Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana … ansiotarkoitusta tehtävän työn. Tämä työsopimuslain 3 luvun 3 https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde … että sopimus oli tehty sellaisissa … vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimusta pidettiin tästä syystä pätemättömänä. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta … hakea pesänjakajan määräämistä. Myös sopimusosituksessa tulisi ositussopimus laatia … Ositussopimus osoittaa myös https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ositussopimus-ja-sen-merkitys-kuolinpesan-kannalta/

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan … toiminta keskeisiltä osin erilaisten sopimusten pohjalle.  Vaikka … vallitsee sopimusvapaus ja lähtökohtaisesti sopimuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ennakointia-sopimustoimintaan-ja-konfliktien-hallintaan/

Mikä muuttuu työaikalainsäädännössä?

työajan määrittelyyn tai osapuolten sopimusvapauteen mutta tuo työpaikkojen ja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mika-muuttuu-tyoaikalainsaadannossa/

Kansainvälisen aviovarallisuusoikeuden villi länsi

Sovellettava laki Jos lainvalintasopimusta ei ole … Käytännössä ilman puolisoiden tekemää sopimusta toimivaltainen tuomioistuin ratkaisemaan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kansainvalisen-aviovarallisuusoikeuden-villi-lansi/

KKO 2019:13 Ikuisuus päättyi 116 vuoden kuluttua irtisanomalla

pääosin hyvin perusteltu ja perinteisen sopimusoikeuden poikkeusoppeja oivallisesti … vielä ystävällisesti muillekin kuin sopimusteoreetikoille sopimussidonnaisuuden olevan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kko-201913-ikuisuus-paattyi-116-vuoden-kuluttua-irtisanomalla/

Työsuhteiden siirtyminen liiketoimintaa myytäessä – mitä jos työntekijä ei haluakaan siirtyä?

miten kauppa vaikuttaa työsuhteisiin. Työsopimuslain mukaan nimittäin liikkeen luovutuksessa … että irtisanominen katsottiin työsopimuslain vastaiseksi ja että Yleisradio Oy https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteiden-siirtyminen-liiketoimintaa-myytaessa-mita-jos-tyontekija-ei-haluakaan-siirtya/

Tubetus oikeudellisesti uhattuna?

median alustojen kautta. Kyseinen sopimus vaatii vielä parlamentin täysistunnon sekä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tubetus-oikeudellisesti-uhattuna/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

Työsopimussuhteen koeaika on erityislaatuinen … keskeinen osa koko suomalaista työsopimusjärjestelmää. Koeajan kohdalla luovutaan … Koeajan mahdollisuudet ovat kuitenkin työsopimussuhteen molempien osapuolten kannalta https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Kiistelty ”irtisanomislaki” tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. Mitä jatkossa irtisanomistilanteissa voidaan ottaa huomioon?

Mikä työsopimuslaissa … työntekijöiden irtisanomista helpottava työsopimuslain muutos tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. … paljon mediassa huomiota herättäneeseen työsopimuslain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kiistelty-irtisanomislaki-tulee-voimaan-1-heinakuuta-2019-mita-jatkossa-irtisanomistilanteissa-voidaan-ottaa-huomioon/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

Ideana on ollut keventää työsopimuslain … on annettu 8.11.2018. Esityksen mukaan työsopimuslain 7 luvun 2 … Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisimmin irtisanomisella. Kun https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

vastaisesti tehnyt olennaisen sopimusmuutoksen. Hankintayksikön … sopimusluonnoksen ja hintaliitteen perusteella on … ole mainittu lainkaan palvelukuvauksessa tai sopimusluonnoksessa. Helsingin ja Uudenmaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/markkinaoikeuden-ratkaisu-mao46918-kielletysta-hankintasopimuksen-muuttamisesta/

« Edellinen 12345 Seuraava »