Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

perustettaessa Jotta kynnys perustaa osakeyhtiö olisi entistäkin … muutoksella on haluttu madaltaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen. Erityisesti asia tulee https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakepaaoman-pakollisuus-poistunut-yhtioita-perustettaessa/

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin kansallinen täytäntöönpano – lakimuutoksia voimaan 10.6.2019 alkaen

suurilta osin arvopaperimarkkinalakiin ja osakeyhtiölakiin. Direktiivin ja sen nojalla annetun … Pörssiyhtiön johdon palkitsemiskäytännöt Osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin tehtävillä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/osakkeenomistajien-oikeuksia-koskevan-muutosdirektiivin-kansallinen-taytantoonpano-lakimuutoksia-voimaan-1062019-alkaen/

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019 … voiko osakeyhtiön perustaminen jäädä kiinni 2.500 eurosta. … mukaan kun yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoman on tullut olla tuo https://www.lrhto.fi/blogi/2019/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimus-poistuu-172019/

Asianajajan hajanaisia havaintoja yrityssaneerauksista

konkurssissa ovat viimeiseksi suoritettavia. Osakeyhtiölain mukaan pääomalainan pääoma ja korko https://www.lrhto.fi/blogi/2019/asianajajan-hajanaisia-havaintoja-yrityssaneerauksista/

Askeleen lähempänä yhteisöjen tulolähdejaon poistamista?

elinkeinotoiminnakseen valmistava osakeyhtiö saa siten ämpäreiden myynnistä … mukaan. Muutos koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Sen sijaan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/askeleen-lahempana-yhteisojen-tulolahdejaon-poistamista/

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla

On harvinaista herkkua saada lukea osakeyhtiöoikeuteen liittyvä korkeimman oikeuden tuore … oliko antipäätös mahdollisesti osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. https://www.lrhto.fi/blogi/2018/suunnattuun-osakeantiin-puuttumisen-kynnys-korkealla/

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2500 eurosta?

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2 500 … ryhtyi yrittäjäksi perustamalla yksityisen osakeyhtiön.  Yrityksen perustamista suunnitteleva … on vastuukysymykset yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiössä ei yleisen osakeyhtiölain periaatteen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/jaako-osakeyhtion-perustaminen-kiinni-2500-eurosta/

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen … että koska osakeyhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen oli … varajäsenenä otettava vastuu koko osakeyhtiöstä ja sen toiminnasta. Ongelma oli https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uskallanko-lupautua-osakeyhtion-hallituksen-varajaseneksi/

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?

lääkäreiden omistamat osakeyhtiöt olivat varsinaista … eri lääkärin erikseen omistamalle osakeyhtiömuotoiselle … jonka tulos muodostui osakeyhtiön osakkaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/laakariyhtioiden-yhtiojarjestelyt-verosuunnittelua-vai-veronkiertoa/

Johtaja muuttaa, meneekö yhtiön kotipaikka perässä?

Ensimmäisessä tapauksessa suomalaisen osakeyhtiön omistajaperhe harkitsi muuttoa Saksaan noin https://www.lrhto.fi/blogi/2018/johtaja-muuttaa-meneeko-yhtion-kotipaikka-perassa/

Saaminen vai kulu – ja miten se vaikuttaakaan yhtiön mahdollisuuteen jakaa osinkoa

näkökulma. Osakeyhtiölainhan mukaan varoja voidaan pääsääntöisesti … maksukyvyttömyyden. Mikäli varoja on jaettu osakeyhtiölain https://www.lrhto.fi/blogi/2018/saaminen-vai-kulu-ja-miten-se-vaikuttaakaan-yhtion-mahdollisuuteen-jakaa-osinkoa/

Rahoituksesta

Välipääomarahoituksella tarkoitetaan osakeyhtiön käytössä olevia https://www.lrhto.fi/blogi/2018/rahoituksesta/

« Edellinen 123 Seuraava »