Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Perinnöttömäksi tekeminen testamentilla

että puolisolla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Perinnöttömäksi tekeminen voi … jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/perinnottomaksi-tekeminen-testamentilla/

Testamentin muotovaatimukset

koska asiaa sääntelevä laki eli perintökaari asettaa erilaisia vaatimuksia https://www.lrhto.fi/blogi/2019/testamentin-muotovaatimukset/

Kansainvälisen aviovarallisuusoikeuden villi länsi

Aviovarallisuusoikeus tulee erottaa perintöoikeudesta ja perintökaaren säännöksistä. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kansainvalisen-aviovarallisuusoikeuden-villi-lansi/

Omistajattoman tilan testamentti

Ainakin perintöverottajan mielestä voi. … ettei perintöveroa maksa heti perittävän kuoltua … Raimo ei käyttöoikeudestaan maksa lainkaan perintöveroa eikä sitä maksuunpanna Velillekään https://www.lrhto.fi/blogi/2018/omistajattoman-tilan-testamentti/

Avioon aikovan aakkoset

tavanomaista asuntoirtaimistoa. Puolison perintöoikeus koskee … Hallintaoikeudesta ei joudu maksamaan perintöveroa ja se vähentää omistusoikeuden saajan https://www.lrhto.fi/blogi/2017/avioon-aikovan-aakkoset/

Testamentti- vai perintösaanto?

ja perintösaannoissa … mikäli testamentilla ei ole muutettu perintöä tai perillisten asemaa … mitä se olisi perintökaaren mukaisen perintöoikeuden nojalla. Kuvitellaan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/testamentti-vai-perintosaanto/

Osittainen testamentista tai perinnöstä luopuminen

aiemmin esitelty erilaisia keinoja siirtää perintöä yli sukupolvien … näkökantaan. Mitä jos haluaisin pitää osan perintönä tulevasta omaisuudesta https://www.lrhto.fi/blogi/2016/osittainen-testamentista-tai-perinnosta-luopuminen/

Perinnönjaon oikaisuun ehdotetaan uusia säännöksiä

että perintökaareen lisättäisiin uusi luku perinnönjaon … tai yleistestamentin saajan oikeus perintöön on aiemmin toimitetussa perinnönjaossa … eivät muuttuisi. Lain mukaan perintöoikeus vanhenee 10 vuodessa perittävän https://www.lrhto.fi/blogi/2015/perinnonjaon-oikaisuun-ehdotetaan-uusia-saannoksia/

Espanjaan maksetun perintöveron palauttamisesta

Espanjaan maksetun perintöveron palauttamisesta Espanja on … perintöverottanut Espanjan ulkopuolella asuvia … omaisuudesta merkittävästi enemmän perintöveroa kuin Espanjassa asuva olisi joutunut https://www.lrhto.fi/blogi/2015/espanjaan-maksetun-perintoveron-palauttamisesta/