Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

COVID-19 viruksen aiheuttama työn väheneminen – millainen on työnantajan palkanmaksuvelvoite?

Palkanmaksuvelvollisuus poikkeusoloissa Työsopimuslain … vaan työsopimuslain tarkoittama ennakkoselvitys ja … oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. https://www.lrhto.fi/blogi/2020/covid-19-viruksen-aiheuttama-tyon-vaheneminen-millainen-tyonantajan-palkanmaksuvelvoite/

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa yhteistoimintaneuvotteluissa?

työsopimuslain tarkoittamaa luottamusvaltuutettua ja … viittasi vielä työsopimuslain 9 luvun 2 … vuoksi työntekijä saa käyttää avustajaa työsopimuslain mukaisissa työsuhteen päättymisen https://www.lrhto.fi/blogi/2020/onko-tyontekijalla-oikeutta-kayttaa-ulkopuolista-avustajaa-yhteistoimintaneuvotteluissa/

Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen erot

olevan työsopimuksen irtisanomisen erot Työsopimuslaki asettaa työsopimusten päävaihtoehdoksi … katsotaan työsopimus toistaiseksi voimassa olevaksi. Suurin osa https://www.lrhto.fi/blogi/2019/maaraaikaisen-ja-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen-irtisanomisen-erot/

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana … ansiotarkoitusta tehtävän työn. Tämä työsopimuslain 3 luvun 3 https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyooikeudellinen-kilpailukielto-ja-kilpailukieltosopimus/

Työsuhteiden siirtyminen liiketoimintaa myytäessä – mitä jos työntekijä ei haluakaan siirtyä?

miten kauppa vaikuttaa työsuhteisiin. Työsopimuslain mukaan nimittäin liikkeen luovutuksessa … että irtisanominen katsottiin työsopimuslain vastaiseksi ja että Yleisradio Oy https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyosuhteiden-siirtyminen-liiketoimintaa-myytaessa-mita-jos-tyontekija-ei-haluakaan-siirtya/

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

Työsopimussuhteen koeaika on erityislaatuinen … näennäisesti keskeinen osa koko suomalaista työsopimusjärjestelmää. Koeajan kohdalla luovutaan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/koeaika-paljon-puhuttu-vahan-ymmarretty/

Kiistelty ”irtisanomislaki” tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. Mitä jatkossa irtisanomistilanteissa voidaan ottaa huomioon?

Mikä työsopimuslaissa … työntekijöiden irtisanomista helpottava työsopimuslain muutos tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. … paljon mediassa huomiota herättäneeseen työsopimuslain https://www.lrhto.fi/blogi/2019/kiistelty-irtisanomislaki-tulee-voimaan-1-heinakuuta-2019-mita-jatkossa-irtisanomistilanteissa-voidaan-ottaa-huomioon/

Millä keinoin työnantaja voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen?

irtisanomislaista. Ideana on ollut keventää työsopimuslain … on annettu 8.11.2018. Esityksen mukaan työsopimuslain 7 luvun 2 … Irtisanominen Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisimmin irtisanomisella. Kun https://www.lrhto.fi/blogi/2018/milla-keinoin-tyonantaja-voi-paattaa-toistaiseksi-voimassa-olevan-tyosopimuksen/

Nollatuntisopimuksia koskeva lainsäädäntö astui voimaan

työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työsopimuslain mukaan … työaikaa koskevan ehdon sisältävä työsopimus on tehty https://www.lrhto.fi/blogi/2018/nollatuntisopimuksia-koskeva-lainsaadanto-astui-voimaan/

Joulusatu

että Suomen eduskunta päätti kumota työsopimuslain työehtosopimuksen yleissitovuutta … pykälän. Samalla päätettiin kumota työsopimuslain työsopimuksen irtisanomista ja https://www.lrhto.fi/blogi/2017/joulusatu/

SOME - mahdollisuus vai ongelma?

jokaisen tulee ottaa huomioon niin työsopimusvelvoitteensa kuin muut sitoumuksensa. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/some-mahdollisuus-vai-ongelma/

Esimiehet ja asiantuntijat henkilöstöryhmäksi (KKO 2017:29)

että jatkossa heillä on oikeus valita työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu edustamaan … ettei ylemmillä toimihenkilöillä ole työsopimuslain perusteella oikeutta valita itselleen https://www.lrhto.fi/blogi/2017/esimiehet-ja-asiantuntijat-henkilostoryhmaksi-kko-201729/

Sananen legal designistä

että työsopimus voidaan laatia jatkossa sarjakuvan muotoon https://www.lrhto.fi/blogi/2017/sananen-legal-designista/

Korkein oikeus linjasi työsuhteen ehtojen yksipuolista muuttamista koskevaa menettelytapaa (KKO 2016:80)

Korkeimman oikeuden käsiteltävänä oli vastikään juttu, jossa yhtiö oli yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen ilmoittanut työntekijöilleen toimipaikan lakkauttamisesta ja työntekijöiden siirtymisestä työskentelemään toisessa kaupungissa sijaitsevaan yhtiön t…
ettei yhdenkään työntekijän työsopimusta tulla irtisanomaan eikä työsopimuksiin … jos työntekijä ei suostu noudattamaan työsopimusta muutetussa muodossaan. https://www.lrhto.fi/blogi/2016/korkein-oikeus-linjasi-tyosuhteen-ehtojen-yksipuolista-muuttamista-koskevaa-menettelytapaa/

« Edellinen 12 Seuraava »