Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona Sairaan … sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Oikeudenkäymiskaaren 7:1 §:n turvaamistoimelle asetetut edellytykset ja niiden näyttökynnys turvaamistointa haettaessa

kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla. Oikeuskirjallisuudessa on käsitelty … osalta tulisi oikeuskirjallisuuden mukaan olla noin 50 … todennäköisyyden luokkaa. Korkein oikeus on antamassaan ennakkoratkaisussa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oikeudenkaymiskaaren-71-n-turvaamistoimelle-asetetut-edellytykset-ja-niiden-nayttokynnys-turvaamistointa-haettaessa/

Vanheneeko oikeus vaatia ositusta?

Vanheneeko oikeus vaatia … erottelu. Avioliittolain mukainen oikeus vaatia ositusta avioliiton purkauduttua ei … sidoksissa määräaikaan. Oikeus vaatia osituksen toimittamista ei siten https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vanheneeko-oikeus-vaatia-ositusta/

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

toteaa korkein oikeus tuoreessa niin sanottuja päivävuokria … korkein oikeus on käsitellyt … olisi siirtynyt kantajan hallintaan. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi kanteen siltä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vuokralaista-ei-voi-velvoittaa-maksamaan-tuomion-antamishetkella-eraantymattomia-vuokria-kko-202057/

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

perinteiseen työsuhteeseen perustuva työoikeusnormisto. Alustatyö eroaa kuitenkin … luo se myös oikeustilan kannalta epävarmuutta. Mutta miten https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

ja lämmöneristeen rajapintaan. Korkein oikeus joutui tapauksessa pohtimaan … Korkein oikeus tarpeellisuutta arvioidessaan. Korkein oikeus linjasi olevan yleisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

liittyvistä olosuhteista. Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO … suunnattuun lunastamiseen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

Kodin älylaitteet, tietosuoja ja jälleenmyyjän vastuu

peruuttamisoikeutta. Jos peruuttamisoikeus lain mukaan … on tarjota korkeatasoinen suoja ja oikeusvarmuus eurooppalaisille kuluttajille sekä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kodin-alylaitteet-tietosuoja-ja-jalleenmyyjan-vastuu/

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen

että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan … johon osallistumisoikeus on rajoitettu. Pohdintaa yhtiökokoukseen … Oikeusministeriö on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koronavirusepidemian-vaikutus-yhtiokokousten-pitamiseen/

COVID-19 viruksen aiheuttama työn väheneminen – millainen on työnantajan palkanmaksuvelvoite?

työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen … valtion varoista. Työnantajan lomautusoikeus Perinteinen keino keskeyttää … lyhenisi viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennettaisiin koskemaan myös https://www.lrhto.fi/blogi/2020/covid-19-viruksen-aiheuttama-tyon-vaheneminen-millainen-tyonantajan-palkanmaksuvelvoite/

Istanbulin sopimuksen merkitys rangaistuksen mittaamiselle

eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. … myös rikosvastuun kannalta. Korkein oikeus antoi 2.3.2020 mielenkiintoisen ratkaisun … pahoinpitelyä koskevassa asiassa. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat lukeneet henkilön https://www.lrhto.fi/blogi/2020/istanbulin-sopimuksen-merkitys-rangaistuksen-mittaamiselle/

« Edellinen 1234567...14 Seuraava »