Adam Huhtamäki

Oik. maist.

Yhteystiedot

010 320 8458 adam.huhtamaki@lrhto.fi

Assistentti

Senja Jokela

Erikoisalat
Riitojen ratkaisu, yhtiöoikeus, oikeudenkäynnit

Erikoisosaaminen
Adam Huhtamäki avustaa yritysasiakkaita ja yksityishenkilöitä erityisesti riitojen ratkaisuun ja oikeudenkäynteihin liittyvissä kysymyksissä sekä työ- ja sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Adam on avustanut yksityisasiakkaiden lisäksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä muun muassa vahingonkorvaus- ja turvaamistoimiasioissa sekä työsuhderiidoissa ja työoikeudellisten sopimusten laadinnassa. Adamilla on osaamista myös avustaa yritysasiakkaita oikeudenkäyntejä vaativissa rikosasioissa.

Adam selvittää erilaiset vaihtoehdot asian hoitamiseksi täsmällisesti ja perustellusti tavoitellen aina parasta mahdollista ratkaisua asiakkaan edun ja tarpeiden mukaisesti. Adam on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on kelpoisuus edustaa asiakasta kaikissa oikeusasteissa Suomessa.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, juristi, 2021 –