Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan … Oikeuskäytännössä kilpailevan toiminnan valmistelun … taikka sen jälkeen tietyin edellytyksin. Oikeuskirjallisuudessa on https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Teemaprekluusiosta

Teemaprekluusiosta Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt otsikkoasiaa ratkaisussaan … ja näin ollen jättää huomioimatta. Hovioikeus on ratkaisunsa perusteluissa todennut https://www.lrhto.fi/blogi/2019/teemaprekluusiosta/

Testamentin muotovaatimukset

Kuitenkin käytännössä korkein oikeus on suuressa osassa tapauksia katsonut … testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuuteen sekä perillisten asemaan. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/testamentin-muotovaatimukset/

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

roolia ensi asteen hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja hallintoviranomaisten … mutta ottavat myös huomioon valittajien oikeusturvaelementin ja korkeimman https://www.lrhto.fi/blogi/2019/korkein-hallinto-oikeus-muuttuu-vuodenvaihteessa-paaasiassa-valituslupatuomioistuimeksi/

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta

jolloin vaadeoikeus lakkaa. Jos eronneiden puolisoiden välillä … tarvitaan kuolinpesän tekemiin oikeustoimiin. Entisen aviopuolison osakkuusasema https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ositussopimus-ja-sen-merkitys-kuolinpesan-kannalta/

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen

merkittävistä unionin tuomioistuimen oikeustapauksista on syytä mainita … perusoikeuskirjan … artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan 1 artikla. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ymparistolupien-muuttamisen-laintarkistus-osuu-perusoikeuksien-ytimeen/

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa Antti Rinteen … olen erityisen tarkkaan lukenut ohjelman oikeusvaltiota ja oikeudenhoitoa koskevat osat. … viime talvena julkaistussa kansainvälisessä oikeusvaltiovertailussa Suomi oli kärkinelikössä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/oikeusvaltio-hallitusohjelmassa/

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

sovelletaan myös kotimaisessa Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Tiivistetysti periaate https://www.lrhto.fi/blogi/2019/erotuomarivirhe-ja-valittaminen-urheilussa/

Orjakontrahtinormi

välillä tarkistamaan tietojaan tai luulojaan oikeuskirjallisuudesta. Siinä yhteydessä tulee … että puolison oikeus saada tekemästään työstä korvausta https://www.lrhto.fi/blogi/2019/orjakontrahtinormi/

Ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö uudistuu

keinoja nuorten stressin lievittämiseksi ja oikeusturvan takaamiseksi. Lukiokoulutusta koskevan … astuu voimaan 1.8.2019. Yksi ylioppilaiden oikeusturvan kannalta merkittävimmistä muutoksista https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ylioppilastutkintoa-koskeva-lainsaadanto-uudistuu/

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

erilaisten sopimusten pohjalle.  Vaikka oikeusjärjestelmässämme vallitsee sopimusvapaus ja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ennakointia-sopimustoimintaan-ja-konfliktien-hallintaan/

Ajaako syyttäjä vaatimukseni?

Tällöin asianomistajalla on oikeus ajaa vaatimustaan itse tai kääntyä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ajaako-syyttaja-vaatimukseni/

Ostajalla ei ollut oikeutta vedota virheeseen kiinteistön kaupassa

virheeseen kiinteistön kaupassa Korkein oikeus on antanut toissa … poikkeavia tarkempia tutkimuksia. Käräjäoikeus oli hylännyt kanteen sillä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ostajalla-ei-ollut-oikeutta-vedota-virheeseen-kiinteiston-kaupassa/

« Edellinen 1234567...13 Seuraava »