Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Ovatko osakeyhtiön ja säätiön hallituksen vastuut samanlaiset?

Ovatko osakeyhtiön ja säätiön hallituksen vastuut … Osakeyhtiölain 22 luvun 1 … on kuvattu osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu … eduksi tehdyllä toimella. Kun vertailee osakeyhtiölain ja säätiölain https://www.lrhto.fi/blogi/2020/ovatko-osakeyhtion-ja-saation-hallituksen-vastuut-samanlaiset/

HelHO 2.7.2020 – Onko yhtiökokouskutsu peruutettu asianmukaisesti, ja ovatko jo peruutetussa kokouksessa tehdyt päätökset mitättömiä?

oliko osakeyhtiön yhtiökokouksen jatkokokous katsottava … siten tehdyt päätökset olivat osakeyhtiölain 21 luvun 2 … ja siinä tehtyjä päätöksiä pitää osakeyhtiölain nojalla pätevinä siitä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/helho-272020-onko-yhtiokokouskutsu-peruutettu-asianmukaisesti-ja-ovatko-jo-peruutetussa-kokouksessa-tehdyt-paatokset-mitattomia/

KKO:lta mielenkiintoinen ratkaisu osakassopimusten soveltamiseen liittyen

olleen osakassopimuksen mukaan osakeyhtiön osakkeenomistajalla oli velvollisuus … pelkän osakassopimuksen perusteella annettu osakeyhtiölain 5 luvun 29 https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kkolta-mielenkiintoinen-ratkaisu-osakassopimusten-soveltamiseen-liittyen/

Akklamaatio, asiamiespakko vai applikaatio – Mistä yhtiökokouksessa on kysymys?

matkustusrajoituksia ja osakeyhtiölakia myöskään tervettä järkeä unohtamatta. … muutettuna hallituksen esityksen mm. osakeyhtiölain väliaikaisesta muuttamisesta. Se on https://www.lrhto.fi/blogi/2020/akklamaatio-asiamiespakko-vai-applikaatio-mista-yhtiokokouksessa-kysymys/

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen

ja ensisijaisena suosituksena. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden … jatkamaan pidemmälle kevääseen. Vaikka osakeyhtiölaki ei tunne mahdollisuutta lykätä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koronavirusepidemian-vaikutus-yhtiokokousten-pitamiseen/

Osakasluettelo onkin tärkeä asiakirja

onkin tärkeä asiakirja Kovin harva osakeyhtiö pitää … vaikka osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksen sellaisen … Osakeyhtiölain mukaan hallituksen on pidettävä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/osakasluettelo-onkin-tarkea-asiakirja/

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

perustettaessa Jotta kynnys perustaa osakeyhtiö olisi entistäkin … muutoksella on haluttu madaltaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen. Erityisesti asia tulee https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakepaaoman-pakollisuus-poistunut-yhtioita-perustettaessa/

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin kansallinen täytäntöönpano – lakimuutoksia voimaan 10.6.2019 alkaen

suurilta osin arvopaperimarkkinalakiin ja osakeyhtiölakiin. Direktiivin ja sen nojalla annetun … Pörssiyhtiön johdon palkitsemiskäytännöt Osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin tehtävillä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakkeenomistajien-oikeuksia-koskevan-muutosdirektiivin-kansallinen-taytantoonpano-lakimuutoksia-voimaan-1062019-alkaen/

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019 … voiko osakeyhtiön perustaminen jäädä kiinni 2.500 eurosta. … mukaan kun yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoman on tullut olla tuo https://www.lrhto.fi/blogi/2019/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimus-poistuu-172019/

Asianajajan hajanaisia havaintoja yrityssaneerauksista

konkurssissa ovat viimeiseksi suoritettavia. Osakeyhtiölain mukaan pääomalainan pääoma ja korko https://www.lrhto.fi/blogi/2019/asianajajan-hajanaisia-havaintoja-yrityssaneerauksista/

« Edellinen 123 Seuraava »