Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

minkälaisen lahjan työnantaja voi antaa työntekijälle … eikä siitä tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Blogin lopusta … mikäli työnantajan ilmeisenä tarkoituksena on suunnata etu https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyontekijalle-annettu-joululahja-voi-johtaa-verotusyllatykseen/

Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen erot

antanut työntekijä vai työnantaja. Irtisanomisaika voi seurata joko … määräaikaisten sopimusten yhteydessä. Sekä työnantajan että työntekijän on voitava luottaa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/maaraaikaisen-ja-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen-irtisanomisen-erot/

Onko suomalaisen pääsarjajääkiekkoilun tulevaisuus vaarassa?

oli jo purettu ja olivat näin ollen vailla työnantajaa. Lisäksi oli … on käytännössä joutunut hakemaan uutta työnantajaa Suomen rajojen ulkopuolelta. Osapuolten https://www.lrhto.fi/blogi/2019/onko-suomalaisen-paasarjajaakiekkoilun-tulevaisuus-vaarassa/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen … joista saattaisi olla vahinkoa työnantajalle. Rajoitus koskee siten kaikkea https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

että työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta … pätemättömänä. Ratkaisu tuli varmaankin työnantajalle ikävänä … että työnantajan tulee olla erittäin huolellinen tehdessään https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Mikä muuttuu työaikalainsäädännössä?

johdosta. Keskeisimmät näkemyserot koskivat työnantajapuolen vaatimuksia paikallisen sopimisen … koskevan sääntelyn muutokset. Työnantaja ja työntekijä voivat uuden lain tultua https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mika-muuttuu-tyoaikalainsaadannossa/

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

suoritettu hyvitys ei menona rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevaa kiinteää https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mita-eroa-kuudella-kuukaudella-ja-183-paivalla/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon … joutua lyhentämään tai vaihtoehtoisesti työnantajalle voi muodostua oikeus koeajan jatkamiseen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan … on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan

jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen kutsuttaessa. Käytännössä … Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta https://www.lrhto.fi/blogi/2018/nollatuntisopimuksia-koskeva-lainsaadanto-astui-voimaan/

Yrittäjä, maksaisitko työntekijän työttömyyskassamaksun?

osuudella työnantaja sekä kaikki työntekijät riippumatta … palkasta ja jokainen työnantaja vähintään … palkkasummasta ja vähänkään suuremmat työnantajat https://www.lrhto.fi/blogi/2018/yrittaja-maksaisitko-tyontekijan-tyottomyyskassamaksun/

Lika barn leka bäst - myös työpaikalla?

hyvinvoinnin edistämiseksi myös työnantajamielikuvan päivittämiseksi. … että kaikkeen työnantajan valitsemaan on … että työhyvinvoinnin merkeissä työnantajat järjestävät kaikkea https://www.lrhto.fi/blogi/2018/lika-barn-leka-bast-myos-tyopaikalla/

Yrityssalaisuuden rikkominen ja väärinkäyttö

joka saa yrityssalaisuuden tietoonsa työnantajaltaan. Käsitettä sovelletaan myös … ollessaan saa tiedon muulle kuin työnantajalleen kuuluvasta yrityssalaisuudesta. https://www.lrhto.fi/blogi/2018/yrityssalaisuuden-rikkominen-ja-vaarinkaytto/

Onko ”I agree” vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumusta ilmaiseva toimi?

huonontumista. Ongelmakohtia Suostumus työnantajan ja työntekijän … työsuhteesta aiheutuvan riippuvuussuhteen työnantajan ja työntekijän … kieltäytyä suostumuksen antamisesta työnantajalle. Tästä johtuen tietosuojatyöryhmä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/onko-i-agree-vapaaehtoinen-yksiloity-tietoinen-ja-yksiselitteinen-suostumusta-ilmaiseva-toimi/

Joulusatu

sopimaan työehdot haluamallaan tavalla. Myös työnantajalle syntyi oikeus päättää työsuhde … joita työnantajat eivät voineet ilman eritysasiantuntijoiden https://www.lrhto.fi/blogi/2017/joulusatu/

”En valitettavasti pääse tänäänkään töihin. Jokuhan voisi ajatella, että olen siellä töissä!” - KHO 2017:178

pidettäisiin työsuhdeautolla tehtyjä matkoja työnantajan toimipisteisiin verotuksellisesti … pyytänyt A tulisi työskentelemään työnantajansa toimitiloissa yhden päivän https://www.lrhto.fi/blogi/2017/en-valitettavasti-paase-tanaankaan-toihin-jokuhan-voisi-ajatella-etta-olen-siella-toissa-kho-2017178/

« Edellinen 123 Seuraava »