Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Oliko konkurssilain muuttaminen koronakriisin takia tarpeellista ja järkevää?

konkurssihakemuksista tekevät verottaja ja vakuutusyhtiöt. Näille tahoille annettu ohjeistus … ja lakisääteisiä vakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt tekevät konkurssihakemuksia paitsi https://www.lrhto.fi/blogi/2020/oliko-konkurssilain-muuttaminen-koronakriisin-takia-tarpeellista-ja-jarkevaa/

Vahingonkorvausvelalle maksettava viivästyskorko

vahingonkorvausvelat sekä esimerkiksi vakuutusyhtiöiden vakuutuskorvaukset. Yhtenäisyyden … vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiölle. Kohtuusarvioinnissa otetaan https://www.lrhto.fi/blogi/2020/vahingonkorvausvelalle-maksettava-viivastyskorko/

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

lahja vaikuttaa myös työntekijän eläkevakuutusmaksuihin. Yrityksen verotuksen näkökulmasta … siitä tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Blogin lopusta löytyy myös muutama https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tyontekijalle-annettu-joululahja-voi-johtaa-verotusyllatykseen/

Varo vaaraa!

tai jopa romahtavat lumikuorman johdosta. Vakuutus ei myöskään välttämättä korvaa vahinkoja https://www.lrhto.fi/blogi/2019/varo-vaaraa/

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan – Helpottuuko vakuutuksen valinta?

Uusi laki vakuutusten tarjoamisesta voimaan … Laki vakuutusten tarjoamisesta … Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi https://www.lrhto.fi/blogi/2018/uusi-laki-vakuutusten-tarjoamisesta-voimaan-helpottuuko-vakuutuksen-valinta/

Yrittäjä, maksaisitko työntekijän työttömyyskassamaksun?

osan ansioturvamenoista maksaa Työttömyysvakuutusrahasto. Työttömyysvakuutusrahastoon … maksavat he työttömyysvakuutusmaksua ilman mahdollisuutta saada https://www.lrhto.fi/blogi/2018/yrittaja-maksaisitko-tyontekijan-tyottomyyskassamaksun/

Lika barn leka bäst - myös työpaikalla?

seminaareissa. Muistan myös hyvin erään vakuutusyhtiön myyntimiehen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/lika-barn-leka-bast-myos-tyopaikalla/

Avioon aikovan aakkoset

ei tehdä. Edunsaajamääräys on henkivakuutussopimuksen … joka määrittää vakuutuskorvauksen saajan. Hyvin yleisesti käytettävä … Avioitumisella voi siten olla suuri merkitys vakuutuskorvauksen saajien määrittymisessä. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/avioon-aikovan-aakkoset/

Esimiehet ja asiantuntijat henkilöstöryhmäksi (KKO 2017:29)

toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden asemaan vakuutusalalla. Ratkaisun vaikutuksien voidaan … henkilöstön edustajana katsottiin toimiva Vakuutusväen Liiton jäsenten valitsema luottamusmies. https://www.lrhto.fi/blogi/2017/esimiehet-ja-asiantuntijat-henkilostoryhmaksi-kko-201729/