Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

turvaamaan koeaikaisen työntekijän asema ja oikeusturva. Koeaikasääntely on monin paikoin hyvin … liittyvistä keskeisimmistäkään ehdoista ole oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännönkään valossa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Varatuomari vai ihan oikea tuomari?

Suomessa kyse on yliopistossa ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. … vanhaan kyse oli oikeustieteen kandidaatin … ja vuodesta 2005 alkaen oikeustieteen maisterin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/varatuomari-vai-ihan-oikea-tuomari/

Milloin todistamisvelvollisuus murtaa liikesalaisuuden suojan?

elinkeinoelämässä ja siksi niille annetaan oikeusjärjestyksessämme vahvaa suojaa.  … välisen osakassopimuksen mukainen lunastusoikeus tärkeät syyt Asian laatu Korkein oikeus tukeutui ratkaisussaan oikeudenkäymiskaaren https://www.lrhto.fi/blogi/2019/milloin-todistamisvelvollisuus-murtaa-liikesalaisuuden-suojan/

Välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta

ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi viime viikon … koska riitaa ei voida jatkaa eri oikeusasteissa. Keskuskauppakamarin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/valimiesmenettelysta-ja-valimiesmenettelylain-uudistustarpeesta/

Virkavastuun realisoituminen

seuraa mitään. Viime vuoden lopulla korkein oikeus antoi ennakkoratkaisun KKO … syytteeseen yleisessä tuomioistuimessa. Oikeuspaikka on yleensä käräjäoikeus. Korkeimpien https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Lakimies, juristi, asianajaja - heistä on moneksi?

tulee suorittaa sekä ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto että … juuri tähän liittyvästä huolenaiheesta ja oikeusministeriön … että vain oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon eli https://www.lrhto.fi/blogi/2019/lakimies-juristi-asianajaja-heista-moneksi/

Kiistellyn EU:n tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena tehokkaampi suoja digitaalisilla markkinoilla

tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena tehokkaampi suoja … tekijänoikeusdirektiivi eli direktiivi tekijänoikeudesta … tekijänoikeuslainsäädäntöä ja vahvistaa luovan työn https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kiistellyn-eun-tekijanoikeusdirektiivin-tavoitteena-tehokkaampi-suoja-digitaalisilla-markkinoilla/

Hankintamenettelyn keskeyttäminen – milloin se on mahdollista?

ja markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on kuitenkin suhtauduttu … että kansallisessa oikeuskäytännössä juridiset kysymykset ovat pääosin … syiden olemassaolon arviointiin. Oikeuskäytännössä hyväksyttäviä syitä hankinnan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hankintamenettelyn-keskeyttaminen-milloin-se-mahdollista/

Oikeusvaltio kehittyy

Oikeusvaltio kehittyy Olin pari viikkoa sitten … ja journalistit ovat molemmat hyvin tärkeitä oikeusvaltion … pitää muistaa tukea myös oikeusvaltion kehittymistä ja asianajajakunnan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/oikeusvaltio-kehittyy/

Kokoontumislakiin esitetään muutosta

ja katson kaikilla ihmisillä olevan oikeus turvallisuudentunteeseen osoittaessaan … heille tärkeistä asioista. Oikeus itsensä ilmaisuun sisältää oikeuden myös https://www.lrhto.fi/blogi/2018/kokoontumislakiin-esitetaan-muutosta/

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa

lapsen kelpoisuuteen ylipäänsä tehdä oikeustoimia. … seuraamusmaksu on vieras menettely oikeusjärjestyksessämme ja julkishallintoon … sekä virkavastuu. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri valvovat https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-tietosuojalaki-voimaan-vuodenvaihteessa/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

että toisella osapuolella olisi oikeus päättää työsuhde myös irtisanomalla tai … ensisijaisesti sopimuksen pätemättömyyttä oikeustoimilain pätemättömyysperusteiden https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Yritysten yhteiskuntavastuu pähkinänkuoressa

velvoitteista sisältyy länsimaisten oikeusvaltioiden lainsäädäntöön. Globaali https://www.lrhto.fi/blogi/2018/yritysten-yhteiskuntavastuu-pahkinankuoressa/

Omistajattoman tilan testamentti

omaisuuteen vain käyttöoikeuden ja omistusoikeus siirtyy saajalleen vasta käyttöoikeuden … että käyttöoikeus kaikkeen omaisuuteeni on menevä naapurilleni https://www.lrhto.fi/blogi/2018/omistajattoman-tilan-testamentti/

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

että markkinaoikeus kumoaa Helsingin ja Uudenmaan … mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa … osallistumisen menettelyyn. Markkinaoikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2018/markkinaoikeuden-ratkaisu-mao46918-kielletysta-hankintasopimuksen-muuttamisesta/

Luulitko maksaneesi laskusi ajoissa?

jolloin laskuttajalla on oikeus saada laskun pääomalle viivästyskorkoa ja 40 … että velkojalla on oikeus velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena https://www.lrhto.fi/blogi/2018/luulitko-maksaneesi-laskusi-ajoissa/

« Edellinen 1234567...11 Seuraava »