Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Joka toimii johtajana, vastaa johtajana

joiden henkilöllisyys ilmenee yhtiön kaupparekisteriotteesta. Johtohenkilöitä eivät ole … käyttää johdon valtaa yhtiössä kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden sijasta tai https://www.lrhto.fi/blogi/2020/joka-toimii-johtajana-vastaa-johtajana/

Osakasluettelo onkin tärkeä asiakirja

julkinen asiakirja. Sen sijaan esimerkiksi kaupparekisteri ei pidä yllä yksityisten osakeyhtiöiden https://www.lrhto.fi/blogi/2020/osakasluettelo-onkin-tarkea-asiakirja/

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

negatiivisuus pitää edelleen ilmoittaa kaupparekisteriin normaalisti. Mikäli yhtiössä ei ole … oman pääoman menettämistä ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Tämä on harkinnan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakepaaoman-pakollisuus-poistunut-yhtioita-perustettaessa/

Omistajatietojen rekisteröintivelvoite 1.7.2019 lukien

lukien 1.7.2019 lukien voimaan tulleiden kaupparekisterilain muutosten johdosta lähes kaikkien … on ilmoitettava kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajat. Vain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/omistajatietojen-rekisterointivelvoite-172019-lukien/

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

välittömästi tehtävästään ilmoittamalla sen kaupparekisteriin eikä näin muodoin joutunut ottamaan … että ilmoitus tehtiin kaupparekisteriin ja myös omistajille. Voit siis rauhassa https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uskallanko-lupautua-osakeyhtion-hallituksen-varajaseneksi/

Osakesidonnainen tulospalkkaus kannustinkeinona

aikavälillä. Kyse ei ole osakkuudesta eli kaupparekisterimerkintää asiasta ei tehdä. Järjestely https://www.lrhto.fi/blogi/2016/osakesidonnainen-tulospalkkaus-kannustinkeinona/

Rekisteröinti henkilöyhtiöiden syntymisen edellytykseksi

ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Määräajan päättymiseen asti myös https://www.lrhto.fi/blogi/2015/rekisterointi-henkiloyhtioiden-syntymisen-edellytykseksi/

Yhtiöjärjestyksen pakolliset ja vapaaehtoiset määräykset

ei ole määrätty perustamissopimuksessa. Kaupparekisterillä on oma malli yhtiöjärjestyksestä. Samoin https://www.lrhto.fi/blogi/2015/yhtiojarjestyksen-pakolliset-ja-vapaaehtoiset-maaraykset/