Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Henkilöstöantien verotukseen helpotusta

että jatkossa työntekijän ei katsota saavan veronalaista … että annissa syntyy työntekijälle veronalaista etua. Kyse ei kuitenkaan ole https://www.lrhto.fi/blogi/2020/henkilostoantien-verotukseen-helpotusta/

Koeaikapurkuunkin on oltava asiallinen peruste

on antaa työnantajalle mahdollisuus arvioida työntekijän osaamista ja soveltuvuutta kyseiseen … Työntekijä puolestaan voi koeaikana … odotuksiaan. Yleisesti työnantajat ja työntekijät ovat hyvin tietoisia https://www.lrhto.fi/blogi/2020/koeaikapurkuunkin-oltava-asiallinen-peruste/

Kilpailukieltosopimuksia säännellään uudelleen

sen aikana tehtävällä sopimuksella rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen … kanssa kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kilpailukieltosopimuksia-saannellaan-uudelleen/

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona

Työntekijän oikeus hoitaa sairasta lasta kotona … mukaan työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan … sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon https://www.lrhto.fi/blogi/2020/tyontekijan-oikeus-hoitaa-sairasta-lasta-kotona/

Whistleblowing-direktiivi suojaa työntekijöitä EU-oikeuden rikkomisesta ilmoitettaessa

jos työntekijät ilmoittavat työnantajansa … henkilöllinen soveltamisala on laaja. Työntekijällä tarkoitetaan yksityisellä tai julkisella … rikkomisesta. Työntekijälle on myönnettävä direktiivin mukainen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/whistleblowing-direktiivi-suojaa-tyontekijoita-eu-oikeuden-rikkomisesta-ilmoitettaessa/

Kansainvälinen digitaalinen alustatyö – miten määritellään työsuhde ja soveltuva laki?

alustatyöntekijä ja työn tilaaja. Pelkkä tämä kolmikantainen … Huomioon on otettava inter alia työntekijän asema sekä alustan tosiasialliset … vaan hänen katsottiin olevan työntekijä. Työn tapahtuessa digitaalisesti ja https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kansainvalinen-digitaalinen-alustatyo-miten-maaritellaan-tyosuhde-ja-soveltuva-laki/

Näin koronaepidemia on vaikuttanut työllisyyteen ja työntekijöiden asemaan

lomauttamista. Vähintään 20 työntekijää työllistävän yrityksen on käytävä … piiriin kuuluu nyt yli 400.000 työntekijää ja jo alkaneita lomautuksia on noin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/nain-koronaepidemia-vaikuttanut-tyollisyyteen-ja-tyontekijoiden-asemaan/

COVID-19 viruksen aiheuttama työn väheneminen – millainen on työnantajan palkanmaksuvelvoite?

mukaan jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa … työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen … ole työnteon keskeytymisen ajalta. Tällöin työntekijän ansionmenetys korvataan valtion varoista https://www.lrhto.fi/blogi/2020/covid-19-viruksen-aiheuttama-tyon-vaheneminen-millainen-tyonantajan-palkanmaksuvelvoite/

Synteettisen pehmeä kannustinjärjestelmä

jonka perusteella työntekijä saa oikeuden työnantajayhtiön osakekurssin … mukaan määräytyvään rahasuoritukseen. Työntekijälle annetaan tällainen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/synteettisen-pehmea-kannustinjarjestelma/

Kuuden kuukauden sääntö sekä korona

on työntekijällä käytettävissään niin sanottuja … jotka työntekijä viettää Suomessa työskentelyjakson aikana. … työntekijästä ja työnantajasta https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kuuden-kuukauden-saanto-seka-korona/

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa yhteistoimintaneuvotteluissa?

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa … onko työntekijällä oikeutta käyttää yrityksen ulkopuolista … kun työntekijälle ei ole valittu edustajaa tai kun https://www.lrhto.fi/blogi/2020/onko-tyontekijalla-oikeutta-kayttaa-ulkopuolista-avustajaa-yhteistoimintaneuvotteluissa/

Joka toimii johtajana, vastaa johtajana

yhtiön toimihenkilöt ja työntekijät. Tämä perusolettama tietysti onkin. … astuneensa johtajan korokkeelle. Yhtiön työntekijä voi käyttää johdon päätösvaltaa esimerkiksi https://www.lrhto.fi/blogi/2020/joka-toimii-johtajana-vastaa-johtajana/

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään korvaava työtä? Tarkastelussa 4.1.2020 laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n työehtosopimus.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään korvaava … jota työntekijä voi tehdä ollessaan tapaturman tai sairauden … työtehtäviinsä. Korvaavaa työtä tehdessään työntekijä työskentelee väliaikaisesti muissa kuin https://www.lrhto.fi/blogi/2020/voiko-tyonantaja-velvoittaa-tyontekijan-tekemaan-korvaava-tyota-tarkastelussa-412020-laadittu-teknologiateollisuus-ryn-ja-teolli/

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa … minkälaisen lahjan työnantaja voi antaa työntekijälle … verotetaan työntekijän saamaa lahjaa palkkatulon tavoin ja tällöin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyontekijalle-annettu-joululahja-voi-johtaa-verotusyllatykseen/

Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen erot

asiallinen ja painava syy irtisanoa työntekijänsä. Työntekijä saa halutessaan irtisanoutua … onko irtisanomisilmoituksen antanut työntekijä vai työnantaja. Irtisanomisaika voi seurata https://www.lrhto.fi/blogi/2019/maaraaikaisen-ja-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen-irtisanomisen-erot/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana saa tehdä toiselle … vahingoittaa hänen työnantajaansa. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

että työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta … jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen ja jossa oli … päättymiseen liittyvistä seikoista. Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

henkilöille. Asetus ei aseta yksittäiselle työntekijälle vaatimusta huolehtia … sillä työntekijän velvollisuudesta noudattaa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/1407/

« Edellinen 1234 Seuraava »