Antti Saari

Asianajaja, varatuomari, kauppat. maist.

Yhteystiedot

010 320 8475 antti.saari@lrhto.fi

Assistentti

Hanna-Riikka Remes

Erikoisalat
ICT-oikeus, julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, sopimusoikeus, tietosuoja

Erityisosaaminen
Antti Saari on laatinut ja neuvotellut asiakkaiden kaupallisia sopimuksia ja erityisesti sopimuksia, joilla on liitäntöjä dataan ja teknologiaan, IT-oikeuteen ja tietosuojaan. Saari on esimerkiksi kommentoinut lukuisia elinkeinonharjoittajien IT-hankintoja koskevia sopimuksia, joihin on sovellettu IT- ja/tai JIT-ehtoja. Lisäksi Saari on kommentoinut ja laatinut asiakkaiden tietosuojaan liittyviä sopimuksia ja asiakirjoja.

Saari on avustanut myös asiakkaina olevia hankintayksiköitä ja julkisiin hankintoihin osallistuvia tarjoajia julkisiin hankintoihin liittyvässä konsultoinnissa, muun muassa kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ja kommentoinnissa sekä julkisia hankintoja koskevissa valituksissa. Edelleen Saari on avustanut asiakkaita myös muissa hankintalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä, kuten in-house -asemaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi Saari on avustanut asiakkaita kilpailuoikeudellisissa toimeksiannoissa, muun muassa määräävään markkina-asemaan ja kiellettyyn kilpailijoiden yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä, joihin on liittynyt asiakkaiden toiminnan arvioimista kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta.

Työtehtävät
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy, juristi 2018 –
Pohjois-Savon käräjäoikeus, käräjänotaari 2017 – 2018
Finavia Oyj, eri tehtäviä hankintayksikössä 2016 – 2018