Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Hae blogista

Kuuden kuukauden sääntö sekä korona

ei kuitenkaan edellytetä tosiasiallista verotusta. Riittävää siis … työskentelyvaltiolla on tämä ensisijainen verotusoikeus. Myös https://www.lrhto.fi/blogi/2020/kuuden-kuukauden-saanto-seka-korona/

Verokarhun kanssa painiessa tatami ei ole aina tasainen

oikeudenkäyntikulujen kautta. Verotusmenettelylaki mahdollistaisi kuitenkin … vuoksi kohtuuttomia. Yllä viitatusta verotusta yleisesti ohjaavasta säännöksestä https://www.lrhto.fi/blogi/2019/verokarhun-kanssa-painiessa-tatami-ei-ole-aina-tasainen/

Tee kaverisi kateelliseksi

tuloverotuksen tiedot. Laissa verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta … saada tieto verohallinnon hallussa olevasta verotusasiakirjasta viranomaisten toiminnan https://www.lrhto.fi/blogi/2019/tee-kaverisi-kateelliseksi/

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

jonka mukaan työskentelyvaltiolla on verotusoikeus kyseiseen tuloon. Säännös ei siten … linkittyy pohdintaan työskentelyvaltion verotusoikeudesta. Yleinen pääsääntö https://www.lrhto.fi/blogi/2019/mita-eroa-kuudella-kuukaudella-ja-183-paivalla/

Askeleen lähempänä yhteisöjen tulolähdejaon poistamista?

juuri tietystä toiminnasta saadun tulon verotus toimitetaan. Yritystoiminta voikin sisältää … jonka verotus toimitettaisiin taas https://www.lrhto.fi/blogi/2019/askeleen-lahempana-yhteisojen-tulolahdejaon-poistamista/

Omistajattoman tilan testamentti

Ainakin perintöverottajan mielestä voi. Verotuskäytännössä on jo pitkään hyväksytty … tärkeä poikkeus. Omistajatonta tilaa ei verotuskäytännössä pidetä https://www.lrhto.fi/blogi/2018/omistajattoman-tilan-testamentti/

Mikä ihmeen digivero?

millä perusteella yritysten verotus kohdistuu tiettyyn maahan. … Ongelmaksi muodostuisi myös kaksinkertainen verotus sekä yhtiöiden eriarvoisuus. Muutos koskisi https://www.lrhto.fi/blogi/2018/mika-ihmeen-digivero/

Muutoksia verkkokauppojen arvonlisäverotukseen

sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka olisi myyjän valinnan mukaan nykyisen https://www.lrhto.fi/blogi/2018/muutoksia-verkkokauppojen-arvonlisaverotukseen/

Lääkäriyhtiöiden yhtiöjärjestelyt, verosuunnittelua vai veronkiertoa?

jolloin yhtiön omistajien verotusta voidaan pitää yhtenä keskeisimmistä … työpanoksesta on kysymys. Työpanososingon verotusta koskevan poikkeussäännöksen taustalla on https://www.lrhto.fi/blogi/2018/laakariyhtioiden-yhtiojarjestelyt-verosuunnittelua-vai-veronkiertoa/

Koska viimeksi tarkistit kiinteistöverotuspäätöksesi?

että kiinteistöverotus on kaavamaista ja melko automatisoitua … Niinpä kiinteistöverotuspäätös kannattaa tarkastaa säännöllisesti ja … on antanut viime aikoina useita kiinteistöverotusta koskeneita ratkaisuja. Osasta näitäkin https://www.lrhto.fi/blogi/2017/koska-viimeksi-tarkistit-kiinteistoverotuspaatoksesi/

« Edellinen 12 Seuraava »