Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Velan vanhentumisesta ja vanhentumisen katkaisemisesta

Velan pääsääntöinen eli yleinen vanhentumisaika on nykyään kolme vuotta. Vanhentuminen … vanhentua nopeammin. Jo aiemmin kulutusvelan vanhentumisaika oli ollut samainen kolme vuotta. Velka https://www.lrhto.fi/blogi/2018/velan-vanhentumisesta-ja-vanhentumisen-katkaisemisesta/

Työsuhteeseen liittyvän korvausvaatimuksen vanhentuminen kilpailuteoissa

Työsopimuslain mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu työsuhteen jatkuessa viiden vuoden kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita kyseisessä laissa tarkoitettuja saamisia. Työnt…
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Sama vanhentumisaika koskee myös muita kyseisessä laissa … aiheutuneen henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kuitenkin 10 vuotta. Työsuhteen https://www.lrhto.fi/blogi/2016/tyosuhteeseen-liittyvan-korvausvaatimuksen-vanhentuminen-kilpailuteoissa/

Korvausvelan vanhentumisen alkuhetki kartelliasiassa

että vanhentumisaika oli alkanut kulua jo toukokuusta … olleet vanhentuneet. Hovioikeuden mukaan vanhentumisaika oli alkanut juosta vasta … että viiden vuoden vanhentumisaika ei ollut alkanut ennen kuin metsänomistaja https://www.lrhto.fi/blogi/2016/korvausvelan-vanhentumisen-alkuhetki-kartelliasiassa/

Uutta oikeuskäytäntöä velan vanhentumisesta

velan vanhentumisesta Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Tämä aika alkaa https://www.lrhto.fi/blogi/2015/uutta-oikeuskaytantoa-velan-vanhentumisesta/