Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Saaminen vai kulu – ja miten se vaikuttaakaan yhtiön mahdollisuuteen jakaa osinkoa

näkökulma. Osakeyhtiölainhan mukaan varoja voidaan pääsääntöisesti … maksukyvyttömyyden. Mikäli varoja on jaettu osakeyhtiölain https://www.lrhto.fi/blogi/2018/saaminen-vai-kulu-ja-miten-se-vaikuttaakaan-yhtion-mahdollisuuteen-jakaa-osinkoa/

Rahoituksesta

Välipääomarahoituksella tarkoitetaan osakeyhtiön käytössä olevia https://www.lrhto.fi/blogi/2018/rahoituksesta/

Fortumin ja Uniperin yrityskauppa – mistä on kyse lainsäädännöllisestä näkökulmasta?

arvopaperimarkkinalaki sääntelee julkisia osakeyhtiöitä koskevia vapaaehtoisia sekä pakollisia … julkisessa ostotarjouksessa julkinen osakeyhtiö tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan jonkin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/fortumin-ja-uniperin-yrityskauppa-mista-kyse-lainsaadannollisesta-nakokulmasta/

Kiva kimppa ja kimppakivaa!

osakeyhtiöpohjalta ja sitten ilman mitään erityisestä … ja hallinnon kannalta yhdistyksen saatikka osakeyhtiön perustaminen on usein liian raskas ja https://www.lrhto.fi/blogi/2017/kiva-kimppa-ja-kimppakivaa/

Sananen sulautumisvastikkeesta

Sananen sulautumisvastikkeesta Osakeyhtiöiden sulautuminen eli fuusio on … jossa osakeyhtiö sulautuu toiseen osakeyhtiöön https://www.lrhto.fi/blogi/2017/sananen-sulautumisvastikkeesta/

Osakassopimus - Mikä ja miksi?

Osakassopimus on yleensä määritelty osakeyhtiön osakkeenomistajien väliseksi … sopimus laaditaan aina yksilöllisesti. Osakeyhtiölaki takaa osakkeenomistajien oikeudet jo https://www.lrhto.fi/blogi/2017/osakassopimus-mika-ja-miksi/

Miten hallituksen jäsen voi kontrolloida riskiä henkilökohtaisesta vastuusta?

osakeyhtiön hallituksen jäsenen henkilökohtaista … että osakeyhtiön hallitus voi käytännössä järjestää sisäisen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/miten-hallituksen-jasen-voi-kontrolloida-riskia-henkilokohtaisesta-vastuusta/

Osakesidonnainen tulospalkkaus kannustinkeinona

  Mielekäs palkkausjärjestelmä osakeyhtiön toimivan johdon kannustimena on tärkeä osa https://www.lrhto.fi/blogi/2016/osakesidonnainen-tulospalkkaus-kannustinkeinona/

Sananen liiketoimintakiellosta

tai kommandiittiyhtiön yhtiömies taikka osakeyhtiön hallituksen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/sananen-liiketoimintakiellosta/

Osakeyhtiön varojen luovutus – hyväksyttävä palkkasuoritus?

Osakeyhtiön varojen luovutus … etteivät osakeyhtiön varojen luovutukset olleet hyväksyttäviä https://www.lrhto.fi/blogi/2016/osakeyhtion-varojen-luovutus-hyvaksyttava-palkkasuoritus/

Tupakkalaki tiukentuu - miten käy parvekesauhuttelun?

Kerrostaloasujien naapurisopu voi olla koetuksella asuntojen parvekkeilla tapahtuvan tupakoinnin johdosta. Parvekkeellaan tupakoivat pitävät oikeutenaan käyttää parvekettaan haluamallaan tavalla, vaikka sitten sauhutteluun. Toiset taas katsovat oikeudekse…
https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tupakkalaki-tiukentuu-miten-kay-parvekesauhuttelun/

Uskallanko lähteä osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

Uskallanko lähteä osakeyhtiön hallituksen … Osakeyhtiön hallituksessa tulee olla ainakin yksi … suoraan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Osakeyhtiön hallituksen jäseneltä ei vaadita kuitenkaan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/uskallanko-lahtea-osakeyhtion-hallituksen-varajaseneksi/