Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

erilaisten sopimusten pohjalle.  Vaikka oikeusjärjestelmässämme vallitsee sopimusvapaus ja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ennakointia-sopimustoimintaan-ja-konfliktien-hallintaan/

Ajaako syyttäjä vaatimukseni?

Tällöin asianomistajalla on oikeus ajaa vaatimustaan itse tai kääntyä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ajaako-syyttaja-vaatimukseni/

Ostajalla ei ollut oikeutta vedota virheeseen kiinteistön kaupassa

virheeseen kiinteistön kaupassa Korkein oikeus on antanut toissa … poikkeavia tarkempia tutkimuksia. Käräjäoikeus oli hylännyt kanteen sillä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ostajalla-ei-ollut-oikeutta-vedota-virheeseen-kiinteiston-kaupassa/

Yhteistyöllä tehokkaisiin hankintoihin

keinojen suhteellisuutta. Kotimaisessa oikeuskäytännössä valmisteluun osallistumista https://www.lrhto.fi/blogi/2019/yhteistyolla-tehokkaisiin-hankintoihin/

Uusi tavaramerkkilaki – voiko tulevaisuudessa hajun rekisteröidä tavaramerkiksi?

voimaantulosta huolimatta ennallaan. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan tulevaisuudessakin … Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaransa tai palvelunsa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/uusi-tavaramerkkilaki-voiko-tulevaisuudessa-hajun-rekisteroida-tavaramerkiksi/

Kansainvälisen aviovarallisuusoikeuden villi länsi

säännöksiä. Aviovarallisuusoikeus tulee erottaa perintöoikeudesta ja … säännöksistä. Aviovarallisuusoikeus koskee aviopuolisoiden https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kansainvalisen-aviovarallisuusoikeuden-villi-lansi/

KKO 2019:13 Ikuisuus päättyi 116 vuoden kuluttua irtisanomalla

Korkein oikeus päätti … Tapauksen keskeinen oikeusohje on … nimessä kysymys. Ensimmäiseksi korkein oikeus on arvioinnissaan antanut merkitystä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kko-201913-ikuisuus-paattyi-116-vuoden-kuluttua-irtisanomalla/

Työsuhteiden siirtyminen liiketoimintaa myytäessä – mitä jos työntekijä ei haluakaan siirtyä?

irtisanomisajan palkasta. Käräjäoikeus lainvastaisesti. Toisin kuin käräjäoikeus oli … eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Hovioikeus hylkäsi kanteet https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteiden-siirtyminen-liiketoimintaa-myytaessa-mita-jos-tyontekija-ei-haluakaan-siirtya/

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

jonka mukaan työskentelyvaltiolla on verotusoikeus kyseiseen tuloon. Säännös ei siten https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mita-eroa-kuudella-kuukaudella-ja-183-paivalla/

Tubetus oikeudellisesti uhattuna?

jo pitkään vireillä olleeseen tekijänoikeusdirektiivin … halu harmonisoida ja päivittää tekijänoikeusasiat digiaikakaudelle eli käytännössä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tubetus-oikeudellisesti-uhattuna/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

turvaamaan koeaikaisen työntekijän asema ja oikeusturva. Koeaikasääntely on monin paikoin hyvin … liittyvistä keskeisimmistäkään ehdoista ole oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännönkään valossa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Varatuomari vai ihan oikea tuomari?

Suomessa kyse on yliopistossa ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. … vanhaan kyse oli oikeustieteen kandidaatin … ja vuodesta 2005 alkaen oikeustieteen maisterin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/varatuomari-vai-ihan-oikea-tuomari/

Milloin todistamisvelvollisuus murtaa liikesalaisuuden suojan?

elinkeinoelämässä ja siksi niille annetaan oikeusjärjestyksessämme vahvaa suojaa.  … välisen osakassopimuksen mukainen lunastusoikeus tärkeät syyt Asian laatu Korkein oikeus tukeutui ratkaisussaan oikeudenkäymiskaaren https://www.lrhto.fi/blogi/2019/milloin-todistamisvelvollisuus-murtaa-liikesalaisuuden-suojan/

Välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta

ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi viime viikon … koska riitaa ei voida jatkaa eri oikeusasteissa. Keskuskauppakamarin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/valimiesmenettelysta-ja-valimiesmenettelylain-uudistustarpeesta/

« Edellinen 1234567...12 Seuraava »