Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä … on osakepääoman maksamisen pakollisuus poistunut yhtiöitä … mikäli osakepääomaa ei perustamisvaiheessa yhtiöön sijoiteta. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakepaaoman-pakollisuus-poistunut-yhtioita-perustettaessa/

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

osakeyhtiölain edellyttämän vähimmäisosakepääomavaatimuksen tarpeellisuuteen yksityistä … että kyseistä vähimmäisosakepääomaa koskevasta osakeyhtiölain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimus-poistuu-172019/

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2500 eurosta?

että yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman tulee olla 2 500 euroa. Tällä hetkellä alin … jättävän haaveensa toteuttamatta vähimmäisosakepääomavaatimuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/jaako-osakeyhtion-perustaminen-kiinni-2500-eurosta/

Sananen sulautumisvastikkeesta

osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa. Toki yksittäisen osakkaan osalta voidaan https://www.lrhto.fi/blogi/2017/sananen-sulautumisvastikkeesta/