Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Hyvitys avoliiton päättyessä

tarvitse perustua tarkkoihin euromääriin ja korkein oikeus on … saaminen kuitenkaan ole automaatio. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO https://www.lrhto.fi/blogi/2020/hyvitys-avoliiton-paattyessa/

Vanheneeko oikeus vaatia ositusta?

että ositusvaateesta olisi luovuttu. Korkein oikeus on ratkaisussa KKO https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vanheneeko-oikeus-vaatia-ositusta/

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

toteaa korkein oikeus tuoreessa niin sanottuja päivävuokria … korkein oikeus on käsitellyt … kanteen ennenaikaisuuden tarkasteleminen. Korkein oikeus totesi alempien oikeuksien kantojen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vuokralaista-ei-voi-velvoittaa-maksamaan-tuomion-antamishetkella-eraantymattomia-vuokria-kko-202057/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

ja lämmöneristeen rajapintaan. Korkein oikeus joutui tapauksessa pohtimaan … Korkein oikeus tarpeellisuutta arvioidessaan. Korkein oikeus linjasi olevan yleisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

päättymiseen liittyvistä olosuhteista. Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO … osakkeidensa suunnattuun lunastamiseen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

Istanbulin sopimuksen merkitys rangaistuksen mittaamiselle

merkitystä myös rikosvastuun kannalta. Korkein oikeus antoi 2.3.2020 mielenkiintoisen ratkaisun … mittaamisesta. Perusteluissaan korkein oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2020/istanbulin-sopimuksen-merkitys-rangaistuksen-mittaamiselle/

Testamentin muotovaatimukset

tarkoituksesta. Kuitenkin käytännössä korkein oikeus on suuressa osassa tapauksia katsonut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/testamentin-muotovaatimukset/

KKO 2019:41: Onko sittemmin haitalliseksi aineeksi todetun, mutta rakennusaikana yleisesti käytetyn rakennusmateriaalin löytyminen kiinteistöstä laatuvirhe?

Korkein oikeus on 9.5.2019 antanut ratkaisun KKO … ja kohtuullisessa ajassa poistaa. Korkein oikeus rakennuksen rakenteissa on kivihiilipikeä. Korkein oikeus on tämän jälkeen vielä erikseen arvioinut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kko-201941-onko-sittemmin-haitalliseksi-aineeksi-todetun-mutta-rakennusaikana-yleisesti-kaytetyn-rakennusmateriaalin-loytyminen/

Ostajalla ei ollut oikeutta vedota virheeseen kiinteistön kaupassa

vedota virheeseen kiinteistön kaupassa Korkein oikeus on antanut toissa … alapohjan kunnon selvittämiseksi. Korkein oikeus on sitä vastoin ratkaisussaan todennut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ostajalla-ei-ollut-oikeutta-vedota-virheeseen-kiinteiston-kaupassa/

KKO 2019:13 Ikuisuus päättyi 116 vuoden kuluttua irtisanomalla

Korkein oikeus päätti … missään nimessä kysymys. Ensimmäiseksi korkein oikeus on arvioinnissaan antanut merkitystä … kohtuullisen pituuden perusteluissa korkein oikeus edelleen mielestäni hieman laiskottelee kun https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kko-201913-ikuisuus-paattyi-116-vuoden-kuluttua-irtisanomalla/

Milloin todistamisvelvollisuus murtaa liikesalaisuuden suojan?

  Erittäin tärkeät syyt Asian laatu Korkein oikeus tukeutui ratkaisussaan oikeudenkäymiskaaren … merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Korkein oikeus totesi https://www.lrhto.fi/blogi/2019/milloin-todistamisvelvollisuus-murtaa-liikesalaisuuden-suojan/

Virkavastuun realisoituminen

yleensä seuraa mitään. Viime vuoden lopulla korkein oikeus antoi ennakkoratkaisun KKO … Ajatuksia virkavastuusta Suomessa Korkein oikeus käsitteli asiaa siitä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla

siihen liittyvät kaksi eri kommentaaria. Korkein oikeus on 27.3.2018 antanut päätöksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/suunnattuun-osakeantiin-puuttumisen-kynnys-korkealla/

”Pitääkö perintäkulutkin maksaa?”

tullut velallisen saataville. Vastaavasti korkein oikeus on kuitenkin https://www.lrhto.fi/blogi/2018/pitaako-perintakulutkin-maksaa/

Sopimuskumppanin etujen huomioiminen sopimusta päätettäessä

irti. Oikeuskäytännöstä poimittua Korkein oikeus on ottanut kantaa sopimuksen syntymiseen ja … noin neljän kuukauden irtisanomisaikaa. Korkein oikeus on joutunut ottamaan ratkaisussaan kantaa https://www.lrhto.fi/blogi/2018/sopimuskumppanin-etujen-huomioiminen-sopimusta-paatettaessa/

« Edellinen 123 Seuraava »