Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Suunnattuun osakeantiin puuttumisen kynnys korkealla

On harvinaista herkkua saada lukea osakeyhtiöoikeuteen liittyvä korkeimman oikeuden tuore … oliko antipäätös mahdollisesti osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. https://www.lrhto.fi/blogi/2018/suunnattuun-osakeantiin-puuttumisen-kynnys-korkealla/

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2500 eurosta?

Jääkö osakeyhtiön perustaminen kiinni 2 500 … ryhtyi yrittäjäksi perustamalla yksityisen osakeyhtiön.  Yrityksen perustamista suunnitteleva … on vastuukysymykset yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiössä ei yleisen osakeyhtiölain periaatteen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/jaako-osakeyhtion-perustaminen-kiinni-2500-eurosta/

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen varajäseneksi?

Uskallanko lupautua osakeyhtiön hallituksen … että koska osakeyhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen oli … varajäsenenä otettava vastuu koko osakeyhtiöstä ja sen toiminnasta. Ongelma oli https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uskallanko-lupautua-osakeyhtion-hallituksen-varajaseneksi/

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?

lääkäreiden omistamat osakeyhtiöt olivat varsinaista … eri lääkärin erikseen omistamalle osakeyhtiömuotoiselle … jonka tulos muodostui osakeyhtiön osakkaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/laakariyhtioiden-yhtiojarjestelyt-verosuunnittelua-vai-veronkiertoa/

Johtaja muuttaa, meneekö yhtiön kotipaikka perässä?

Ensimmäisessä tapauksessa suomalaisen osakeyhtiön omistajaperhe harkitsi muuttoa Saksaan noin https://www.lrhto.fi/blogi/2018/johtaja-muuttaa-meneeko-yhtion-kotipaikka-perassa/

Saaminen vai kulu – ja miten se vaikuttaakaan yhtiön mahdollisuuteen jakaa osinkoa

näkökulma. Osakeyhtiölainhan mukaan varoja voidaan pääsääntöisesti … maksukyvyttömyyden. Mikäli varoja on jaettu osakeyhtiölain https://www.lrhto.fi/blogi/2018/saaminen-vai-kulu-ja-miten-se-vaikuttaakaan-yhtion-mahdollisuuteen-jakaa-osinkoa/

Rahoituksesta

Välipääomarahoituksella tarkoitetaan osakeyhtiön käytössä olevia https://www.lrhto.fi/blogi/2018/rahoituksesta/

Fortumin ja Uniperin yrityskauppa – mistä on kyse lainsäädännöllisestä näkökulmasta?

arvopaperimarkkinalaki sääntelee julkisia osakeyhtiöitä koskevia vapaaehtoisia sekä pakollisia … julkisessa ostotarjouksessa julkinen osakeyhtiö tarjoutuu vapaaehtoisesti ostamaan jonkin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/fortumin-ja-uniperin-yrityskauppa-mista-kyse-lainsaadannollisesta-nakokulmasta/

Kiva kimppa ja kimppakivaa!

osakeyhtiöpohjalta ja sitten ilman mitään erityisestä … ja hallinnon kannalta yhdistyksen saatikka osakeyhtiön perustaminen on usein liian raskas ja https://www.lrhto.fi/blogi/2017/kiva-kimppa-ja-kimppakivaa/

Sananen sulautumisvastikkeesta

Sananen sulautumisvastikkeesta Osakeyhtiöiden sulautuminen eli fuusio on … jossa osakeyhtiö sulautuu toiseen osakeyhtiöön https://www.lrhto.fi/blogi/2017/sananen-sulautumisvastikkeesta/

Osakassopimus - Mikä ja miksi?

Osakassopimus on yleensä määritelty osakeyhtiön osakkeenomistajien väliseksi … sopimus laaditaan aina yksilöllisesti. Osakeyhtiölaki takaa osakkeenomistajien oikeudet jo https://www.lrhto.fi/blogi/2017/osakassopimus-mika-ja-miksi/