Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

syyttäjiä ja tuomareita sekä selvitetään oikeusturvavakuutuksia ja keskituloisten oikeusapua. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/oikeusvaltio-hallitusohjelmassa/

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

sovelletaan myös kotimaisessa Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Tiivistetysti periaate https://www.lrhto.fi/blogi/2019/erotuomarivirhe-ja-valittaminen-urheilussa/

Ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö uudistuu

keinoja nuorten stressin lievittämiseksi ja oikeusturvan takaamiseksi. Lukiokoulutusta koskevan … astuu voimaan 1.8.2019. Yksi ylioppilaiden oikeusturvan kannalta merkittävimmistä muutoksista https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ylioppilastutkintoa-koskeva-lainsaadanto-uudistuu/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

turvaamaan koeaikaisen työntekijän asema ja oikeusturva. Koeaikasääntely on monin paikoin hyvin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Maailman asianajajat koolla

Järjestöllä on monia oikeusvaltion ja oikeusturvan edistämistä koskevia … ei ole kysymys asianajajan vaan asiakkaan oikeusturvasta. Jotta asiakas voi saada oikeat neuvot ja https://www.lrhto.fi/blogi/2017/maailman-asianajajat-koolla/

Miten käy Ihabin B-näytteen

tutkimista. Urheilijan oikeusturvaan … vaikenee asiasta täysin. Urheilijan oikeusturvan kannalta tämä on sietämätöntä. Asia tulisi … liittyvissä tilanteissa. Nyt Abdelrahmanin oikeusturva ei minun mielestäni ole toteutunut.  https://www.lrhto.fi/blogi/2016/miten-kay-ihabin-b-naytteen/

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia maaliskuun alusta lähtien

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uhridirektiivi määrittää rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.
mikäli asianomistajan oikeusturva ei edellytä asiakirjan kääntämistä https://www.lrhto.fi/blogi/2016/rikoksen-uhrin-oikeuksiin-parannuksia-maaliskuun-alusta-lahtien/

Oikeudenkäyntimaksut nousivat vuoden alussa

edistämään kansalaisten ja yhteisöjen oikeusturvaa. En … suoranaisesti estävät perustuslain mukaisen oikeusturvan … joista merkittävämpinä yleisen oikeusturvan kannalta on vähävaraisen vapauttaminen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/oikeudenkayntimaksut-nousivat-vuoden-alussa/

Suomen asianajajat koolla

roolia oikeudenhoidon orgaanina ja oikeusturvan takeena. On kansainvälisesti täysin https://www.lrhto.fi/blogi/2016/suomen-asianajajat-koolla/