Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

näihin toimiin myös löytyy rahat. Myös sovittelua halutaan entisestään lisätä. Tähän me https://www.lrhto.fi/blogi/2019/oikeusvaltio-hallitusohjelmassa/

Sovittaisiko sittenkin?

tai välimiesmenettelyn puoleen. Sovittelun rooli onkin toistaiseksi jäänyt … koskettavien riitaisuuksien ratkaisemisessa. Sovittelu voi kuitenkin tarjota osapuolille https://www.lrhto.fi/blogi/2019/sovittaisiko-sittenkin/

EU:n liikesalaisuusdirektiivi

annetusta laista ja työriitojen sovittelusta annetusta laista. Direktiivin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/eun-liikesalaisuusdirektiivi/

Voidaanko yhdessä sovittua sopimussakkoa sovitella?

että sovittelu ei onnistu. Koska sopimussakon ja todellisen … ei sovittelu ole mahdollista. Teoriassa kuitenkin … on sovittelu käytännössä lähes mahdotonta. Eräässä https://www.lrhto.fi/blogi/2017/voidaanko-yhdessa-sovittua-sopimussakkoa-sovitella/

Lakon siirtäminen – ministerikö sen tekee?

Laki työriitojen sovittelusta … työnseisausta riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten enintään 14 vuorokaudella eteenpäin. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/lakon-siirtaminen-ministeriko-sen-tekee/

Sopimuksia ja lupauksia uudelle vuodelle

mukaan sopimusten kohtuusperusteinen sovittelu on mahdollista. Uudenvuodenlupausten … sekä oikeustoimen pätemättömyydestä ja sovittelusta säädetään laissa https://www.lrhto.fi/blogi/2016/sopimuksia-ja-lupauksia-uudelle-vuodelle/

Kaupallisten riitojen sovittelu – vaihtoehto pitkälle riidalle

Kaupallisten riitojen sovittelu sopimisen tuomioistuimen järjestämässä sovittelussa. Kaupalliset riidat eivät kuitenkaan aina … sopimukseen perustuvaa vapaamuotoista sovitteluprosessia välimiesmenettelyn esiasteena siinä https://www.lrhto.fi/blogi/2015/kaupallisten-riitojen-sovittelu-vaihtoehto-pitkalle-riidalle/