Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

perinteiseen työsuhteeseen perustuva työoikeusnormisto. Alustatyö eroaa kuitenkin … luo se myös oikeustilan kannalta epävarmuutta. Mutta miten https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Ostajan tarkastusvelvollisuudesta kiinteistön kaupassa (KKO 2020:23)

ja lämmöneristeen rajapintaan. Korkein oikeus joutui tapauksessa pohtimaan … Korkein oikeus tarpeellisuutta arvioidessaan. Korkein oikeus linjasi olevan yleisesti https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ostajan-tarkastusvelvollisuudesta-kiinteiston-kaupassa-kko-202023/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

liittyvistä olosuhteista. Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO … suunnattuun lunastamiseen. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

Kodin älylaitteet, tietosuoja ja jälleenmyyjän vastuu

peruuttamisoikeutta. Jos peruuttamisoikeus lain mukaan … on tarjota korkeatasoinen suoja ja oikeusvarmuus eurooppalaisille kuluttajille sekä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kodin-alylaitteet-tietosuoja-ja-jalleenmyyjan-vastuu/

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen

että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan … johon osallistumisoikeus on rajoitettu. Pohdintaa yhtiökokoukseen … Oikeusministeriö on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koronavirusepidemian-vaikutus-yhtiokokousten-pitamiseen/

COVID-19 viruksen aiheuttama työn väheneminen – millainen on työnantajan palkanmaksuvelvoite?

työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen … valtion varoista. Työnantajan lomautusoikeus Perinteinen keino keskeyttää … lyhenisi viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennettaisiin koskemaan myös https://www.lrhto.fi/blogi/2020/covid-19-viruksen-aiheuttama-tyon-vaheneminen-millainen-tyonantajan-palkanmaksuvelvoite/

Istanbulin sopimuksen merkitys rangaistuksen mittaamiselle

eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. … myös rikosvastuun kannalta. Korkein oikeus antoi 2.3.2020 mielenkiintoisen ratkaisun … pahoinpitelyä koskevassa asiassa. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat lukeneet henkilön https://www.lrhto.fi/blogi/2020/istanbulin-sopimuksen-merkitys-rangaistuksen-mittaamiselle/

Kuuden kuukauden sääntö sekä korona

verosopimuksen mukaisesti ensisijainen oikeus verottaa kyseinen työtulo. Tähän ei … on tämä ensisijainen verotusoikeus. Myös https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kuuden-kuukauden-saanto-seka-korona/

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa yhteistoimintaneuvotteluissa?

laissa ei kuitenkaan maininta. Epäselvyys oikeustilasta … Perehdyin asian tiimoilta myös oikeuskirjallisuuteen ja … välillä. Tällöin työntekijällä on oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2020/onko-tyontekijalla-oikeutta-kayttaa-ulkopuolista-avustajaa-yhteistoimintaneuvotteluissa/

Perinnöttömäksi tekeminen testamentilla

moraalisiin punnintoihin ja tulkintoihin. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi … on oikeus riitauttaa asia. Jos perinnöttömäksi … jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/perinnottomaksi-tekeminen-testamentilla/

Osakasluettelo onkin tärkeä asiakirja

Osakeomistusta ei voi mitätöidä eikä oikeustoimia tehdä ilman osakkeenomistajan … yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus. Tällainen asiakirja https://www.lrhto.fi/blogi/2020/osakasluettelo-onkin-tarkea-asiakirja/

« Edellinen 1234567...14 Seuraava »