häilyvä suoja

jossa käytetään toisen henkilötietoja oikeudettomasti kolmannen osapuolen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/sahkopostin-hailyva-suoja/

Muista tietosuoja-asetus tehdessäsi sopimuksia

kanssa jossakin määrin samankaltaiseen henkilötietolakiin. Suurin periaatteellinen muutos … on henkilötietoa. Henkilötieto voi olla … tehdä identiteettivarkauksiin tai muuhun henkilötietojen väärinkäyttöön nojautuvia rikoksia. https://www.lrhto.fi/blogi/2016/muista-tietosuoja-asetus-tehdessasi-sopimuksia/

Tietosuojasta yrityskaupassa

joiden keskiössä on henkilötietojen korostunut suoja sekä rekisteripitäjien … myös merkittäviä seuraamusmaksuja. Henkilötietojen luovuttaminen on varsin tiukasti lailla https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tietosuojasta-yrityskaupassa/

Privacy Shield — EU:n ja Yhdysvaltojen välinen uusi tietosuojajärjestely

kun tämän henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin. Lisäksi … riittävä tietosuojan taso eurooppalaisten henkilötietojen käsittelylle Atlantin toisella https://www.lrhto.fi/blogi/2016/privacy-shield-eun-ja-yhdysvaltojen-valinen-uusi-tietosuojajarjestely/

Esineiden internet ja yksi juridiikan näkökulma

joudutaan tietoa usein käsittelemään henkilötietona.  Henkilötietojen käsitteleminen taas tuo … että yritykselle voi syntyä huomaamatta henkilötietorekisteri. Teollisen internetin ilmiöt https://www.lrhto.fi/blogi/2015/esineiden-internet-ja-yksi-juridiikan-nakokulma/