Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Perinnöttömäksi tekeminen testamentilla

moraalisiin punnintoihin ja tulkintoihin. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi … on oikeus riitauttaa asia. Jos perinnöttömäksi … jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä https://www.lrhto.fi/blogi/20202/perinnottomaksi-tekeminen-testamentilla/

Osakasluettelo onkin tärkeä asiakirja

Osakeomistusta ei voi mitätöidä eikä oikeustoimia tehdä ilman osakkeenomistajan … yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus. Tällainen asiakirja https://www.lrhto.fi/blogi/20202/osakasluettelo-onkin-tarkea-asiakirja/

Hiljainen sopimus

perustuu lakiimme varallisuusoikeudellisista oikeustoimista … eli niin kutsuttuun oikeustoimilakiin. Jos tarjousta ei ole … mikä oikeustoimilain näkökannan mukaan vaatii vielä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hiljainen-sopimus/

Konkurssimenettely järkevämmäksi

eikä käräjäoikeus käytännössä ole voinut muuta kuin suostua https://www.lrhto.fi/blogi/2019/konkurssimenettely-jarkevammaksi/

Tee kaverisi kateelliseksi

että jokaisella on oikeus saada tieto verohallinnon hallussa olevasta … vastaisia. Tietosuojalaissa on annettu oikeus saada verotustietoja mm. journalistisiin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tee-kaverisi-kateelliseksi/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan … Oikeuskäytännössä kilpailevan toiminnan valmistelun … taikka sen jälkeen tietyin edellytyksin. Oikeuskirjallisuudessa on https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Teemaprekluusiosta

Teemaprekluusiosta Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt otsikkoasiaa ratkaisussaan … ja näin ollen jättää huomioimatta. Hovioikeus on ratkaisunsa perusteluissa todennut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/teemaprekluusiosta/

Testamentin muotovaatimukset

Kuitenkin käytännössä korkein oikeus on suuressa osassa tapauksia katsonut … testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuuteen sekä perillisten asemaan. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/testamentin-muotovaatimukset/

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

roolia ensi asteen hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja hallintoviranomaisten … mutta ottavat myös huomioon valittajien oikeusturvaelementin ja korkeimman https://www.lrhto.fi/blogi/2019/korkein-hallinto-oikeus-muuttuu-vuodenvaihteessa-paaasiassa-valituslupatuomioistuimeksi/

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta

jolloin vaadeoikeus lakkaa. Jos eronneiden puolisoiden välillä … tarvitaan kuolinpesän tekemiin oikeustoimiin. Entisen aviopuolison osakkuusasema https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ositussopimus-ja-sen-merkitys-kuolinpesan-kannalta/

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen

merkittävistä unionin tuomioistuimen oikeustapauksista on syytä mainita … perusoikeuskirjan … artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan 1 artikla. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ymparistolupien-muuttamisen-laintarkistus-osuu-perusoikeuksien-ytimeen/

« Edellinen 1234567...13 Seuraava »