Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

vaikka sairaus olisi kovinkin lievä. Työsopimuslain 4 … hoitovastuuta. Jos yhden lapsen sama sairaus jatkuu https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan

Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa oikeus sairausajan palkkaan … työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä. Sairausajan palkka määräytyy vastaavalla tavalla https://www.lrhto.fi/blogi/2018/nollatuntisopimuksia-koskeva-lainsaadanto-astui-voimaan/

Poukkoilevaa päätöksentekoa – erityisesti työoikeuden saralla

sairauskarenssi … saada lomaansa siirrettyä jo ensimmäisestä sairauspäivästä lukien eikä vasta seitsemän https://www.lrhto.fi/blogi/2016/poukkoilevaa-paatoksentekoa-erityisesti-tyooikeuden-saralla/

Aviopuolisosta pääsee helpommin eroon kuin työntekijästä?

että yrittäjällähän ei ole palkallista sairauslomapäivää ollut tähänkään … lait esim. palkattomasta ensimmäisestä sairauslomapäivästä eivät tuota yrittäjälle tuskaa. https://www.lrhto.fi/blogi/2016/aviopuolisosta-paasee-helpommin-eroon-kuin-tyontekijasta/

Työsuhteen päättämiselle ei ollut asiallisia ja painavia perusteita

osallistunut puhujana liiton D tilaisuuteen sairauslomansa aikana ilman esimiehensä etukäteistä … sairauslomalla työskentelyyn. B ry on lisäksi https://www.lrhto.fi/blogi/2015/tyosuhteen-paattamiselle-ei-ollut-asiallisia-ja-painavia-perusteita/

Hallitus kaavailee muutoksia työlainsäädäntöön

sunnuntailisiä ja muuttaa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi. Uudistukset aiotaan https://www.lrhto.fi/blogi/2015/hallitus-kaavailee-muutoksia-tyolainsaadantoon/