Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Asianajajan hajanaisia havaintoja yrityssaneerauksista

jotka konkurssissa ovat viimeiseksi suoritettavia. … pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla https://www.lrhto.fi/blogi/2019/asianajajan-hajanaisia-havaintoja-yrityssaneerauksista/

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät

Konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät Toimistomme … mitä yhteistyökumppanin tai asiakkaan konkurssi yritykselle käytännössä merkitsee. Yhtenä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/konkurssipesan-pesanhoitajan-tehtavat/

Saaminen vai kulu – ja miten se vaikuttaakaan yhtiön mahdollisuuteen jakaa osinkoa

että Air Finlandin konkurssipesä on hävinnyt kanteen yhtiön … jossa konkurssipesä vaati yhteensä … vuotta ennen yhtiön konkurssia. Vaikka asia onkin myös https://www.lrhto.fi/blogi/2018/saaminen-vai-kulu-ja-miten-se-vaikuttaakaan-yhtion-mahdollisuuteen-jakaa-osinkoa/

Rahoituksesta

äänioikeutta. Yhtiön purkautuessa tai konkurssissa pääomalainan haltijalla on kaikkia muita https://www.lrhto.fi/blogi/2018/rahoituksesta/

Liiketoimintakielto tehostuu – Mikä muuttuu?

poliisilta tai tulliviranomaiselta. Myös konkurssipesän hoitajalla on oikeus tehdä https://www.lrhto.fi/blogi/2017/liiketoimintakielto-tehostuu-mika-muuttuu/

Pienpanimot napit vastakkain Tullin kanssa

yhtiöiden talous joutuu hyvin tiukille. Myös konkurssit voivat olla mahdollisia. Toiseksi https://www.lrhto.fi/blogi/2017/pienpanimot-napit-vastakkain-tullin-kanssa/

Takaisinsaannista konkurssipesään

Takaisinsaannista konkurssipesään Korkein oikeus on 5.12.2016 antanut … konkurssipesään koskevan ratkaisun KKO … Tapauksessa oli kysymys konkurssiin joutuneesta kuljetustoimintaa https://www.lrhto.fi/blogi/2016/takaisinsaannista-konkurssipesaan/

Sananen takaisinsaannista konkurssissa

Sananen takaisinsaannista konkurssissa Konkurssi on … ja jakamiseen velkojille. Koska konkurssi on sidoksissa velallisen … omaa etuaan velkojien oikeuksien sijaan. Konkurssissa saattaa tulla esille https://www.lrhto.fi/blogi/2016/sananen-takaisinsaannista-konkurssissa/

Omistuksenpidätysehdosta konkurssissa

Omistuksenpidätysehdosta konkurssissa Konkursseja hoitavat asianajajat saavat … omistuksenpidätysehdon sitovuudesta konkurssitilanteessa. Konkurssilaissa säädetään https://www.lrhto.fi/blogi/2016/omistuksenpidatysehdosta-konkurssissa/

Valvo etujasi saneerausvelallisen velkoja!

Selvittäjän ohjelmaehdotus sisältää konkurssivertailulaskelman. Laskelman tulee … saneerauksessa kuin konkurssissa. Laskelman perustana oleva selvittäjän https://www.lrhto.fi/blogi/2016/valvo-etujasi-saneerausvelallisen-velkoja/

Muutoksia yrityskiinnitysten arvon määrittämiseen yrityssaneerauksessa

yhteydessä tehtävässä konkurssivertailussa yrityskiinnitysten arvoksi on … yrityskiinnitysten realisointiarvo konkurssissa oli määritelty huomattavasti going https://www.lrhto.fi/blogi/2015/muutoksia-yrityskiinnitysten-arvon-maarittamiseen-yrityssaneerauksessa/