Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Hyvää syntymäpäivää GDPR!

ja historiallinen. Suomessa tietosuojavaltuutettu raportoi … että vuonna 2018 tietosuojavaltuutetun toimistossa kirjattiin vireille … 6.716 asiaa ratkaistiin. Käsittelyaika tietosuojavaltuutetun toimistossa on n. 38 https://www.lrhto.fi/blogi/2019/hyvaa-syntymapaivaa-gdpr/

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa

Uusi tietosuojalaki voimaan vuodenvaihteessa Euroopan … mikä on tietosuojavaltuutetun rooli ja toimivalta … valvonnassa. Alun perin tietosuojalain piti tulla voimaan samaan aikaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-tietosuojalaki-voimaan-vuodenvaihteessa/

Verta, hikeä ja kyyneliä vai oppimista, iloa ja oppimisen iloa

kerroin kirjoittaneeni notaarityöni tietosuojasta ja nopeasti tittelini toimiston sisällä … selkeän kutsumuksen erikoistua tietosuojaan ja sen parissa olen saanut tehdä yllin https://www.lrhto.fi/blogi/2018/verta-hikea-ja-kyynelia-vai-oppimista-iloa-ja-oppimisen-iloa/

Pitkät päivät pakerretaan, tällä lailla tietosuojaa rakennetaan

tällä lailla tietosuojaa rakennetaan … normaalissa rytmissä miettimään tietosuojan soveltamista arjessa. Karkeasti voidaan … prosessinsa kuntoon. Toivottavasti. Tietosuoja on paljon muutakin kuin asetuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/pitkat-paivat-pakerretaan-talla-lailla-tietosuojaa-rakennetaan/

Kolme pointtia tietosuojasta

Kolme pointtia tietosuojasta Viime perjantaina toimistollamme … kummallisesta geedeepeeäärrästä. Oman tietosuojakuplan sisällä eläessä on välillä vaikea https://www.lrhto.fi/blogi/2018/kolme-pointtia-tietosuojasta/

Profiloinnilla presidentiksi

lihava tietosuojakohu. Kohu puhkesi … vakavasta henkilötietojen väärinkäytöstä ja tietosuojaloukkauksista. Automaattinen henkilötietojen … olevan oikeusvaikutuksia rekisteröidylle. Tietosuojatyöryhmän mukaan kuitenkin esimerkiksi https://www.lrhto.fi/blogi/2018/profiloinnilla-presidentiksi/

Mitä yrityksen johdon tulisi tietää uudesta tietosuoja-asetuksesta?

myötä nykyinen tietosuojalainsäädäntömme tulee muuttumaan ja tähän … miten se on varmistanut tietosuojavelvollisuuksien toteutumisen toiminnassaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/mita-yrityksen-johdon-tulisi-tietaa-uudesta-tietosuoja-asetuksesta/

Onko ”I agree” vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumusta ilmaiseva toimi?

tietosuojaviranomaisista koostuva … Tietosuojatyöryhmän mietinnön mukaan suostumukseen … joissa piilee vakavan tietosuojaloukkauksen vaara. Tällaiseksi luetaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/onko-i-agree-vapaaehtoinen-yksiloity-tietoinen-ja-yksiselitteinen-suostumusta-ilmaiseva-toimi/

In Finland we have this thing called Genomilaki

genomikeskuksessa yksilön oikeudet ja tietosuojavaatimukset huomioiden. Genomikeskuksen … sovelletaan lähtökohtaisesti samoja tietosuojaperiaatteita kuin muihinkin terveyttä https://www.lrhto.fi/blogi/2017/genomilaki/

Tietosuoja-asetus täsmentyy pala kerrallaan

ainakin Suomen yrityselämän kiinnostumaan tietosuojasta. Ja meno onkin ollut … liioittelematta kymmeniä ja taas kymmeniä tietosuojaluentoja ja … kommentointimäärästä. Kippis sille. Tietosuoja on kaikkien huulilla sekä kynien https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tietosuoja-asetus-tasmentyy-pala-kerrallaan/

Mo Farah ja Niken sähköpostit

Asianajajaa lienee siis konsultoitu ja tietosuojan ulottuvuuksia on mietitty. Itse kysymys … on. Jos tällainen yksilön viestintää ja tietosuojaa koskeva velvoite tulisi todellisuudessa https://www.lrhto.fi/blogi/2017/mo-farah-ja-niken-sahkopostit/

Mitä tarkoittaa tietosuoja?

Tietosuoja on jotakin kummallista. Kaikki ymmärrämme … menevän sekaisin esim. mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla.  Mitä siis ihan … etsimään määritelmää muualta. Tietosuoja viittaa käytännössä pelkästään https://www.lrhto.fi/blogi/2017/mita-tarkoittaa-tietosuoja/

Säädetäänkö liian kovia sanktioita?

Erilaisissa yrityksiä koskevissa, usein EU:sta lähtöisin olevissa lainsäädäntöhankkeissa säädetään nykyisin velvoitteiden laiminlyönnistä yrityksille hyvin raskaita sakkoja, seuraamusmaksuja ja muita sanktioita.
https://www.lrhto.fi/blogi/2016/saadetaanko-liian-kovia-sanktioita/

Sähköpostin häilyvä suoja

henkilö itse on vaihtanut toisen leipiin. Tietosuojavaltuutettu on vakiintuneesti … antanut siihen nimenomaista suostumustaan. Tietosuojavaltuutetun mukaan viestinnän osapuoli https://www.lrhto.fi/blogi/2016/sahkopostin-hailyva-suoja/

Muista tietosuoja-asetus tehdessäsi sopimuksia

tehdessäsi sopimuksia Tietosuoja on kaikessa abstraktiudessaan vaikea mutta … vaikka tietosuojaloukkausta ei olisi vielä edes tapahtunut. … mahdolliseen velvollisuuteen nimittää tietosuojavaltuutettu ja velvollisuuteen tehdä https://www.lrhto.fi/blogi/2016/muista-tietosuoja-asetus-tehdessasi-sopimuksia/

Tietosuojasta yrityskaupassa

Tietosuojasta yrityskaupassa Yrityskaupassa ostaja ei … tavalla. Pahimmassa tapauksessa tietosuojaan liittyvistä vääristä menettelytavoista voi … kaupantekohetkellä osoittautuukin tietosuojavelvoitteiden kannalta helposti https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tietosuojasta-yrityskaupassa/

Privacy Shield — EU:n ja Yhdysvaltojen välinen uusi tietosuojajärjestely

ja Yhdysvaltojen välinen uusi tietosuojajärjestely Euroopan komissio hyväksyi 12. … tarkoituksena oli niin ikään taata riittävä tietosuojan taso eurooppalaisten henkilötietojen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/privacy-shield-eun-ja-yhdysvaltojen-valinen-uusi-tietosuojajarjestely/

Euroopan unionin laki ja tietosuoja-asetus

EU, Euroopan unioni, tietosuoja-asetus, EU-lainsäädäntö, tietosuoja, asetus, direktiivi
voimaan ilmeisesti vuonna 2018. Entinen tietosuojadirektiivi ei nimittäin käytännössä … että tietosuojakäytännöistä tulee aidosti … systematiikassa asetetaan päävastuu tietosuojan toteutumisesta tietenkin https://www.lrhto.fi/blogi/2016/euroopan-unionin-laki-ja-tietosuoja-asetus/