Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa

lapsen kelpoisuuteen ylipäänsä tehdä oikeustoimia. … seuraamusmaksu on vieras menettely oikeusjärjestyksessämme ja julkishallintoon … sekä virkavastuu. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri valvovat https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-tietosuojalaki-voimaan-vuodenvaihteessa/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

että toisella osapuolella olisi oikeus päättää työsuhde myös irtisanomalla tai … ensisijaisesti sopimuksen pätemättömyyttä oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Yritysten yhteiskuntavastuu pähkinänkuoressa

velvoitteista sisältyy länsimaisten oikeusvaltioiden lainsäädäntöön. Globaali https://www.lrhto.fi/blogi/2018/yritysten-yhteiskuntavastuu-pahkinankuoressa/

Omistajattoman tilan testamentti

omaisuuteen vain käyttöoikeuden ja omistusoikeus siirtyy saajalleen vasta käyttöoikeuden … että käyttöoikeus kaikkeen omaisuuteeni on menevä naapurilleni https://www.lrhto.fi/blogi/2018/omistajattoman-tilan-testamentti/

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

että markkinaoikeus kumoaa Helsingin ja Uudenmaan … mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa … osallistumisen menettelyyn. Markkinaoikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2018/markkinaoikeuden-ratkaisu-mao46918-kielletysta-hankintasopimuksen-muuttamisesta/

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa?

jolloin laskuttajalla on oikeus saada laskun pääomalle viivästyskorkoa ja 40 … että velkojalla on oikeus velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena https://www.lrhto.fi/blogi/2018/luulitko-maksaneesi-laskusi-ajoissa/

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla

liittyvät kaksi eri kommentaaria. Korkein oikeus on 27.3.2018 antanut päätöksen … luodaan suunnatuilla osakeanneilla. Oikeustapauksen valossa kynnys suunnattuun https://www.lrhto.fi/blogi/2018/suunnattuun-osakeantiin-puuttumisen-kynnys-korkealla/

Koppalakki hattuhyllyllä

että isällä oli tappamisoikeus. Yhden kirjaimen vaihtuminen … oliko päämiehelläni oikeus saada hyvitystä laskusta. Päämieheni oli https://www.lrhto.fi/blogi/2018/koppalakki-hattuhyllylla/

Virheellinen hankintapäätös - onko mitään tehtävissä?

markkinaoikeudelle tehtävä markkinaoikeusvalitus tai molemmat edellä mainitut … tehdä valituksen markkinaoikeudelle. Valitusoikeus on … hankintoihin.  Edellä mainittujen oikeussuojakeinojen käyttäminen vaatii monissa https://www.lrhto.fi/blogi/2018/virheellinen-hankintapaatos/

Suomen ensimmäinen liikesalaisuuslaki suojaa yritysten liikesalaisuuksia ja antaa keinot puuttua luokkauksiin

että lakiin on säädetty laajat oikeussuojakeinot liikesalaisuuden haltijalle ja … rinnakkaista toimivaltaa koskevaa oikeuspaikkasäännöstä ei muussa lainsäädännössä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/suomen-ensimmainen-liikesalaisuuslaki-suojaa-yritysten-liikesalaisuuksia-ja-antaa-keinot-puuttua-luokkauksiin/

Taksiliikenteestä villi länsi?

Kuluttajalla on täysi oikeus kieltäytyä liian kalliista taksimatkasta ja … jokaisella taksiyrittäjällä on tietenkin oikeus tehdä oma sovelluksensa. Taksien https://www.lrhto.fi/blogi/2018/taksiliikenteesta-villi-lansi/

”Pitääkö perintäkulutkin maksaa?”

Helsingin hovioikeus on tuoreessa 30.5.2018 antamassaan tuomiossa … oli hovioikeus oikein … perille saapumisen osalta Helsingin hovioikeus viittasi korkeimman oikeuden https://www.lrhto.fi/blogi/2018/pitaako-perintakulutkin-maksaa/

« Edellinen 1234567...11 Seuraava »