Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

irtisanomislaista. Ideana on ollut keventää työsopimuslain … on annettu 8.11.2018. Esityksen mukaan työsopimuslain 7 luvun 2 … Irtisanominen Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisimmin irtisanomisella. Kun https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan

työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työsopimuslain mukaan … työaikaa koskevan ehdon sisältävä työsopimus on tehty https://www.lrhto.fi/blogi/2018/nollatuntisopimuksia-koskeva-lainsaadanto-astui-voimaan/

Joulusatu

että Suomen eduskunta päätti kumota työsopimuslain työehtosopimuksen yleissitovuutta … pykälän. Samalla päätettiin kumota työsopimuslain työsopimuksen irtisanomista ja https://www.lrhto.fi/blogi/2017/joulusatu/

SOME - mahdollisuus vai ongelma?

jokaisen tulee ottaa huomioon niin työsopimusvelvoitteensa kuin muut sitoumuksensa. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/some-mahdollisuus-vai-ongelma/

Esimiehet ja asiantuntijat henkilöstöryhmäksi (KKO 2017:29)

että jatkossa heillä on oikeus valita työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu edustamaan … ettei ylemmillä toimihenkilöillä ole työsopimuslain perusteella oikeutta valita itselleen https://www.lrhto.fi/blogi/2017/esimiehet-ja-asiantuntijat-henkilostoryhmaksi-kko-201729/

Sananen legal designistä

että työsopimus voidaan laatia jatkossa sarjakuvan muotoon https://www.lrhto.fi/blogi/2017/sananen-legal-designista/

Korkein oikeus linjasi työsuhteen ehtojen yksipuolista muuttamista koskevaa menettelytapaa (KKO 2016:80)

Korkeimman oikeuden käsiteltävänä oli vastikään juttu, jossa yhtiö oli yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ilmoittanut työntekijöilleen toimipaikan lakkauttamisesta ja työntekijöiden siirtymisestä työskentelemään toisessa kaupungissa sijaitsevaan yhtiön t…
ettei yhdenkään työntekijän työsopimusta tulla irtisanomaan eikä työsopimuksiin … jos työntekijä ei suostu noudattamaan työsopimusta muutetussa muodossaan. https://www.lrhto.fi/blogi/2016/korkein-oikeus-linjasi-tyosuhteen-ehtojen-yksipuolista-muuttamista-koskevaa-menettelytapaa/

Mitä palkalla saa?

työnantajalle olisi kohtuuton ja työsopimuslain vastainen. Sen mukaan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/mita-palkalla-saa/

Työsuhteen irtisanominen terveydentilan perusteella

irtisanominen terveydentilan perusteella Työsopimuslain mukaan asiallisena ja painavana https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tyosuhteen-irtisanominen-terveydentilan-perusteella/

Työsuhteeseen liittyvän korvausvaatimuksen vanhentuminen kilpailuteoissa

Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsuhteen jatkuessa viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita kyseisessä laissa tarkoitettuja saamisia. Työnt…
vanhentuminen kilpailuteoissa Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava … ottaneelta yritykseltä vahingonkorvausta työsopimuslain vastaisen kilpailevan toiminnan https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tyosuhteeseen-liittyvan-korvausvaatimuksen-vanhentuminen-kilpailuteoissa/

Yleissitovuudesta

Paitsi työsopimuslain säännöksiä niin järjestäytymättömänkin … kannalta edullisemmat ehdot. Siten vaikka työsopimuslaissa olisi sallittu jokin asia https://www.lrhto.fi/blogi/2015/yleissitovuudesta/

Kilpailukielto työsuhteessa

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana … työsuhteen aikana olekaan siis mahdollista työsopimuslain … ei työsopimuslaki suojaa lainkaan työsuhteen jälkeistä https://www.lrhto.fi/blogi/2015/kilpailukielto-tyosuhteessa/