Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Teemaprekluusiosta

Kantaja oli vaatinut vastaajayhtiöltä vahingonkorvausta epäonnistuneesta huoltotyöstä. Vastaaja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/teemaprekluusiosta/

Ajaako syyttäjä vaatimukseni?

yhteydessä käytännössä rikokseen perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta. Vaatimuksen tulee ensinnäkin https://www.lrhto.fi/blogi/2019/ajaako-syyttaja-vaatimukseni/

Virkavastuun realisoituminen

Virkavastuu voi kuitenkin realisoitua myös vahingonkorvausvastuuna ja kurinpidollisena vastuuna. https://www.lrhto.fi/blogi/2019/virkavastuun-realisoituminen/

Lain kirjain ja yleinen oikeustaju ristiriidassa

jona tämä on esittänyt rikokseen perustuvat vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa. Äsken lausuttu https://www.lrhto.fi/blogi/2018/lain-kirjain-ja-yleinen-oikeustaju-ristiriidassa/

”Kuka korvaa taloyhtiön kukkapenkin”

Esimerkkinä voidaan nostaa esiin vahingonkorvausvastuun kiemurat. Lähtökohtaisesti voidaan … huolellisuutta noudattamallakaan välttää. Vahingonkorvausvastuulla tässä pykälässä tarkoitetaan https://www.lrhto.fi/blogi/2018/kuka-korvaa-taloyhtion-kukkapenkin/

Uusi vuosi, uusi auto

taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Huomattava … tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Vahingonkorvaus Ostajalla on lisäksi oikeus korvaukseen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-vuosi-uusi-auto/

Asianajaja virkistäytyy

Sillä kerralla opeteltiin vahingonkorvausoikeuden perusteita. Eikä kukaan kysynyt https://www.lrhto.fi/blogi/2017/asianajaja-virkistaytyy/

Työsyrjintä – mitä se oikein tarkoittaa?

joutuneella henkilöllä on oikeus saada vahingonkorvausta loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/tyosyrjinta-mita-se-oikein-tarkoittaa/

Näkökohtia yrityssalaisuuksien suojasta

Yrityssalaisuus, salassapito, esitutkinta
että vahingonkorvausta voidaan vaatia aikanaan rikosasian https://www.lrhto.fi/blogi/2017/nakokohtia-yrityssalaisuuksien-suojasta/

Kasmirin oikeus korvauksiin Axl Smith -kohun vuoksi

olla kunnianloukkaus Kasmiria kohtaan. Vahingonkorvausta ajateltaessa vastuussa on työnantaja. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/kasmirin-oikeus-korvauksiin-axl-smith-kohun-vuoksi/

Työsuhteeseen liittyvän korvausvaatimuksen vanhentuminen kilpailuteoissa

Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsuhteen jatkuessa viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita kyseisessä laissa tarkoitettuja saamisia. Työnt…
ja tämän työhön ottaneelta yritykseltä vahingonkorvausta työsopimuslain vastaisen kilpailevan … jälkeiset kilpailevaan toimintaan liittyvät vahingonkorvauskanteet on siis pantava vireille kahden https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tyosuhteeseen-liittyvan-korvausvaatimuksen-vanhentuminen-kilpailuteoissa/

« Edellinen 12 Seuraava »