Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?

Korkein hallinto-oikeus katsoi … korkein hallinto-oikeus päätyi soveltamaan tapaukseen veronkiertoon … soveltamisalaan. Ratkaisun perusteluissa korkein hallinto-oikeus totesi https://www.lrhto.fi/blogi/2018/laakariyhtioiden-yhtiojarjestelyt-verosuunnittelua-vai-veronkiertoa/

Koska viimeksi tarkistit kiinteistöverotuspäätöksesi?

välillä hyvinkin veronsaajamyönteisesti. Korkein hallinto-oikeus on antanut viime aikoina useita … ei voitu vielä toimistorakennuksena käyttää. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/koska-viimeksi-tarkistit-kiinteistoverotuspaatoksesi/

KHO kilpailun edistäjänä?

yllättävällä tavalla. Päätöksessään korkein hallinto-oikeus valita kotinsa lämmitystavaksi maalämmön. Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöksensä https://www.lrhto.fi/blogi/2017/kho-kilpailun-edistajana/

Tarkkana kauppakirjojen kanssa

Ei ole juristista pelastajaksi tilanteessa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin ennakkopäätöksellään … osapuolten tarkoitusta vastaamattomasti. Korkein hallinto-oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tarkkana-kauppakirjojen-kanssa/

Palkkaa vai työkorvausta?

Työn tekemisen muodot sekä yrittäjänä toimimisen mallit ja tavat ovat muuttuneet yhteiskunnan muutosten myötä. Rajanveto työsuhteisen työntekijän ja itsenäisen yrittäjän välillä aiheuttaa toisinaan työoikeudellisia pohdintoja. Tällaiset rajanvetotilanteet…
vastauksen löytäminen aina ole helppoa. Korkein hallinto-oikeus antoi 31.3.2016 tätä rajanvetoa koskevan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/palkkaa-vai-tyokorvausta/

Vahvistettujen tappioiden siirtäminen yritysmuodon muuttuessa

siirtäminen yritysmuodon muuttuessa Korkein hallinto-oikeus antoi 17.4.2015 ennakkoratkaisun … tuloverolaissa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus viittaa päätöksen perusteluissa https://www.lrhto.fi/blogi/2015/vahvistettujen-tappioiden-siirtaminen-yritysmuodon-muuttuessa/