Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Milloin todistamisvelvollisuus murtaa liikesalaisuuden suojan?

  Erittäin tärkeät syyt Asian laatu Korkein oikeus tukeutui ratkaisussaan oikeudenkäymiskaaren … merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Korkein oikeus totesi https://www.lrhto.fi/blogi/2019/milloin-todistamisvelvollisuus-murtaa-liikesalaisuuden-suojan/

Virkavastuun realisoituminen

yleensä seuraa mitään. Viime vuoden lopulla korkein oikeus antoi ennakkoratkaisun KKO … Ajatuksia virkavastuusta Suomessa Korkein oikeus käsitteli asiaa siitä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla

siihen liittyvät kaksi eri kommentaaria. Korkein oikeus on 27.3.2018 antanut päätöksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/suunnattuun-osakeantiin-puuttumisen-kynnys-korkealla/

”Pitääkö perintäkulutkin maksaa?”

tullut velallisen saataville. Vastaavasti korkein oikeus on kuitenkin https://www.lrhto.fi/blogi/2018/pitaako-perintakulutkin-maksaa/

Sopimuskumppanin etujen huomioiminen sopimusta päätettäessä

irti. Oikeuskäytännöstä poimittua Korkein oikeus on ottanut kantaa sopimuksen syntymiseen ja … noin neljän kuukauden irtisanomisaikaa. Korkein oikeus on joutunut ottamaan ratkaisussaan kantaa https://www.lrhto.fi/blogi/2018/sopimuskumppanin-etujen-huomioiminen-sopimusta-paatettaessa/

KKO 2018:3 Tor-verkossa vierailun merkitys

vierailun merkitys todisteena Korkein oikeus on ratkaisussaan … muun voivan saada kirjeen haltuunsa. Korkein oikeus päätyi kuitenkin pitämään https://www.lrhto.fi/blogi/2018/kko-20183-tor-verkossa-vierailun-merkitys/

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiöissä

rahallisesti merkittävästä asiasta. Korkein oikeus on antanut useampia … ei ole parveketta. Tässäkin tapauksessa korkein oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2017/osakkeenomistajien-yhdenvertaisuus-asunto-osakeyhtioissa/

Esimiehet ja asiantuntijat henkilöstöryhmäksi (KKO 2017:29)

Korkein oikeus on antanut 23.5.2017 ratkaisun … valita itselleen luottamusvaltuutettua. Korkein oikeus katsoi kuitenkin eri tavalla ja perusteli … ja ammatillista järjestäytymisoikeutta. Korkein oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2017/esimiehet-ja-asiantuntijat-henkilostoryhmaksi-kko-201729/

Työsyrjintä – mitä se oikein tarkoittaa?

käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi syytteen. Korkein oikeus myönsi huhtikuussa syyttäjälle sekä Ahteelle https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tyosyrjinta-mita-se-oikein-tarkoittaa/

Pankkitunnusten säilyttämisestä

tietokoneen välityksellä. Suomen korkein oikeus on lokakuussa 2016 antamassaan … säilytyspaikan. Sen sijaan korkein oikeus on ratkaisussaan todennut vaimon olevan https://www.lrhto.fi/blogi/2017/pankkitunnusten-sailyttamisesta/

Avioero ja puolisoiden yhteinen koti

Avioero ja puolisoiden yhteinen koti Korkein oikeus antoi 27.3.2017 ennakkopäätöksen KKO … tarkoitettu puolisoiden yhteinen koti. Korkein oikeus ei ole aikaisemmin antanut https://www.lrhto.fi/blogi/2017/avioero-ja-puolisoiden-yhteinen-koti/

Takaisinsaannista konkurssipesään

Takaisinsaannista konkurssipesään Korkein oikeus on 5.12.2016 antanut takaisinsaantia … olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisena. Korkein oikeus on perustellut ratkaisuaan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/takaisinsaannista-konkurssipesaan/

Korkein oikeus linjasi työsuhteen ehtojen yksipuolista muuttamista koskevaa menettelytapaa (KKO 2016:80)

Korkeimman oikeuden käsiteltävänä oli vastikään juttu, jossa yhtiö oli yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ilmoittanut työntekijöilleen toimipaikan lakkauttamisesta ja työntekijöiden siirtymisestä työskentelemään toisessa kaupungissa sijaitsevaan yhtiön t…
Korkein oikeus linjasi työsuhteen ehtojen yksipuolista … noudattaen. Tämän periaatteen korkein oikeus tässäkin ratkaisussa vahvisti. Samalla … tai irtisanomisajan alkamisesta. Korkein oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2016/korkein-oikeus-linjasi-tyosuhteen-ehtojen-yksipuolista-muuttamista-koskevaa-menettelytapaa/

KKO 2016:79 – Vastuu takuuajan jälkeen

kohtaan päättyy takuun viimeisenä päivänä. Korkein oikeus katsoi tuoreessa … sovitut laadunvarmistustoimenpiteet. Korkein oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2016/kko-201679-vastuu-takuuajan-jalkeen/

Omistuksenpidätysehdosta konkurssissa

tai tarpeistosuhde. Korkein oikeus on 23.6.2016 antamallaan ratkaisulla KKO … maksua käyttämään peltejä tuotannossaan. Korkein oikeus on ratkaisussaan päätynyt https://www.lrhto.fi/blogi/2016/omistuksenpidatysehdosta-konkurssissa/

Työsuhteeseen liittyvän korvausvaatimuksen vanhentuminen kilpailuteoissa

Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsuhteen jatkuessa viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita kyseisessä laissa tarkoitettuja saamisia. Työnt…
toiminnan johdosta syntynyttä vahinkoa. Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tyosuhteeseen-liittyvan-korvausvaatimuksen-vanhentuminen-kilpailuteoissa/

« Edellinen 12 Seuraava »