Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle tilapäisestä hoitovapaasta ja sen … kestosta niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Whistleblowing-direktiivi suojaa työntekijöitä EU-oikeuden rikkomisesta ilmoitettaessa

antaa suojaa työnantajan vastatoimilta sellaisille … suojaa työntekijöitä työnantajan … jos työntekijät ilmoittavat työnantajansa … perusteettomia huhuja ja kuulopuheita. Työnantajan vastatoimilla tarkoitetaan kaikkia https://www.lrhto.fi/blogi/2020/whistleblowing-direktiivi-suojaa-tyontekijoita-eu-oikeuden-rikkomisesta-ilmoitettaessa/

COVID-19 viruksen aiheuttama työn väheneminen – millainen on työnantajan palkanmaksuvelvoite?

millainen on työnantajan … millainen palkanmaksuvelvollisuus työnantajalla tässä uudessa tilanteessa on.   … tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn https://www.lrhto.fi/blogi/2020/covid-19-viruksen-aiheuttama-tyon-vaheneminen-millainen-tyonantajan-palkanmaksuvelvoite/

Synteettisen pehmeä kannustinjärjestelmä

jonka perusteella työntekijä saa oikeuden työnantajayhtiön osakekurssin kehityksen mukaan … ei ole kuitenkaan oikeutettu merkitsemään työnantajayhtiön https://www.lrhto.fi/blogi/2020/synteettisen-pehmea-kannustinjarjestelma/

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa yhteistoimintaneuvotteluissa?

kun työnantaja antaa tähän luvan. Hänen mukaansa kanta … käsitellään työntekijän ja työnantajan välillä. Tällöin työntekijällä on oikeus https://www.lrhto.fi/blogi/2020/onko-tyontekijalla-oikeutta-kayttaa-ulkopuolista-avustajaa-yhteistoimintaneuvotteluissa/

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

minkälaisen lahjan työnantaja voi antaa työntekijälle … eikä siitä tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Blogin lopusta … mikäli työnantajan ilmeisenä tarkoituksena on suunnata etu https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyontekijalle-annettu-joululahja-voi-johtaa-verotusyllatykseen/

Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen erot

antanut työntekijä vai työnantaja. Irtisanomisaika voi seurata joko … määräaikaisten sopimusten yhteydessä. Sekä työnantajan että työntekijän on voitava luottaa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/maaraaikaisen-ja-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen-irtisanomisen-erot/

Onko suomalaisen pääsarjajääkiekkoilun tulevaisuus vaarassa?

oli jo purettu ja olivat näin ollen vailla työnantajaa. Lisäksi oli … on käytännössä joutunut hakemaan uutta työnantajaa Suomen rajojen ulkopuolelta. Osapuolten https://www.lrhto.fi/blogi/2019/onko-suomalaisen-paasarjajaakiekkoilun-tulevaisuus-vaarassa/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen … joista saattaisi olla vahinkoa työnantajalle. Rajoitus koskee siten kaikkea https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

että työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta … pätemättömänä. Ratkaisu tuli varmaankin työnantajalle ikävänä … että työnantajan tulee olla erittäin huolellinen tehdessään https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Mikä muuttuu työaikalainsäädännössä?

johdosta. Keskeisimmät näkemyserot koskivat työnantajapuolen vaatimuksia paikallisen sopimisen … koskevan sääntelyn muutokset. Työnantaja ja työntekijä voivat uuden lain tultua https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mika-muuttuu-tyoaikalainsaadannossa/

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

suoritettu hyvitys ei menona rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevaa kiinteää https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mita-eroa-kuudella-kuukaudella-ja-183-paivalla/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon … joutua lyhentämään tai vaihtoehtoisesti työnantajalle voi muodostua oikeus koeajan jatkamiseen https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

« Edellinen 123 Seuraava »