Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Asunto-osakeyhtiön lunastuslausekkeen muotoilu vaatii tarkkuutta

että hovioikeustasolla. Kyse oli … säännösten perusteella lunastusoikeus syntyi myös osakkaiden välisessä kaupassa. … jonka mukaan lunastusoikeus koskee kaikkia omistusoikeuden https://www.lrhto.fi/blogi/2021/asunto-osakeyhtion-lunastuslausekkeen-muotoilu-vaatii-tarkkuutta/

Koeaikapurkuunkin on oltava asiallinen peruste

ja poliittinen toiminta. Oikeuskäytännössä on usein arvioitu koeaikapurun … muihin laillisiin oikeuksiin. Helsingin hovioikeus on viime viikolla antanut tällaista https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koeaikapurkuunkin-oltava-asiallinen-peruste/

Ovatko osakeyhtiön ja säätiön hallituksen vastuut samanlaiset?

strategia rakentuu. Omistajilla on oikeus muuttaa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä … Kun katsotaan tilannetta oikeuskäytännön … huolellisuusvelvoitteen laiminlyönneistä on oikeuskäytäntö hyvin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ovatko-osakeyhtion-ja-saation-hallituksen-vastuut-samanlaiset/

Vastuu vaikuttajamarkkinoinnista sosiaalisessa mediassa

tai suoraan aihetta käsittelevää kansallista oikeuskäytäntöä ei ole.  Mutta minkälainen rooli … Mahdollisen kieltoasian ratkaisee markkinaoikeus. Tällä hetkellä vaikuttajamarkkinointiin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vastuu-vaikuttajamarkkinoinnista-sosiaalisessa-mediassa/

Kilpailukieltosopimuksia säännellään uudelleen

työnantajalla olisi esitysluonnoksen mukaan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus ainoastaan … osalta työnantajalla olisi luonnoksen mukaan oikeus irtisanoa kyseinen kilpailukieltosopimus https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kilpailukieltosopimuksia-saannellaan-uudelleen/

Hyvitys avoliiton päättyessä

ja kumpikin pitää oman omaisuutensa. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu torjuvasti … syntyisi enemmän maksaneelle oikeus vaatia näitä kuluja avoliiton päättyessä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/hyvitys-avoliiton-paattyessa/

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona Sairaan … sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Oikeudenkäymiskaaren 7:1 §:n turvaamistoimelle asetetut edellytykset ja niiden näyttökynnys turvaamistointa haettaessa

kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla. Oikeuskirjallisuudessa on käsitelty … osalta tulisi oikeuskirjallisuuden mukaan olla noin 50 … todennäköisyyden luokkaa. Korkein oikeus on antamassaan ennakkoratkaisussa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oikeudenkaymiskaaren-71-n-turvaamistoimelle-asetetut-edellytykset-ja-niiden-nayttokynnys-turvaamistointa-haettaessa/

Vanheneeko oikeus vaatia ositusta?

Vanheneeko oikeus vaatia … erottelu. Avioliittolain mukainen oikeus vaatia ositusta avioliiton purkauduttua ei … sidoksissa määräaikaan. Oikeus vaatia osituksen toimittamista ei siten https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vanheneeko-oikeus-vaatia-ositusta/

Vuokralaista ei voi velvoittaa maksamaan tuomion antamishetkellä erääntymättömiä vuokria (KKO 2020:57)

toteaa korkein oikeus tuoreessa niin sanottuja päivävuokria … korkein oikeus on käsitellyt … olisi siirtynyt kantajan hallintaan. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi kanteen siltä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vuokralaista-ei-voi-velvoittaa-maksamaan-tuomion-antamishetkella-eraantymattomia-vuokria-kko-202057/

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

perinteiseen työsuhteeseen perustuva työoikeusnormisto. Alustatyö eroaa kuitenkin … luo se myös oikeustilan kannalta epävarmuutta. Mutta miten https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

ja lämmöneristeen rajapintaan. Korkein oikeus joutui tapauksessa pohtimaan … Korkein oikeus tarpeellisuutta arvioidessaan. Korkein oikeus linjasi olevan yleisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

liittyvistä olosuhteista. Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO … suunnattuun lunastamiseen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

« Edellinen 1234567...15 Seuraava »