Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa … minkälaisen lahjan työnantaja voi antaa työntekijälle … verotetaan työntekijän saamaa lahjaa palkkatulon tavoin ja tällöin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyontekijalle-annettu-joululahja-voi-johtaa-verotusyllatykseen/

Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen erot

asiallinen ja painava syy irtisanoa työntekijänsä. Työntekijä saa halutessaan irtisanoutua … onko irtisanomisilmoituksen antanut työntekijä vai työnantaja. Irtisanomisaika voi seurata https://www.lrhto.fi/blogi/2019/maaraaikaisen-ja-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen-irtisanomisen-erot/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana saa tehdä toiselle … vahingoittaa hänen työnantajaansa. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

että työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta … jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen ja jossa oli … päättymiseen liittyvistä seikoista. Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteessa-tehty-sopimus-ei-valttamatta-pade-tassa-pahimmat-sudenkuopat1/

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

henkilöille. Asetus ei aseta yksittäiselle työntekijälle vaatimusta huolehtia … sillä työntekijän velvollisuudesta noudattaa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/1407/

Orjakontrahtinormi

ilman muuta niin kuin vieras työntekijä olisi oikeutettu vaatimaan mieheltään … Vaimon tehtävänä oli olla miehensä ilmainen työntekijä. Mikään ei tietenkään estä soveltamasta https://www.lrhto.fi/blogi/2019/orjakontrahtinormi/

Mikä muuttuu työaikalainsäädännössä?

sääntelyn muutokset. Työnantaja ja työntekijä voivat uuden lain tultua voimaan sopia … jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Työnantaja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mika-muuttuu-tyoaikalainsaadannossa/

Työsuhteiden siirtyminen liiketoimintaa myytäessä – mitä jos työntekijä ei haluakaan siirtyä?

mitä jos työntekijä ei haluakaan … tuotantoon osallistuneet kolme työntekijää … mutta työntekijät ovat hakeneet korkeimmalta oikeudelta … että työntekijää ei edes liikkeen luovutuksen ollessa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteiden-siirtyminen-liiketoimintaa-myytaessa-mita-jos-tyontekija-ei-haluakaan-siirtya/

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

voisiko niillä olla merkitystä lähetettävän työntekijän tuloverotukseen. Lähtökohtaisesti … ulkomailla oleskelu johtuu työstä. Lisäksi työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mita-eroa-kuudella-kuukaudella-ja-183-paivalla/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

samalla pyritään turvaamaan koeaikaisen työntekijän asema ja oikeusturva. Koeaikasääntely on … mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Virkavastuun realisoituminen

luottamushenkilöt ja kunnallishallinnon työntekijät käyttävät myös julkista https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

että pienessä yrityksessä yhden työntekijän laiminlyönneillä on todennäköisesti … Hyväksyttävät irtisanomisperusteet jaetaan työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan

jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee … jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä … työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Työntekijän aloitteesta vähimmäistyöaika voidaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/nollatuntisopimuksia-koskeva-lainsaadanto-astui-voimaan/

Yrittäjä, maksaisitko työntekijän työttömyyskassamaksun?

maksaisitko työntekijän … osuudella työnantaja sekä kaikki työntekijät riippumatta … että mahdollisimman moni työntekijä olisi työttömyysvakuutuksen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/yrittaja-maksaisitko-tyontekijan-tyottomyyskassamaksun/

Lika barn leka bäst - myös työpaikalla?

mitä työntekijä vastuu terveydestä viimekädessä on kuitenkin työntekijällä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/lika-barn-leka-bast-myos-tyopaikalla/

« Edellinen 123 Seuraava »